HALI SEKTÖRÜ 

2017 AĞUSTOS AYI İHRACAT PERFORMANSI

 

2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 10,7 oranında artarken, halı ihracatımız yine aynı dönemde % 10,6 oranında artışla yaklaşık 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizin toplam ihracatı içerisinde halı ihracatımızın payı 2016 yılının Ocak-Ağustos döneminde % 1,3 iken 2017 yılının aynı döneminde de stabil kalarak % 1,3 olmuştur. Halı ihracatımızın sanayi ürünleri ihracatı içerisindeki payı ise 2016 Ocak-Ağustos döneminde %1,8 iken 2017 yılının aynı döneminde % 1,7’ye gerilemiştir.

 

 

Ay Bazında Halı İhracatımız

2017 yılı Ağustos ayında ülkemizin halı ihracatı 2016 Ağustos ayına kıyasla % 21,6 oranında artmış ve 202 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

  

Ürün Grubu Bazında Halı İhracatımız

Türkiye halı ihracatının 2017 yılı Ocak-Ağustos dönemi performansını 2016 yılının aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda aşağıda ifade edilen verilere ulaşılmaktadır.

-         El halısı ihracatımız 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 12,4 oranında gerileyerek 34,7 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ağustos ayında ise 2016 yılı Ağustos ayına göre            %76,7 oranında artarak 5,2 milyon dolar değerinde olmuştur.

-         Makine halısı ihracatımız 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde önceki yılın aynı döneminde göre % 10,9 oranında artarak yaklaşık 1,2 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ağustos ayında ise 2016 yılı Ağustos ayına göre % 20,0 oranında artarak yaklaşık 172,5 milyon dolar değerinde olmuştur. 

-         Tufte halı ihracatımız 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde önceki yılın aynı döneminde göre % 14,9 oranında artarak 164,4 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ağustos ayında ise 2016 yılı Ağustos ayına göre           %25,4 oranında artarak yaklaşık 24,4 milyon dolar olmuştur. 

 

Ülke Grubu Bazında Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2017 yılı Ocak-Ağustos dönemi ve Ağustos ayı itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülke grupları Ortadoğu ülkeleri, Amerika ülkeleri ve AB ülkeleri’dir. 

2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde % 36,2’lik payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirilen ihracat, 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 10,8 oranında artarak yaklaşık 496,8 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. İhracatımız 2017 yılı Ağustos ayında ise % 20,6 oranında artarak ve yaklaşık 76,8 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Anılan dönemde, ikinci büyük pazarımız konumundaki Amerika ülkelerine yönelik halı ihracatımız ise 2016 yılının Ocak-Ağustos dönemine kıyasla % 35,5 oranında artarak 311 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Amerika ülkelerinin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı % 22,7 olarak hesaplanmaktadır. Anılan ülke grubuna 2017 yılı Ağustos ayında ise         % 48,5 oranında artış ile 45,8 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleşmiştir. 

Yine aynı dönemde en büyük üçüncü pazarımız konumundaki AB ülkelerine halı ihracatımız % 1,3 oranında artarak yaklaşık 282,3 milyon dolar olmuştur. Kaydedilen bu ihracat değeri ile AB’nin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı % 20,6 olmuştur. İhracatımız 2017 yılı Ağustos ayında ise % 15,5 oranında artarak 40  milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

 

En Büyük İhracat Pazarlarımızdaki Gelişmeler 

2017 yılı Ocak-Ağustos dönemi itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülkeler: ABD, Suudi Arabistan, Irak, Almanya ve İngiltere’dir.

2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde % 20,5’lik payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan ABD’ye gerçekleştirilen ihracat, 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 34,4 oranında artarak yaklaşık 281 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2017 yılı Ağustos ayında ise 2016 yılı Ağustos ayına göre halı ihracatı % 48,7 oranında artarak 41,5 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde, ikinci büyük pazarımız konumundaki Suudi Arabistan’a halı ihracatımız      % 4,1 oranında gerileyerek 234,4 milyon dolar olmuştur. 2017 yılı Ağustos ayında ise % 11,7 oranında gerileyerek 23,4 milyon dolara düşmüştür.

