HALI SEKTÖRÜ 

2016 ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI

 

2016 yılı Ocak-Aralık döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı 2015 yılının aynı dönemine kıyasla % 1,2 oranında gerilerken, aynı dönemde halı ihracatımız bir önceki yıla göre %4,7 oranında düşüşle 1,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.    

 

Ülkemizin toplam ihracatı içerisinde halı ihracatımızın payı 2015 yılının Ocak-Aralık döneminde % 1,4 iken 2016 yılının aynı döneminde de oransal değerini korumuştur. Halı ihracatımızın sanayi ürünleri ihracatı içerisindeki payı ise 2015 yılında %1,9 iken 2016 yılında % 1,8’e düşmüştür.

 

Ay Bazında Halı İhracatımız

2016 Aralık ayı tek başına değerlendirildiğinde ise; ülkemizin halı ihracatı 2015 Aralık ayına kıyasla % 2,3 oranında düşmüş ve 169 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

 

Ürün Grubu Bazında Halı İhracatımız

 

Türkiye halı ihracatının 2016 yılı Ocak – Aralık dönemindeki performansını 2015 yılının aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda aşağıda ifade edilen verilere ulaşılmaktadır.

 

-         El halısı ihracatımız 2016 yılı Aralık ayında % 30,9 oranında gerileyerek 4,2 milyon dolar değerinde, Ocak-Aralık döneminde ise % 30,6 oranında gerileyerek 60,3 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

-         Makine halısı ihracatımız Aralık ayında % 1,3 oranında düşerek 146,5 milyon dolar değerinde kaydedilirken, Ocak-Aralık döneminde ise % 5 oranında gerileyerek 1,6 milyar dolar olarak kaydedilmiştir.

-         Tufte halı ihracatımızın ise aylık bazda % 0,8 oranında düşüş göstererek 18,2 milyon dolar, Ocak-Aralık döneminde ise % 8,7’lik artış göstererek yaklaşık 225,8 milyon dolar değerinde gerçekleştiği görülmektedir.

 

 

Ülke Grubu Bazında Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2016 yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülke grupları Ortadoğu ülkeleri, AB ülkeleri ve Amerika ülkeleridir.

2016 yılı Ocak – Aralık döneminde % 36,3’lük payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirilen ihracat, 2015 yılının aynı dönemine kıyasla % 8,3 oranında düşerek yaklaşık 698 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. İhracatımız aylık bazda ise % 10,9 oranında artmış ve 58,5 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Anılan dönemde, ikinci büyük pazarımız konumundaki AB ülkelerine halı ihracatımız % 5,3 oranında artarak yaklaşık 441,5 milyon dolar olmuştur. Kaydedilen bu ihracat değeri ile AB’nin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı % 23 olmuştur. İhracatımız Aralık ayında ise % 11,5 oranında düşerek 37,4 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Yine 2016 yılı Ocak – Aralık döneminde en büyük üçüncü ihracat pazarımız konumundaki Amerika ülkelerine yönelik halı ihracatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 18,6 oranında artarak 362,3 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Amerika ülkelerinin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı % 18,9 olarak hesaplanmaktadır. Anılan ülke grubuna aylık bazda ise % 11 oranında yükselme ile 37,8 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleşmiştir.

 

 

En Büyük İhracat Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2016 yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülkeler: ABD, Suudi Arabistan,Almanya, Irak ve İngiltere’dir.

2016 yılı Ocak – Aralık döneminde % 17,2’lik payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan ABD’ye gerçekleştirilen ihracat, 2015 yılının aynı dönemine kıyasla % 19,7 oranında artarak yaklaşık 330 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

Anılan dönemde, ikinci büyük pazarımız konumundaki Suudi Arabistan’a halı ihracatımız da % 16,7 oranında düşerek 323,3 milyon dolar olmuştur. Kaydedilen bu ihracat değeri ile ABD’nin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı % 16,8 olmuştur.

Yine 2016 yılı Ocak – Aralık döneminde en büyük üçüncü ihracat pazarımız konumundaki Almanya’ya yönelik halı ihracatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 3 oranında düşerek 114,3 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Almanya’nın toplam halı ihracatımız içerisindeki payı % 6 olarak hesaplanmaktadır.

 

 

Halı ihracatımızda 2016 yılı Ocak – Aralık dönemine ait veriler incelendiğinde, Irak’a yönelik halı ihracatımızın bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 37,5 oranında azalarak 113,6 milyon dolara gerilediği ve Irak’ın halı ihracatımız içerisindeki payının % 5,9 olduğu görülmektedir.

