HALI SEKTÖRÜ 

2017 EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI

 

2017 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 11 oranında artarken, halı ihracatımız yine aynı dönemde % 11,4 oranında artışla yaklaşık 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizin toplam ihracatı içerisinde halı ihracatımızın payı 2016 yılının Ocak-Ekim döneminde % 1,4 iken 2017 yılının aynı döneminde de stabil kalarak % 1,4 olmuştur. Halı ihracatımızın sanayi ürünleri ihracatı içerisindeki payı ise 2016 Ocak-Ekim döneminde %1,8 iken 2017 yılının aynı döneminde de % 1,8 olarak gerçekleşmiştir.

 

 

Ay Bazında Halı İhracatımız

2017 yılı Ekim ayında ülkemizin halı ihracatı 2016 Ekim ayına kıyasla % 19 oranında artmış ve 212 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

 

 

Ürün Grubu Bazında Halı İhracatımız

Türkiye halı ihracatının 2017 yılı Ocak-Ekim dönemi performansını 2016 yılının aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda aşağıda ifade edilen verilere ulaşılmaktadır.

-         El halısı ihracatımız 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 9,8 oranında gerileyerek 46,5 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ekim ayında ise 2016 yılı Ekim ayına göre % 1,8 oranında artarak 6,5 milyon dolar değerinde olmuştur.

-         Makine halısı ihracatımız 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde önceki yılın aynı döneminde göre % 11,8 oranında artarak 1,5 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ekim ayında ise 2016 yılı Ekim ayına göre % 19,8 oranında artarak 179,8 milyon dolar değerinde olmuştur. 

-         Tufte halı ihracatımız 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde önceki yılın aynı döneminde göre % 14,3 oranında artarak 211,1 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ekim ayında ise 2016 yılı Ekim ayına göre % 18,6 oranında artarak 25,3 milyon dolar olmuştur. 

 

Ülke Grubu Bazında Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2017 yılı Ocak-Ekim dönemi ve Ekim ayı itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülke grupları Ortadoğu ülkeleri, Amerika ülkeleri ve AB ülkeleri’dir. 

2017 yılı Ocak-Ekim döneminde % 35,6’lık payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirilen ihracat, 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 8,7 oranında artarak 624 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. İhracatımız 2017 yılı Ekim ayında ise % 6,8 oranında artarak yaklaşık 74,2 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Anılan dönemde, ikinci büyük pazarımız konumundaki Amerika ülkelerine yönelik halı ihracatımız ise 2016 yılının Ocak-Ekim dönemine kıyasla % 39,8 oranında artarak 408,9 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Amerika ülkelerinin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı % 23,3 olarak hesaplanmaktadır. Anılan ülke grubuna 2017 yılı Ekim ayında ise % 67,6 oranında artış ile yaklaşık 52,6 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleşmiştir. 

Yine aynı dönemde en büyük üçüncü pazarımız konumundaki AB ülkelerine halı ihracatımız % 3,2 oranında artarak 370,3 milyon dolar olmuştur. Kaydedilen bu ihracat değeri ile AB’nin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı % 21,1 olmuştur. İhracatımız 2017 yılı Ekim ayında ise % 10,4 oranında artarak 46,1 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

 

En Büyük İhracat Pazarlarımızdaki Gelişmeler 

2017 yılı Ocak-Ekim dönemi itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülkeler: ABD, Suudi Arabistan, Irak, Almanya ve İngiltere’dir.

2017 yılı Ocak-Ekim döneminde % 21,1’lik payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan ABD’ye gerçekleştirilen ihracat, 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 39,5 oranında artarak 369,8 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2017 yılı Ekim ayında ise 2016 yılı Ekim ayına göre halı ihracatı % 72,5 oranında artarak 47,4 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde, ikinci büyük pazarımız konumundaki Suudi Arabistan’a halı ihracatımız      % 2,8 oranında gerileyerek 271,4 milyon dolar olmuştur. 2017 yılı Ekim ayında ise % 18,7 oranında artarak yaklaşık 21,7 milyon dolara yükselmiştir.

