HALI SEKTÖRÜ 

2018 AĞUSTOS AYI İHRACAT PERFORMANSI

 

2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %5,3 oranında artarak 108,6 milyar dolara yükselirken, halı ihracatımızda aynı dönemde %5,1 oranında artış yaşanmış ve 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizin toplam ihracatı içerisinde halı ihracatımızın payı 2017 yılı Ocak- Ağustos döneminde %1,3 iken 2018 yılının aynı döneminde de yerini koruyarak %1,3 olmuştur. Halı ihracatımızın sanayi ürünleri ihracatı içerisindeki payı ise 2017 Ocak- Ağustos döneminde %1,7 iken 2018 yılının aynı döneminde düşmüş ve %1,6 oranında pay almıştır.

 

 

Ay Bazında Halı İhracatımız

 

2018 yılı Ağustos ayında ülkemizin halı ihracatı 2017 Ağustos ayına kıyasla %20,9 oranında gerileme göstererek 159 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

 

Ürün Grubu Bazında Halı İhracatımız

 

Türkiye halı ihracatını 2018 yılı Ağustos ayında 2017 yılı Ağustos ayı ile karşılaştırdığımızda aşağıda ifade edilen verilere ulaşılmaktadır.

 

-         El halısı ihracatımız 2018 yılı Ocak- Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,2 oranında azalarak 34,6 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ağustos ayında ise 2017 yılı Ağustos ayına göre % 27,5 oranında azalarak yaklaşık 3,8 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

-         Makine halısı ihracatımız 2018 yılı Ocak- Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,9 oranında artarak 1,2 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ağustos ayında ise 2017 yılı Ağustos ayına göre %22 oranında azalarak yaklaşık 134 milyon dolar değerinde olmuştur.

 

-         Tufte halı ihracatımız 2018 yılı Ocak- Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,4 oranında artarak yaklaşık 190 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ağustos ayında ise 2017 yılı Ağustos ayına göre %11,3 oranında azalarak 21,5 milyon dolar olmuştur.

 

 

Ülke Grubu Bazında Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2018 yılı Ocak- Ağustos dönemi itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülke grupları Ortadoğu ülkeleri, Amerika ülkeleri ve AB ülkeleridir.

 

2018 yılı Ocak- Ağustos döneminde %31,9’luk payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirilen ihracat, 2017 yılı Ocak- Ağustos dönemine kıyasla %7,3 oranında düşerek yaklaşık 460 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. İhracatımız 2018 yılı Ağustos ayında ise yine %30,7 oranında düşüş ile 53 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

Anılan dönemde, ikinci büyük pazarımız konumundaki Amerika ülkelerine yönelik halı ihracatımız ise 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %22,7 oranında artarak 381 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Amerika ülkelerinin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı %26,4 olarak hesaplanmaktadır. Anılan ülke grubuna 2018 yılı Ağustos ayında ise %2,8 oranında azalış ile 44 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleşmiştir.

 

Yine aynı dönemde en büyük üçüncü pazarımız konumundaki AB ülkelerine halı ihracatımız %2,9 oranında azalarak yaklaşık 274 milyon dolar olmuştur. Kaydedilen bu ihracat değeri ile AB’nin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı %19 olmuştur. İhracatımız 2018 yılı Ağustos ayında ise %28,6 oranında azalarak 28,5 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

 

 

En Büyük İhracat Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2018 yılı Ocak- Ağustos dönemi itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülkeler: ABD, Suudi Arabistan, Irak, Almanya ve İngiltere’dir.

 

2018 yılı Ocak- Ağustos döneminde %24,5 payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan ABD’ye gerçekleştirilen ihracat, 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %25,7 oranında artarak yaklaşık 353 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2018 yılı Ağustos ayında ise 2017 yılı Ağustos ayına göre halı ihracatı %0,3 oranında artarak yaklaşık 41,6 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

2018 yılı Ocak- Ağustos döneminde, ikinci büyük pazarımız konumundaki Suudi Arabistan’a halı ihracatımız %22,2 oranında gerileyerek 182 milyon dolar olmuştur. 2018 yılı Ağustos ayında ise %38,4 oranı ile 14 milyon dolara düşmüştür.