Aynı dönemde İngiltere’ye yönelik ihracatımız 2015 yılına kıyasla % 0,1 oranında artışla 80,9 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. İngiltere’nin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı ise % 4,2 olarak gerçekleşmiştir.

 

El Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

Türkiye’nin el halısı ihracatı 2016 yılının Ocak – Aralık döneminde 2015 yılının aynı dönemine kıyasla % 30,6 oranında azalırken, ihracat değeri yaklaşık 60,3 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

 

Ay Bazında El Halısı İhracatımız

 

2016 yılı Aralık ayında ise ülkemizin el halısı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla            % 30,9 oranında azalmış ve 4,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

 

 

Ülke Bazında El Halısı İhracatımız

 

2016 yılı Ocak – Aralık dönemi itibariyle ABD en önemli el halısı ihracat pazarımız konumunda olup, bu ülkeye yönelik ihracat 2015 yılının Ocak – Aralık dönemine kıyasla   % 36 oranında gerilemiştir. ABD’ye yönelik ihracatımız yaklaşık 20,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. ABD’nin toplam el halısı ihracatımız içerisindeki payı ise % 33,9 olarak hesaplanmaktadır.

 

 

Ülkemizin ikinci büyük ihracat pazarı konumunda % 8’lik payıyla Almanya yer almaktadır. Bu ülkeye yönelik ihracatımız 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde 2015 yılı dönemine kıyasla % 13,3 oranında azalmış ve yaklaşık 4,9 milyon dolara gerilemiştir.

 

2016 yılı Ocak-Aralık döneminde el halısı ihracatında BAE, Türkiye’nin üçüncü büyük pazarı konumundadır. BAE’ye yönelik el halısı ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre % 253 oranında artış göstermiş ve toplam el halısı ihracatımızdan aldığı pay % 5,1 olarak gerçekleşmiştir.

Ocak – Aralık 2016 döneminde dördüncü büyük ihracat pazarımız konumunda yer alan Hollanda’ya olan ihracatımız ise % 10,9 oranında düşüş ile 2,7 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Bu ülkeye yapılan ihracatın toplam el halısı ihracatımızdan aldığı pay % 4,5 olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılı Ocak-Aralık dönemi sonunda el halısı ihracatımızda % 4,5’lik pay Slovakya beşinci sırada yer almaktadır. Bu dönemde yaklaşık 2,7 milyon dolarlık ihracat yapılan Slovakya’ya geçtiğimizin yılın aynı dönemine göre % 54,7 oranında bir ihracat düşüşü kaydedilmiştir.

 

 

 

El halısı ihracatında en önemli ülke grubu olan Amerika Ülkeleri’ne ihracatımız 2016 Ocak-Aralık döneminde % 35,8 oranında gerileme kaydetmiş ve 60,3 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir.

 

Makine Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2016 yılı Ocak-Aralık döneminde makine halısı ihracatımız 2015 yılının Ocak-Aralık dönemine kıyasla % 5,3 oranında azalarak 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

Ay Bazında Makine Halısı İhracatımız

 

2016 yılı Aralık ayı özelinde ise makine halısı ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 1,3 oranında düşmüş ve 147 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

 

 

 

Ülke Bazında Makine Halısı İhracatımız

 

2016 yılı Ocak-Aralık döneminde, makine halısı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke olarak 301,5 milyon dolarlık ihracat ve % 18,4’lük pay ile Suudi Arabistan öne çıkmaktadır. Suudi Arabistan’a yapılan ihracat 2015 yılının aynı dönemine kıyasla % 18,8 oranında azalmıştır.

Makine halısı ihracatımızda Suudi Arabistan’ın ardından 294,8 milyon dolarlık ihracat değeri ve % 18’lik payıyla ABD gelmektedir. Anılan dönemde ABD’ye yönelik makina halısı ihracatımız % 28,6 oranında artmıştır. 

Almanya, 101,3 milyon dolarlık ihracat değeri ve % 6,2’lik pay ile en büyük üçüncü makina halısı ihracat pazarımız konumundadır. Bu ülkeye yönelik makina halısı ihracatımız 2016 yılı Ocak-Aralık sonunda 2015 yılının aynı dönemine kıyasla % 3,2 oranında düşmüştür.