Yine 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde en büyük üçüncü ihracat pazarımız konumundaki Irak’a yönelik halı ihracatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 80,8 oranında artarak 144,6 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2017 yılı Ekim ayında ise % 47,5 oranında artarak 25,4 milyon dolara yükselmiştir.

 

2017 yılı Ocak-Ekim döneminde, 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 2,8 oranında gerilemeyle Almanya’ya 88,3 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2017 yılı Ekim ayı özelinde ise % 5,2 oranında gerilemeyle yaklaşık 10,3 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleştirilmiştir. 

Dördüncü sırada yer alan Almanya’yı sırasıyla İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkeler izlemektedir.

 

El Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

Türkiye’nin el halısı ihracatı 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 9,8 oranında azalırken, ihracat değeri 46,5 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 

 

Ay Bazında El Halısı İhracatımız

2017 yılı Ekim ayında ise ülkemizin el halısı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 1,8 oranında artarak ve 6,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

 

 

Ülke Bazında El Halısı İhracatımız

2017 yılı Ocak-Ekim dönemi itibariyle ABD en önemli el halısı ihracat pazarımız konumunda olup, bu ülkeye yönelik ihracat 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 1,2 oranında azalmıştır. ABD’ye yönelik ihracatımız yaklaşık 16,9 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. ABD’nin toplam el halısı ihracatımız içerisindeki payı ise % 36,3 olarak hesaplanmaktadır.  ABD’yi sırasıyla Almanya, İsveç, İtalya ve Yunanistan izlemektedir. 

İlk sırada yer alan ABD’ye 2017 yılı Ekim ayında 2016 yılı Ekim ayına kıyasla % 56,1 oranında artış ile 2,3 milyon dolar değerinde el halısı ihracatı yapılmıştır. 

İkinci sırada yer alan Almanya’ya ise 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde önceki döneme göre % 4,1 oranında artışla 4,3 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2017 Ekim ayı bazında ise el halısı ihracatımız 2016 yılı Ekim ayına kıyasla % 40,4 oranında gerilemeyle 374 bin dolar olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı Ocak-Ekim döneminde İsveç’e ihracatımız % 47,7 oranında artarak 2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ekim ayında ise % 3353,2 oranında artış ile 698 bin dolar değerinde ihracat yapılmıştır.

 

 

 

El halısı ihracatında en önemli ülke grubu olan Amerika Ülkeleri’ne ihracatımız 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde % 5,5 oranında düşüş kaydederek yaklaşık 18,7 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ekim ayında ise 2016 yılı Ekim ayına kıyasla % 37,2 oranında artışla 2,5 milyon dolar değerinde el halısı ihracatı gerçekleştirilmiştir.

  

Makine Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2017 yılı Ocak-Ekim döneminde makine halısı ihracatımız 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 11,8 oranında artarak 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

Ay Bazında Makine Halısı İhracatımız

2017 yılı Ekim ayı özelinde ise makine halısı ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına kıyasla    % 19,8 oranında artmış ve 180 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

 

 

Ülke Bazında Makine Halısı İhracatımız

2017 yılı Ocak-Ekim döneminde makine halısı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke olarak yaklaşık 338,3 milyon dolarlık ihracat ve % 22,6’lık pay ile ABD öne çıkmaktadır. ABD’ye yapılan ihracat 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 43,3 oranında artmıştır. ABD’ye 2017 Ekim ayında ise % 78,5 artış ile yaklaşık 43,7 milyon dolar değerinde makine halısı ihraç edilmiştir.

Makine halısı ihracatımızda ABD’nin ardından 241 milyon dolarlık ihracat değeri ve              % 16,1’lik payıyla Suudi Arabistan gelmektedir. Anılan dönemde ilgili ülkeye yönelik makina halısı ihracatımız % 7,8 oranında düşmüştür. 2017 yılı Ekim ayı özelinde ise 2016 yılı Ekim ayına kıyasla % 13,7 oranında artışla 19,1 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleşmiştir. Bu ülkeyi sırasıyla, Irak, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere izlemektedir.

