HALI SEKTÖRÜ 

2018 EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI

 

2018 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %7,6 oranında artarak 138,7 milyar dolara yükselirken, halı ihracatımız da aynı dönemde %5,5 oranında artış göstermiş ve 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizin toplam ihracatı içerisinde halı ihracatımızın payı 2017 yılı Ocak- Ekim döneminde %1,4 iken 2018 yılının aynı döneminde %1,3 olmuştur. Halı ihracatımızın sanayi ürünleri ihracatı içerisindeki payı ise 2017 Ocak- Ekim döneminde %1,8 iken 2018 yılının aynı döneminde düşmüş ve %1,6 oranında pay almıştır.

Ay Bazında Halı İhracatımız

2018 yılı Ekim ayında ülkemizin halı ihracatı 2017 Ekim ayına kıyasla %1,3 oranında artış göstererek 213,6 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

Ürün Grubu Bazında Halı İhracatımız

 

Türkiye halı ihracatını 2018 yılı Ekim ayında 2017 yılı Ekim ayı ile karşılaştırdığımızda aşağıda ifade edilen verilere ulaşılmaktadır.

 

  • El halısı ihracatımız 2018 yılı Ocak- Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,3 oranında azalarak 43 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ekim ayında ise 2017 yılı Ekim ayına göre %18,8 oranında azalarak yaklaşık 5,3 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

  • Makine halısı ihracatımız 2018 yılı Ocak- Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,6 oranında artarak 1,5 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ekim ayında ise 2017 yılı Ekim ayına göre %0,8 oranında artarak yaklaşık 180,6 milyon dolar değerinde olmuştur.

 

  • Tufte halı ihracatımız 2018 yılı Ocak- Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,3 oranında artarak yaklaşık 243,3 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ekim ayında ise 2017 yılı Ekim ayına göre %9,9 oranında artarak 27,7 milyon dolar olmuştur.

El halısı ihracatında en önemli ülke grubu olan Amerika Ülkeleri’ne ihracatımız 2018 yılı Ocak- Ekim döneminde %8,2 oranında artış kaydederek yaklaşık 20,2 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ekim ayında ise 2017 yılı Ekim ayına kıyasla %24,6 oranında azalış ile 1,8 milyon dolar değerinde el halısı ihracatı gerçekleştirilmiştir.

Makine Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2018 yılı Ocak- Ekim döneminde makine halısı ihracatımız 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %4,6 oranında artarak 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ay Bazında Makine Halısı İhracatımız

2018 yılı Ekim ayı özelinde ise makine halısı ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına kıyasla    %0,8 oranında artmış ve yaklaşık 180,6 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

Ülke Bazında Makine Halısı İhracatımız

2018 yılı Ocak- Ekim döneminde makine halısı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke olarak yaklaşık 429,4 milyon dolarlık ihracat ve %27,5’lik pay ile ABD öne çıkmaktadır. ABD’ye yapılan ihracat 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %27 oranında artmıştır. ABD’ye 2018 Ekim ayında ise %12,9 artış ile yaklaşık 49,3 milyon dolar değerinde makine halısı ihraç edilmiştir.

Makine halısı ihracatımızda ABD’nin ardından 193,3 milyon dolarlık ihracat değeri ve  %12,4’lük payıyla Suudi Arabistan gelmektedir. Anılan dönemde ilgili ülkeye yönelik makina halısı ihracatımız %19,8 oranında düşmüştür. 2018 yılı Ekim ayı özelinde ise 2017 yılı Ekim ayına kıyasla %23,6 oranında artış ile yaklaşık 14,5 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleşmiştir. Bu ülkeyi sırasıyla, Irak, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır izlemektedir.