Yine 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde en büyük üçüncü ihracat pazarımız konumundaki Irak’a yönelik halı ihracatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 86,3 oranında artarak yaklaşık 98,3 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2017 yılı Ağustos ayında ise % 178,9 oranında artarak 28,4 milyon dolara yükselmiştir.

 

2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde, 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 2,3 oranında gerilemeyle Almanya’ya 68,8 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2017 yılı Ağustos ayı özelinde ise % 18,8 oranında artışla yaklaşık 9,8 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleştirilmiştir. 

Dördüncü sırada yer alan Almanya’yı sırasıyla İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkeler izlemektedir.

 

El Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

Türkiye’nin el halısı ihracatı 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 12,4 oranında azalırken, ihracat değeri 34,7 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 

 

Ay Bazında El Halısı İhracatımız

2017 yılı Ağustos ayında ise ülkemizin el halısı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla    % 76,7 oranında artmış ve 5,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

 

 

Ülke Bazında El Halısı İhracatımız

2017 yılı Ocak-Ağustos dönemi itibariyle ABD en önemli el halısı ihracat pazarımız konumunda olup, bu ülkeye yönelik ihracat 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 3,5 oranında azalmıştır. ABD’ye yönelik ihracatımız 12,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. ABD’nin toplam el halısı ihracatımız içerisindeki payı ise % 36,1 olarak hesaplanmaktadır.  ABD’yi sırasıyla Almanya, İtalya, İsveç ve Birleşik Arap Emirlikleri izlemektedir. 

İlk sırada yer alan ABD’ye 2017 yılı Ağustos ayında 2016 yılı Ağustos ayına kıyasla % 33,4 oranında artış ile 1,4 milyon dolar değerinde el halısı ihracatı yapılmıştır. 

İkinci sırada yer alan Almanya’ya ise 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde önceki döneme göre % 15,9 oranında artışla 3,6 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2017 Ağustos ayı bazında ise el halısı ihracatımız 2016 yılı Ağustos ayına kıyasla % 443,7 oranında artışla yaklaşık 2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde İtalya’ya ihracatımız % 13,9 oranında artarak 1,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ağustos ayında ise % 67,1 oranında düşüş ile 25 bin dolar değerinde ihracat yapılmıştır.

 

 

 

El halısı ihracatında en önemli ülke grubu olan Amerika Ülkeleri’ne ihracatımız 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde % 5,1 oranında düşüş kaydederek yaklaşık 14,2 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ağustos ayında ise 2016 yılı Ağustos ayına kıyasla % 31,7 oranında artışla 1,5 milyon dolar değerinde el halısı ihracatı gerçekleştirilmiştir.

  

Makine Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde makine halısı ihracatımız 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 10,9 oranında artarak yaklaşık 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

Ay Bazında Makine Halısı İhracatımız

2017 yılı Ağustos ayı özelinde ise makine halısı ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına kıyasla    % 20,0 oranında artmış ve yaklaşık 172,5 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

 

 

Ülke Bazında Makine Halısı İhracatımız

2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde makine halısı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke olarak yaklaşık 256,6 milyon dolarlık ihracat ve % 21,9’luk pay ile ABD öne çıkmaktadır. ABD’ye yapılan ihracat 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 37,3 oranında artmıştır. ABD’ye 2017 Ağustos ayında ise % 51,0 artış ile 38,8 milyon dolar değerinde makine halısı ihraç edilmiştir.

Makine halısı ihracatımızda ABD’nin ardından 209,8 milyon dolarlık ihracat değeri ve              % 17,9’luk payıyla Suudi Arabistan gelmektedir. Anılan dönemde ilgili ülkeye yönelik makina halısı ihracatımız % 8,5 oranında düşmüştür. 2017 yılı Ağustos ayı özelinde ise 2016 yılı Ağustos ayına kıyasla % 19,0 oranında düşüşle 20 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleşmiştir. Bu ülkeyi sırasıyla, Irak, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas izlemektedir.