 

Yine 2018 yılı Ocak- Ağustos döneminde en büyük üçüncü ihracat pazarımız konumundaki Irak’a yönelik halı ihracatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %4,4 oranında azalarak yaklaşık 94 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2018 yılı Ağustos ayında ise %52,4 oranında düşerek 13 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

 

 

2018 yılı Ocak- Ağustos döneminde, 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %10,9 oranında düşüş ile Almanya’ya 61 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı Ağustos ayı özelinde ise %41,1 oranında düşüş ile yaklaşık 6 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleştirilmiştir.

 

Dördüncü sırada yer alan Almanya’yı sırasıyla İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkeler izlemektedir.

 

 

 

El Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

Türkiye’nin el halısı ihracatı 2018 yılı Ocak - Ağustos döneminde 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %0,2 oranında azalırken, ihracat değeri yaklaşık 35 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

 

Ay Bazında El Halısı İhracatımız

 

2018 yılı Ağustos ayında ise ülkemizin el halısı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %27,5 oranında düşüş kaydederek 3,8 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

 

 

 

 

Ülke Bazında El Halısı İhracatımız

 

2018 yılı Ocak- Ağustos dönemi itibariyle ABD en önemli el halısı ihracat pazarımız konumunda olup, bu ülkeye yönelik ihracat 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %24,4 oranında artmıştır. ABD’ye yönelik ihracatımız 15,6 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. ABD’nin toplam el halısı ihracatımız içerisindeki payı ise %45,1 olarak hesaplanmaktadır.  ABD’yi sırasıyla Japonya, Almanya, İtalya ve İsveç izlemektedir.

 

İlk sırada yer alan ABD’ye 2018 yılı Ağustos ayında 2017 yılı Ağustos ayına kıyasla %7,6 oranındaki artış ile 1,55 milyon dolar değerinde el halısı ihracatı yapılmıştır.

 

İkinci sırada yer alan Japonya’ya ise 2018 yılı Ocak- Ağustos döneminde önceki yılın aynı dönemine göre %388,1 oranında büyük artış ile 3,5 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2018 Ağustos ayı bazında ise el halısı ihracatımız 2017 yılı Ağustos ayına kıyasla %376,6 oranında artış ile 589 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Japonya’ya ihracatımızdaki bu artış El halısı ihracatımızın Ağustos ayı artışındaki en büyük etkenlerden biri olarak görünmektedir.

 

2018 yılı Ocak- Ağustos döneminde Almanya’ya ihracatımız %52,7 oranında düşüş ile 1,7 milyon dolara düşmüştür. 2018 yılı Ağustos ayında ise %92,6 oranında düşüş göstererek 144 bin dolar değerinde ihracat yapılmıştır.

 

 

 

 

 

El halısı ihracatında en önemli ülke grubu olan Amerika Ülkeleri’ne ihracatımız 2018 yılı Ocak- Ağustos döneminde %18,8 oranında artış kaydederek yaklaşık 17 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ağustos ayında ise 2017 yılı Ağustos ayına kıyasla %7,6 oranında artış ile 1,6 milyon dolar değerinde el halısı ihracatı gerçekleştirilmiştir.

 

Makine Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2018 yılı Ocak- Ağustos döneminde makine halısı ihracatımız 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %3,9 oranında artarak 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

Ay Bazında Makine Halısı İhracatımız

 

2018 yılı Ağustos ayı özelinde ise makine halısı ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına kıyasla    % 22 oranında azalmış ve yaklaşık 134 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

 

 

 

Ülke Bazında Makine Halısı İhracatımız

 

2018 yılı Ocak- Ağustos döneminde makine halısı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke olarak yaklaşık 328 milyon dolarlık ihracat ve %26,9’luk pay ile ABD öne çıkmaktadır. ABD’ye yapılan ihracat 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %27,8 oranında artmıştır. ABD’ye 2018 Ağustos ayında ise %0,4 artış ile yaklaşık 39 milyon dolar değerinde makine halısı ihraç edilmiştir.

 

Makine halısı ihracatımızda ABD’nin ardından 163 milyon dolarlık ihracat değeri ve              %13,4’lük payıyla Suudi Arabistan gelmektedir. Anılan dönemde ilgili ülkeye yönelik makina halısı ihracatımız %22,2 oranında düşmüştür. 2018 yılı Ağustos ayı özelinde ise 2017 yılı Ağustos ayına kıyasla %36,1 oranında düşüş ile yaklaşık 13 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleşmiştir. Bu ülkeyi sırasıyla, Irak, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır izlemektedir.

