HALI SEKTÖRÜ 

2017 ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI

 

2017 yılında Türkiye’nin toplam ihracatı 2016 yılına kıyasla % 10,4 oranında artarken, halı ihracatımız yine aynı dönemde % 12,9 oranında artışla yaklaşık 2,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizin toplam ihracatı içerisinde halı ihracatımızın payı 2016 yılında % 1,4 iken 2017 yılında da stabil kalarak % 1,4 olmuştur. Halı ihracatımızın sanayi ürünleri ihracatı içerisindeki payı ise 2016 yılında %1,8 iken 2017 yılında da % 1,8 olarak yerini korumuştur.  

 

 

Ay Bazında Halı İhracatımız

2017 yılı Aralık ayında ülkemizin halı ihracatı 2016 Aralık ayına kıyasla % 19,4 oranında artmış ve 201 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

 

 

Ürün Grubu Bazında Halı İhracatımız

Türkiye halı ihracatının 2017 yılı 2016 yılı ile karşılaştırdığımızda aşağıda ifade edilen verilere ulaşılmaktadır.

-         El halısı ihracatımız 2017 yılında bir önceki yıla  göre % 5,3 oranında gerileyerek 56,9 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Aralık ayında ise 2016 yılı Aralık ayına göre % 31,4 oranında artarak 5,5 milyon dolar değerinde olmuştur.

-         Makine halısı ihracatımız 2017 yılında önceki yıla göre  %13,1 oranında artarak 1,85 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Aralık ayında ise 2016 yılı Aralık ayına göre % 18,4 oranında artarak 172,9 milyon dolar değerinde olmuştur. 

-         Tufte halı ihracatımız 2017 yılında önceki yıla göre  % 15,7 oranında artarak 261,1 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Aralık ayında ise 2016 yılı Aralık ayına göre % 23,9 oranında artarak 22,6 milyon dolar olmuştur. 

 

Ülke Grubu Bazında Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2017 yılı ve Aralık ayı itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülke grupları Ortadoğu ülkeleri, Amerika ülkeleri ve AB ülkeleri’dir. 

2017 yılında% 34,7’lik payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirilen ihracat, 2016 yılına kıyasla % 7,7  oranında artarak 750,8 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. İhracatımız 2017 yılı Aralık ayında ise % 4,4 oranında artarak yaklaşık 60,7 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Anılan dönemde, ikinci büyük pazarımız konumundaki Amerika ülkelerine yönelik halı ihracatımız ise 2016 yılına kıyasla % 41,1 oranında artarak 510,9 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Amerika ülkelerinin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı % 23,6 olarak hesaplanmaktadır. Anılan ülke grubuna 2017 yılı Aralık ayında ise % 36,7 oranında artış ile 51,4 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleşmiştir. 

Yine aynı dönemde en büyük üçüncü pazarımız konumundaki AB ülkelerine halı ihracatımız % 5,6  oranında artarak 466,2 milyon dolar olmuştur. Kaydedilen bu ihracat değeri ile AB’nin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı % 21,5 olmuştur. İhracatımız 2017 yılı Aralık ayında ise % 16,3 oranında artarak 43,4 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

 

En Büyük İhracat Pazarlarımızdaki Gelişmeler 

2017 yılı itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülkeler: ABD, Suudi Arabistan, Irak, Almanya ve İngiltere’dir.

2017 yılında % 21,4’lük payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan ABD’ye gerçekleştirilen ihracat, 2016 yılına kıyasla % 40,4 oranında artarak yaklaşık 463 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2017 yılı Aralık ayında ise 2016 yılı Aralık ayına göre halı ihracatı % 35,5 oranında artarak 46,7 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

2017 yılında , ikinci büyük pazarımız konumundaki Suudi Arabistan’a halı ihracatımız %3,2 oranında gerileyerek 312,7 milyon dolar olmuştur. 2017 yılı Aralık ayında ise % 15,7 oranı ile 20,9 milyon dolara düşmüştür.