Makine halısı ihracatımızdaki en önemli ülke grubu olan Ortadoğu ülkelerine ihracatımız 2018 yılı Ocak- Ekim döneminde %8,8 oranında düşerek yaklaşık 492,3 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir. 2018 yılı Ekim ayında ise 2017 yılı Ekim ayına kıyasla %7,8 oranında azalış ile yaklaşık 58,5 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

 

Tufte Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2018 yılı Ocak- Ekim döneminde yapılan tufte halı ihracatımız 2017 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında %16,1 oranında artış göstermiş ve 215,8 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

Ay Bazında Tufte Halı İhracatımız

2018 yılı Ekim ayı tufte halı ihracatımız değerlendirildiğinde ise 2017 yılı Ekim ayına kıyasla %22,6 oranında azalarak yaklaşık 26,3 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.

Ülke Bazında Tufte Halı İhracatımız

2018 yılı Ocak- Ekim döneminde, tufte halı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke yaklaşık 45,6 milyon dolarlık ihracat ve %18,8’lik pay ile İngiltere olmuştur. İngiltere’ye yapılan ihracat 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %13,8 oranında artmıştır. 2018 yılı Ekim ayı özelinde ise %21,8 oranında artış ile yaklaşık 5,7 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.

Tufte halı ihracatımızda ikinci en büyük paya sahip ülke 36,5 milyon dolarlık ihracat değeri ve %15’lik pay ile Irak oldu. Anılan dönemde Irak’a yönelik tufte halı ihracatımız %33,5 oranında artmıştır. 2018 yılı Ekim ayı özelinde ise %24,5 oranında artış ile 5,2 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir. 

Üçüncü sıradaki Suudi Arabistan’a ihracatımız ise 2018 yılı Ocak-Ekim döneminde %26,2 oranında düşerek yaklaşık 22,1 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ekim ayı özelinde ise %54,1 oranında düşüş ile 1,1 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir. Suudi Arabistan’ı sırasıyla ABD, Kuveyt, Belçika ve Almanya izlemektedir. 

Tufte halı ihracatımızda en önemli ülke grubu olan AB ülkelerine ihracatımız 2018 yılı Ocak- Ekim döneminde %6,6 oranında artış kaydederek yaklaşık 89,2 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ekim ayında ise 2017 yılı Ekim ayına kıyasla %0,5 oranında azalışla yaklaşık 10 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

Halı Üretimi

2016 yılının ilk çeyreğinde artış, ikinci çeyreğinde ise düşüş gösteren halı sanayi üretimi, 2016 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğini de artış eğilimi ile kapatmıştır. Böylelikle 2016 yılı için halı sanayi üretimi ortalama % 3,3 artış göstermiştir.

2017 yılına gelindiğinde halı sanayi üretim endeksinde artış eğilimi sürmektedir. 2017 yılının ilk çeyreğinde %8,3’e varan artış eğilimi, ikinci yarısında düşüş eğilimi ile %- 1,4, üçüncü çeyrekte yine düşüş eğiliminde ve %9,2 oranı ile ve son çeyrekte ise dalgalı seyir ile %6’a varan oranlar gerçekleşmiştir. Halı üretiminde 2017 yılı üretim ortalaması ise %8,9’dur. Halı üretiminde son on iki aylık üretim ortalaması ise %4,5’dir.

2018 yılı ise düşüş trendi seyretmektedir; Ocak ayında %-10,5 Şubat ayı %-20,6 Mart ayı %-12,6, Nisan ayı % -20,7, Mayıs ayı % -17,9, Haziran ayında %-19,9, Temmuz ayında %-12, Ağustos ayında %-31,9 ve Eylül ayında ise %-10,1 oranında gerçekleşmiştir.

 

     İTKİB Genel Sekreterliği

Tekstil, Deri, Halı Ar&Ge ve Mevzuat Şubesi

 

 

 


 

 

 

E-BÜLTEN KAYIT

Aylık e-bülten’imiz için kayıt olunuz

ETKİNLİK TAKVİMİ

Etkinlik takviminden faydalanınız

İHİB , İTKİB çatısı altındaki dört birlikten biridir.