Sayın Üyemiz,

 

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, “Kahverengi Kokarca Böceği – Brown Marmorated Stink Bug (BMSB)” ile mücadele kapsamında Avustralya Federal Hükümeti Tarım Bakanlığı, 1 Eylül 2019 – 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında geçerli olan ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu 33 farklı ülkeden Avustralya’ya getirilecek muhtelif Armonize Sistem Fasılları kapsamındaki eşyaların sevk edilmesinden önce deniz taşıtlarına yönelik olarak zorunlu tutulan arındırma işlemini yerine getirecek firmaların bahse konu program içerisinde Avustralya Federal Hükümeti Tarım Bakanlığı’na başvurmalarının gerekli olduğu ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Avustralya Federal Hükümeti Tarım Bakanlığı’nın web sayfasında (  http://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs ​) BMSB ile mücadele kapsamında zorunlu tutulan arındırma işlemlerini sağlayacak firmalar için geliştirilen programın detaylarının yer aldığı belirtilmektedir.

Saygılarımızla

E-BÜLTEN KAYIT

Aylık e-bülten’imiz için kayıt olunuz

ETKİNLİK TAKVİMİ

Etkinlik takviminden faydalanınız

İHİB , İTKİB çatısı altındaki dört birlikten biridir.