Yine 2017 yılında en büyük üçüncü ihracat pazarımız konumundaki Irak’a yönelik halı ihracatımız ise bir önceki yıla kıyasla %59,8 oranında artarak 181,8 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2017 yılı Aralık ayında ise % 27 oranında artarak 15,5 milyon dolara yükselmiştir.

2017 yılında , 2016 yılına kıyasla % 0,9 oranında artışla Almanya’ya 115,2 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2017 yılı Aralık ayı özelinde ise % 13,6 oranında artışla yaklaşık 13,5 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleştirilmiştir. 

Dördüncü sırada yer alan Almanya’yı sırasıyla İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkeler izlemektedir.

 

El Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

Türkiye’nin el halısı ihracatı 2017 yılında 2016 yılına  kıyasla % 5,3 oranında azalırken, ihracat değeri 56,9 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 

Ay Bazında El Halısı İhracatımız

2017 yılı Aralık ayında ise ülkemizin el halısı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla  % 31,4 oranında artarak ve 5,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

 

Ülke Bazında El Halısı İhracatımız

2017 yılı itibariyle ABD en önemli el halısı ihracat pazarımız konumunda olup, bu ülkeye yönelik ihracat 2016 yılına kıyasla %1,2 oranında azalmıştır. ABD’ye yönelik ihracatımız 20,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. ABD’nin toplam el halısı ihracatımız içerisindeki payı ise % 35,5 olarak hesaplanmaktadır.  ABD’yi sırasıyla Almanya, İsveç, İtalya ve Japonya izlemektedir. 

İlk sırada yer alan ABD’ye 2017 yılı Aralık ayında 2016 yılı Aralık ayına kıyasla %7,2 oranında artış ile 1,8 milyon dolar değerinde el halısı ihracatı yapılmıştır. 

İkinci sırada yer alan Almanya’ya ise 2017 yılında önceki yıla göre %0,8 oranında düşüş ile  4,8 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2017 Aralık ayı bazında ise el halısı ihracatımız 2016 yılı Aralık ayına kıyasla % 42,6 oranında gerilemeyle 169 bin dolar olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılında İsveç’e ihracatımız %98,9 oranında artarak 2,8 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Aralık ayında ise %9359 oranında büyük bir artış ile 756 bin dolar değerinde ihracat yapılmıştır.

 

 

 

El halısı ihracatında en önemli ülke grubu olan Amerika Ülkeleri’ne ihracatımız 2017 yılında  % 5,6  oranında düşüş kaydederek yaklaşık 22,4 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Aralık ayında ise 2016 yılı Aralık ayına kıyasla % 1,5 oranında artış ile yaklaşık 2,1 milyon dolar değerinde el halısı ihracatı gerçekleştirilmiştir.

 

Makine Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2017 yılında makine halısı ihracatımız 2016 yılına kıyasla % 13,1 oranında artarak 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ay Bazında Makine Halısı İhracatımız

2017 yılı Aralık ayı özelinde ise makine halısı ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına kıyasla    % 18,4 oranında artmış ve 173 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 

 

 

Ülke Bazında Makine Halısı İhracatımız

2017 yılı makine halısı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke olarak yaklaşık 425,7 milyon dolarlık ihracat ve % 23’lik pay ile ABD öne çıkmaktadır. ABD’ye yapılan ihracat 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 44,5 oranında artmıştır. ABD’ye 2017 Aralık ayında ise % 41,5 artış ile yaklaşık 43,9 milyon dolar değerinde makine halısı ihraç edilmiştir.

Makine halısı ihracatımızda ABD’nin ardından 278,5 milyon dolarlık ihracat değeri ve              % 15,1’lik payıyla Suudi Arabistan gelmektedir. Anılan dönemde ilgili ülkeye yönelik makina halısı ihracatımız % 7,6 oranında düşmüştür. 2017 yılı Aralık ayı özelinde ise 2016 yılı Aralık ayına kıyasla % 17,6  oranında düşüş ile  18,8 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleşmiştir. Bu ülkeyi sırasıyla, Irak, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere izlemektedir.