 

 

Makine halısı ihracatımızdaki en önemli ülke grubu olan Ortadoğu ülkelerine ihracatımız 2017 yılının Ocak-Ekim döneminde % 5,4 oranında artış göstererek 540,2 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir. 2017 yılı Ekim ayında ise 2016 yılı Ekim ayına kıyasla % 2,5 oranında artışla 63,6 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

 

Tufte Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2017 yılı Ocak-Ekim döneminde yapılan tufte halı ihracatımız 2016 yılı ile kıyaslandığında % 14,3 oranında artış göstermiş ve 211 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

 

Ay Bazında Tufte Halı İhracatımız

2017 yılı Ekim ayı tufte halı ihracatımız değerlendirildiğinde ise 2016 yılı Ekim ayına kıyasla % 18,6 oranında artmış ve yaklaşık 25 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir. 

 

 

Ülke Bazında Tufte Halı İhracatımız

2017 yılı Ocak-Ekim döneminde, tufte halı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke yaklaşık 40,2 milyon dolarlık ihracat ve % 19’luk pay ile İngiltere olmuştur. İngiltere’ye yapılan ihracat 2016 yılı aynı dönemine kıyasla % 13,3 oranında artmıştır. 2017 yılı Ekim ayı özelinde ise % 4,8 oranında artışla yaklaşık 4,7 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.

Tufte halı ihracatımızda ikinci en büyük paya sahip ülke yaklaşık 30 milyon dolarlık ihracat değeri ve % 14,2’lik pay ile Suudi Arabistan’dır. Anılan dönemde Suudi Arabistan’a yönelik tufte halı ihracatımız % 71,2 oranında artmıştır. 2017 yılı Ekim ayı özelinde ise % 73,3 oranında artış ile 2,6 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.  

Üçüncü sırada yer alan Irak’a ihracatımız ise 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde % 52,8 oranında artarak yaklaşık 27,4 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ekim ayı özelinde ise % 22,4 oranında artış ile yaklaşık 4,2 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir. Irak’ı sırasıyla ABD, Almanya ve Belçika izlemektedir. 

 

Tufte halı ihracatımızda en önemli ülke grubu olan AB ülkelerine ihracatımız 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde % 1,3 oranında artış kaydederek, 83,7 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ekim ayında ise 2016 yılı Ekim ayına kıyasla % 3,4 oranında artışla yaklaşık 10 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

Halı Üretimi

Halı sanayi üretimi 2015 yılında % 4,8 oranında gerileme göstermiştir. 

2016 yılının ilk çeyreğinde artış, ikinci çeyreğinde ise düşüş gösteren halı sanayi üretimi, 2016 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğini de artış eğilimi ile kapatmıştır. Böylelikle 2016 yılı için halı sanayi üretimi ortalama % 3,3 artış göstermiştir. 

2017 yılına gelindiğinde halı sanayi üretim endeksinde artış eğilimi sürmektedir, Ocak ayında % 2,4 ; Şubat ayında % 6,2 ; Mart ayında % 8,9 ; Nisan ayında % 13,8, Mayıs ayında % 10 artış, Haziran ayında %1,4 gerileme, Temmuz ayında % 56,8 ve Ağustos ayında % 12,4 artış olarak gerçekleşmiştir.

Halı üretiminde son on iki aylık üretim ortalaması ise % 12,9’dur.

                                                                                                       

     İTKİB Genel Sekreterliği

Tekstil, Deri, Halı Ar&Ge ve Mevzuat Şubesi

 

 

 

 

 

E-BÜLTEN KAYIT

Aylık e-bülten’imiz için kayıt olunuz

ETKİNLİK TAKVİMİ

Etkinlik takviminden faydalanınız

İHİB , İTKİB çatısı altındaki dört birlikten biridir.