 

 

 

Makine halısı ihracatımızdaki en önemli ülke grubu olan Ortadoğu ülkelerine ihracatımız 2017 yılının Ocak-Ağustos döneminde % 7,5 oranında artış göstererek yaklaşık 431 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir. 2017 yılı Ağustos ayında ise 2016 yılı Ağustos ayına kıyasla % 16,0 oranında artışla yaklaşık 65,2 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

 

Tufte Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde yapılan tufte halı ihracatımız 2016 yılı ile kıyaslandığında % 14,9 oranında artış göstermiş ve  164,4 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

 

Ay Bazında Tufte Halı İhracatımız

2017 yılı Ağustos ayı tufte halı ihracatımız değerlendirildiğinde ise 2016 yılı Ağustos ayına kıyasla % 25,4 oranında artmış ve yaklaşık 24,4 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir. 

 

Ülke Bazında Tufte Halı İhracatımız

2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde, tufte halı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke yaklaşık 31,5 milyon dolarlık ihracat ve % 19,2’lik pay ile İngiltere olmuştur. İngiltere’ye yapılan ihracat 2016 yılı aynı dönemine kıyasla % 13,6 oranında artmıştır. 2017 yılı Ağustos ayı özelinde ise % 39,1 oranında artışla 4,2 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.

Tufte halı ihracatımızda ikinci en büyük paya sahip ülke, yaklaşık 24,3 milyon dolarlık ihracat değeri ve % 14,8’lik pay ile Suudi Arabistan’dır. Anılan dönemde Suudi Arabistan’a yönelik tufte halı ihracatımız % 66,1 oranında artmıştır. 2017 yılı Ağustos ayı özelinde ise % 86,1 oranında artış ile 3,3 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.  

 

Üçüncü sırada yer alan Irak’a ihracatımız ise 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde % 73,1 oranında artarak 20,7 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ağustos ayı özelinde ise % 65,7 oranında artış ile 5 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir. Irak’ı sırasıyla ABD, Belçika ve Kuveyt izlemektedir. 

 

 

Tufte halı ihracatımızda en önemli ülke grubu olan AB ülkelerine ihracatımız 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde % 0,4 oranında artış kaydederek, yaklaşık 65 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ağustos ayında ise 2016 yılı Ağustos ayına kıyasla % 0,6 oranında gerilemeyle 7,9 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

Halı Üretimi

Halı sanayi üretimi 2015 yılında % 4,8 oranında gerileme göstermiştir. 

2016 yılının ilk çeyreğinde artış, ikinci çeyreğinde ise düşüş gösteren halı sanayi üretimi, 2016 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğini de artış eğilimi ile kapatmıştır. Böylelikle 2016 yılı için halı sanayi üretimi ortalama % 3,3 artış göstermiştir. 

2017 yılına gelindiğinde halı sanayi üretim endeksinde artış eğilimi sürmektedir, Ocak ayında % 2,4 ; Şubat ayında % 6,2 ; Mart ayında % 8,9 ; Nisan ayında % 13,8, Mayıs ayında % 10 artış ve son olarak Haziran ayında %1,4 gerileme olarak gerçekleşmiştir.

Halı üretiminde son on iki aylık üretim ortalaması ise % 5,2’dir.

 

                                                                

     İTKİB Genel Sekreterliği

Tekstil, Deri, Halı Ar&Ge ve Mevzuat Şubesi

 

 

E-BÜLTEN KAYIT

Aylık e-bülten’imiz için kayıt olunuz

ETKİNLİK TAKVİMİ

Etkinlik takviminden faydalanınız

İHİB , İTKİB çatısı altındaki dört birlikten biridir.