   

 

 

Makine halısı ihracatımızdaki en önemli ülke grubu olan Ortadoğu ülkelerine ihracatımız 2017 yılında %4,4 oranında artış göstererek 648 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir. 2017 yılı Aralık ayında ise 2016 yılı Aralık ayına kıyasla %0,01 oranında artış ile  51,7  milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

Tufte Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2017 yılında yapılan tufte halı ihracatımız 2016 yılı ile kıyaslandığında % 15,7 oranında artış göstermiş ve 261,1 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

Ay Bazında Tufte Halı İhracatımız

2017 yılı Aralık ayı tufte halı ihracatımız değerlendirildiğinde ise 2016 yılı Aralık ayına kıyasla % 24 oranında artmış ve yaklaşık 23 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.  

 

 

Ülke Bazında Tufte Halı İhracatımız

2017 yılında, tufte halı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke 48,7 milyon dolarlık ihracat ve % 17,7’lik pay ile İngiltere olmuştur. İngiltere’ye yapılan ihracat 2016 yılına kıyasla % 17,4 oranında artmıştır. 2017 yılı Aralık ayı özelinde ise % 78,2 oranında artışla yaklaşık 3,4 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.

Tufte halı ihracatımızda ikinci en büyük paya sahip ülke 35,9 milyon dolarlık ihracat değeri ve % 13,7 ’lik pay ile Irak’tır. Anılan yılda Irak’a yönelik tufte halı ihracatımız % 50,5 oranında artmıştır. 2017 yılı Aralık ayı özelinde ise % 127,2 oranında artış ile 3,9 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.  

 

Üçüncü sırada yer alan Suudi Arabistan’a ihracatımız ise 2017 yılında % 57,8 oranında artarak yaklaşık 33,7 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Aralık ayı özelinde ise % 5,6 oranında artış ile yaklaşık 2,1 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir. Suudi Arabistan’ı sırasıyla ABD, Almanya ve Belçika izlemektedir. 

 

Tufte halı ihracatımızda en önemli ülke grubu olan AB ülkelerine ihracatımız 2017 yılında % 3,5 oranında artış kaydederek, 103 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Aralık ayında ise 2016 yılı Aralık ayına kıyasla % 15,7 oranında artışla yaklaşık 7,7 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

Halı Üretimi

Halı sanayi üretimi 2015 yılında % 4,8 oranında gerileme göstermiştir. 

2016 yılının ilk çeyreğinde artış, ikinci çeyreğinde ise düşüş gösteren halı sanayi üretimi, 2016 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğini de artış eğilimi ile kapatmıştır. Böylelikle 2016 yılı için halı sanayi üretimi ortalama % 3,3 artış göstermiştir. 

2017 yılına gelindiğinde halı sanayi üretim endeksinde artış eğilimi sürmektedir, Ocak ayında % 2,4 ; Şubat ayında % 6,2 ; Mart ayında % 8,9 ; Nisan ayında % 13,8, Mayıs ayında % 10 artış, Haziran ayında %1,4 gerileme, Temmuz ayında % 56,8, Ağustos ayında % 12,4 ve Eylül ayında %9,2 artış, Ekim ayında %8,4 ve Kasım ayında %16,4 artış olarak gerçekleşmiştir.

Halı üretiminde son on iki aylık üretim ortalaması ise % 12,8’dir.

                                                                                            

 

     İTKİB Genel Sekreterliği

Tekstil, Deri, Halı Ar&Ge ve Mevzuat Şubesi

 

 

 

 

 

E-BÜLTEN KAYIT

Aylık e-bülten’imiz için kayıt olunuz

ETKİNLİK TAKVİMİ

Etkinlik takviminden faydalanınız

İHİB , İTKİB çatısı altındaki dört birlikten biridir.