Yine 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde Irak’a yönelik makine halısı ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 43,8 oranında azalarak yaklaşık 89,4 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Irak’ın toplam makine halısı ihracatımız içerisindeki payı ise % 5,5 olmuştur.

 

 

BAE’ye yönelik makine halısı ihracatımız ise aynı dönemde % 0,8 oranında artış ile 67,1 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. BAE’nin ülkemizin toplam makine halısı ihracatı içerisindeki payı % 4,1 olarak kaydedilmiştir.

Söz konusu tablo incelendiğinde, en çok makine halısı ihraç edilen ilk 10 ülkeye toplam ihracatımızda Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 ve 512,3 arasında değişen oranlarda artış gözlemlenmektedir. En fazla ihracat artışı gerçekleşen ülke olarak İran öne çıkmaktadır.

 

 

Makine halısı ihracatımızdaki en önemli ülke grubu olan Ortadoğu ülkelerine ihracatımız 2016 Ocak-Aralık döneminde % 11,5 oranında gerileme kaydetmiş ve yaklaşık 621,6 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir.

  

Tufte Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2016 yılı Ocak-Aralık dönemi sonunda yapılan tufte halı ihracatımız 2015 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında % 9,7 oranında artış göstermiş ve 207,6 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

 

Ay Bazında Tufte Halı İhracatımız

 

2016 yılı Aralık ayı tufte halı ihracatımız değerlendirildiğinde ise 2015 yılı Aralık ayına kıyasla % 19,1 oranında artmış ve yaklaşık olarak 23 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.

 

 

 

Ülke Bazında Tufte Halı İhracatımız

 

2016 yılı Ocak-Aralık dönemi sonunda, tufte halı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke 41,5 milyon dolarlık ihracat ve % 18,4’lük pay ile İngiltere olmuştur. İngiltere’ye yapılan ihracat 2015 yılı aynı dönemine kıyasla % 3,8 oranında azalmıştır.

Tufte halı ihracatımızda ikinci en büyük paya sahip olan ülke 23,9 milyon dolarlık ihracat değeri ve % 10,6’lık pay ile Irak’tır. Anılan dönemde Irak’a yönelik tufte halı ihracatımız     % 7,7 oranında artmıştır.

Suudi Arabistan 21,4 milyon dolarlık ihracat değeri ve % 9,5’lik pay ile en büyük üçüncü tufte halı ihracat pazarımız konumundadır. Bu ülkeye yönelik tufte halı ihracatımız 2016 yılının Ocak-Aralık döneminin sonunda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 29,3 oranında artmıştır.

 

 

Bu dönemde ABD’ye yönelik tufte halı ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 1 oranında artarak yaklaşık 14,8 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. ABD’nin toplam tufte halı ihracatımız içerisindeki payı ise % 6,5 olmuştur.

Belçika’ya yönelik tufte halı ihracatımız ise aynı dönemde % 50,7 oranında artış ile 12 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Belçika’nın ülkemizin toplam tufte halı ihracatı içerisindeki payı % 5,3 olmuştur.

 

 

 

Tufte halı ihracatımızda en önemli ülke grubu olan AB ülkelerine ihracatımız 2016 Ocak-Aralık döneminde % 9,8 oranında artış kaydederek, 99,7 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

Halı Üretimi

 

2015 yılında %4,8 oranında gerileyen halı sanayi üretimi, 2015 yılı sonunda toparlanmaya başlamış, ancak 2016 yılında Şubat ayından itibaren yeniden gerileme eğilimine girmiştir. 2016 yılı Haziran ayında %0,8 oranında artış ve Temmuz ayında ise % 26,8 düşüş yaşamıştır. Bu aydan sonra yükseliş eğilimi görülmekte olup endeks değişimi Ağustos ayında % 0,5 oranında, Eylül ayında % 0 oranında ve Ekim ayıda ise % 0,2 oranında gerçekleşmiştir. Halı üretiminde son on iki aylık üretim ortalaması ise %-1,9 oranında gerilemiştir. 

 

 

 

                                                                                                           İTKİB Genel Sekreterliği

Tekstil, Deri, Halı Ar&Ge ve Mevzuat Şubesi

 

 

 

 

 

 

E-BÜLTEN KAYIT

Aylık e-bülten’imiz için kayıt olunuz

ETKİNLİK TAKVİMİ

Etkinlik takviminden faydalanınız

İHİB , İTKİB çatısı altındaki dört birlikten biridir.