İstanbul Halı İhracatçıları Birliği’nden  "Türk El Halısı Yeni İhracat Hedefleriyle Dünya Pazarında” UR-GE Projesi

 

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi" (UR-GE) desteği kapsamında Türk El Halısı sektörü için Ur-Ge projesini hayata geçiriyor. Bu proje sayesinde bir dünya markası olan Türk El Halısı, dünya el halısı pazarında hak ettiği yere bir adım daha yaklaşacaktır.

El halısı sektörümüzün içerisinden geçtiği zorlukların bilinciyle, İHİB üyelerine yeni ihracat pazarları kazandırmak, üyelerinin yetkinliklerini arttırmak ve ihracatımıza yeni bir soluk kazandırmak amacıyla Ekonomi Bakanlığı’nın “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi” (URGE) programı kapsamındaki desteklerini üyeleri ile buluşturuyor.

Türkiye’de sektörümüze özel yapılmış ilk URGE çalışması olacak olan ve sınırlı sayıda İHİB üyesi firmanın yararlanabileceği projemiz, üç yıl olarak planlanmaktadır.

 

Projemize katılacak firmalarımız için;

Ø  Kapsamlı bir ihtiyaç analizi çalışması yapılacak,

Ø  Üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda en yetkili danışmanlar tarafından danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilecek,

Ø  10 âdete kadar yurtdışı pazarlama faaliyeti (Pazar ziyaretleri, fuar katılımları, B2B görüşmeleri vb.) hayata geçirilebilecek,

Ø  10 alım heyeti organize edilebilecek,

Ø  Firmalarımız proje bitiminde Bireysel Danışmanlık hizmetinden faydalanabilecek,

Ø  Tüm organizasyonlar ile projemizin ve firmalarımızın uluslararası alanda tanıtımı, konusunda uzman personel ile İHİB organizasyonunda yapılacaktır.

Tebliğ kapsamında yer alan tüm bu etkinliklere ilişkin masrafların % 75’i Ekonomi Bakanlığı destekleri kapsamındadır.

 

Not: Yurtdışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerine katılımın ön şartı; küme firmalarının proje kapsamında gerçekleştirilecek ilk eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetine katılmalarıdır.

 

KATILIM ŞARTLARI:

Ø  Firmaların İHİB üyesi ve en az Limited Şirket statüsünde olmaları,

Ø  Katılımcı firmaların ortak hareket etme ve işbirlikteliğine açık olmaları,

Ø  Proje süresince faaliyetlere aktif olarak katılım sağlamak ve en az bir kişinin görevlendirilmesi,

Ø  İşbirliği kuruluşları tarafından yürütülen başka bir UR-GE projesinde eş zamanlı yer almamak

Projemize katılım sağlamak isteyen üye firmalarımızın Ek’te yer alan başvuru formunu doldurarak 31 Mart 2017 tarihine kadar tdharge@itkib.org.tr adresine ulaştırmaları gerekmektedir.

Başvuru formu için tıklayınız.

​Taahhütname için tıklayınız.

​Beyanname için tıklayınız.

 

Uğur UYSAL

                                                                           İHİB Başkanı

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ

Sorularınız, görüşleriniz ve ilave bilgi için:

İTKİB Genel Sekreterliği TDH Ar&Ge Şubesi

E-posta: tdharge@itkib.org.tr

 

E-BÜLTEN KAYIT

Aylık e-bülten’imiz için kayıt olunuz

ETKİNLİK TAKVİMİ

Etkinlik takviminden faydalanınız

İHİB , İTKİB çatısı altındaki dört birlikten biridir.