 

 

 

 

 

Makine halısı ihracatımızdaki en önemli ülke grubu olan Ortadoğu ülkelerine ihracatımız 2018 yılı Ocak- Ağustos döneminde %10,9 oranında düşerek yaklaşık 384 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir. 2018 yılı Ağustos ayında ise 2017 yılı Ağustos ayına kıyasla %32,7 oranında düşüş ile yaklaşık 44 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

 

Tufte Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2018 yılı Ocak- Ağustos döneminde yapılan tufte halı ihracatımız 2017 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında %15,4 oranında artış göstermiş ve 189,5 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

 

Ay Bazında Tufte Halı İhracatımız

 

2018 yılı Ağustos ayı tufte halı ihracatımız değerlendirildiğinde ise 2017 yılı Ağustos ayına kıyasla %11,3 oranında azalarak yaklaşık 22 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.

 

 

 

Ülke Bazında Tufte Halı İhracatımız

 

2018 yılı Ocak- Ağustos döneminde, tufte halı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke 35 milyon dolarlık ihracat ve %18,5’lik pay ile İngiltere olmuştur. İngiltere’ye yapılan ihracat 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %11,1 oranında artmıştır. 2018 yılı Ağustos ayı özelinde ise %10,3 oranında düşüş ile yaklaşık 3,8 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.

 

Tufte halı ihracatımızda ikinci en büyük paya sahip ülke yaklaşık 26 milyon dolarlık ihracat değeri ve %13,7’lik pay ile Irak oldu. Anılan dönemde Irak’a yönelik tufte halı ihracatımız %25,3 oranında artmıştır. 2018 yılı Ağustos ayı özelinde ise % 39,5 oranında azalış ile 3 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.  

 

 

 

Üçüncü sıraya düşen Suudi Arabistan’a ihracatımız ise 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde %23,1 oranında düşerek yaklaşık 18,6 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ağustos ayı özelinde ise %50,9 oranında düşüş ile yaklaşık 1,6 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir. Suudi Arabistan’ı sırasıyla ABD, Kuveyt, Almanya ve Katar izlemektedir.

 

 

Tufte halı ihracatımızda en önemli ülke grubu olan AB ülkelerine ihracatımız 2018 yılı Ocak- Ağustos döneminde %9 oranında artış kaydederek yaklaşık 71 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ağustos ayında ise 2017 yılı Ağustos ayına kıyasla %4,9 oranında azalışla 7,5 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

Halı Üretimi

 

2016 yılının ilk çeyreğinde artış, ikinci çeyreğinde ise düşüş gösteren halı sanayi üretimi, 2016 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğini de artış eğilimi ile kapatmıştır. Böylelikle 2016 yılı için halı sanayi üretimi ortalama % 3,3 artış göstermiştir.

 

2017 yılına gelindiğinde halı sanayi üretim endeksinde artış eğilimi sürmektedir

2017 yılının ilk çeyreğinde %8,3’e varan artış eğilimi, ikinci yarısında düşüş eğilimi ile %- 1,4, üçüncü çeyrekte yine düşüş eğiliminde ve %9,2 oranı ile ve son çeyrekte ise dalgalı seyir ile %6’a varan oranlar gerçekleşmiştir. Halı üretiminde 2017 yılı üretim ortalaması ise %8,9’dur. Halı üretiminde son on iki aylık üretim ortalaması ise %4,5’dir.

 

2018 yılı ise düşüş trendi seyretmektedir; Ocak ayında %-10,5 Şubat ayı %-20,6 Mart ayı %-12,6, Nisan ayı % -20,7, Mayıs ayı % -17,9, Haziran ayında %-19,9 ve Temmuz ayında ise %-12 oranında gerçekleşmiştir.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 İTKİB Genel Sekreterliği

Tekstil, Deri, Halı Ar&Ge ve Mevzuat Şubesi

 

 

 

 

 

 

E-BÜLTEN KAYIT

Aylık e-bülten’imiz için kayıt olunuz

ETKİNLİK TAKVİMİ

Etkinlik takviminden faydalanınız

İHİB , İTKİB çatısı altındaki dört birlikten biridir.