HALI SEKTÖRÜ 

2017 EYLÜL AYI İHRACAT PERFORMANSI

 

2017 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 10,6 oranında artarken, halı ihracatımız yine aynı dönemde % 10,4 oranında artışla 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizin toplam ihracatı içerisinde halı ihracatımızın payı 2016 yılının Ocak-Eylül döneminde % 1,3 iken 2017 yılının aynı döneminde de stabil kalarak % 1,3 olmuştur. Halı ihracatımızın sanayi ürünleri ihracatı içerisindeki payı ise 2016 Ocak-Eylül döneminde %1,8 iken 2017 yılının aynı döneminde % 1,7’ye gerilemiştir.

 

 

Ay Bazında Halı İhracatımız

2017 yılı Eylül ayında ülkemizin halı ihracatı 2016 Eylül ayına kıyasla % 9,0 oranında artmış ve 169 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

 

 

Ürün Grubu Bazında Halı İhracatımız

Türkiye halı ihracatının 2017 yılı Ocak-Eylül dönemi performansını 2016 yılının aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda aşağıda ifade edilen verilere ulaşılmaktadır.

-         El halısı ihracatımız 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 11,5 oranında gerileyerek 40 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Eylül ayında ise 2016 yılı Eylül ayına göre % 4,5 oranında gerileyerek 5,3 milyon dolar değerinde olmuştur.

-         Makine halısı ihracatımız 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde önceki yılın aynı döneminde göre % 10,8 oranında artarak 1,3 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Eylül ayında ise 2016 yılı Eylül ayına göre % 9,9 oranında artarak 142,5 milyon dolar değerinde olmuştur. 

-         Tufte halı ihracatımız 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde önceki yılın aynı döneminde göre % 13,9 oranında artarak 186 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Eylül ayında ise 2016 yılı Eylül ayına göre % 6,8 oranında artarak 21,6 milyon dolar olmuştur. 

 

Ülke Grubu Bazında Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2017 yılı Ocak-Eylül dönemi ve Eylül ayı itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülke grupları Ortadoğu ülkeleri, Amerika ülkeleri ve AB ülkeleri’dir. 

2017 yılı Ocak-Eylül döneminde % 35,7’lik payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirilen ihracat, 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 9,0 oranında artarak 550 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. İhracatımız 2017 yılı Eylül ayında ise % 5,1 oranında gerileyerek yaklaşık 53,7 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Anılan dönemde, ikinci büyük pazarımız konumundaki Amerika ülkelerine yönelik halı ihracatımız ise 2016 yılının Ocak-Eylül dönemine kıyasla % 36,5 oranında artarak 356 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Amerika ülkelerinin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı % 23,1 olarak hesaplanmaktadır. Anılan ülke grubuna 2017 yılı Eylül ayında ise % 44,9 oranında artış ile yaklaşık 45,7 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleşmiştir. 

Yine aynı dönemde en büyük üçüncü pazarımız konumundaki AB ülkelerine halı ihracatımız % 2,3 oranında artarak 324,2 milyon dolar olmuştur. Kaydedilen bu ihracat değeri ile AB’nin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı % 21,0 olmuştur. İhracatımız 2017 yılı Eylül ayında ise % 9,5 oranında artarak 41,9  milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

 

En Büyük İhracat Pazarlarımızdaki Gelişmeler 

2017 yılı Ocak-Eylül dönemi itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülkeler: ABD, Suudi Arabistan, Irak, Almanya ve İngiltere’dir.

2017 yılı Ocak-Eylül döneminde % 20,9’luk payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan ABD’ye gerçekleştirilen ihracat, 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 35,7 oranında artarak 322,4 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2017 yılı Eylül ayında ise 2016 yılı Eylül ayına göre halı ihracatı % 44,9 oranında artarak 41,4 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde, ikinci büyük pazarımız konumundaki Suudi Arabistan’a halı ihracatımız      % 4,3 oranında gerileyerek 249,8 milyon dolar olmuştur. 2017 yılı Eylül ayında ise % 6,8 oranında gerileyerek yaklaşık 15,5 milyon dolara düşmüştür.

Yine 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde en büyük üçüncü ihracat pazarımız konumundaki Irak’a yönelik halı ihracatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 90,0 oranında artarak 119,3 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2017 yılı Eylül ayında ise % 109,7 oranında artarak 21 milyon dolara yükselmiştir.

 

2017 yılı Ocak-Eylül döneminde, 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 2,4 oranında gerilemeyle Almanya’ya 78  milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2017 yılı Eylül ayı özelinde ise % 3,6 oranında gerilemeyle yaklaşık 9,3 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleştirilmiştir. 

Dördüncü sırada yer alan Almanya’yı sırasıyla İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkeler izlemektedir.

 

El Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

Türkiye’nin el halısı ihracatı 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 11,5 oranında azalırken, ihracat değeri 40 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 

 

Ay Bazında El Halısı İhracatımız

2017 yılı Eylül ayında ise ülkemizin el halısı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla    % 4,5 oranında gerilemiş ve 5,3 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

 

 

Ülke Bazında El Halısı İhracatımız

2017 yılı Ocak-Eylül dönemi itibariyle ABD en önemli el halısı ihracat pazarımız konumunda olup, bu ülkeye yönelik ihracat 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 6,7 oranında azalmıştır. ABD’ye yönelik ihracatımız yaklaşık 14,6 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. ABD’nin toplam el halısı ihracatımız içerisindeki payı ise % 36,4 olarak hesaplanmaktadır.  ABD’yi sırasıyla Almanya, İtalya, İsveç ve Yunanistan izlemektedir. 

İlk sırada yer alan ABD’ye 2017 yılı Eylül ayında 2016 yılı Eylül ayına kıyasla % 22,4 oranında gerileme ile 2 milyon dolar değerinde el halısı ihracatı yapılmıştır. 

İkinci sırada yer alan Almanya’ya ise 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde önceki döneme göre % 12,0 oranında artışla 3,9 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2017 Eylül ayı bazında ise el halısı ihracatımız 2016 yılı Eylül ayına kıyasla % 21,8 oranında gerilemeyle 280 bin dolar olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı Ocak-Eylül döneminde İtalya’ya ihracatımız % 13,9 oranında artarak 1,6 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Eylül ayında ise % 12,8 oranında artış ile 92 bin dolar değerinde ihracat yapılmıştır.

 

 

 

El halısı ihracatında en önemli ülke grubu olan Amerika Ülkeleri’ne ihracatımız 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde % 9,7 oranında düşüş kaydederek yaklaşık 16,3 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Eylül ayında ise 2016 yılı Eylül ayına kıyasla % 32,1 oranında gerilemeyle 2 milyon dolar değerinde el halısı ihracatı gerçekleştirilmiştir.

  

Makine Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2017 yılı Ocak-Eylül döneminde makine halısı ihracatımız 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 10,8 oranında artarak 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

Ay Bazında Makine Halısı İhracatımız

2017 yılı Eylül ayı özelinde ise makine halısı ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına kıyasla    % 9,9 oranında artmış ve 142,5 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 

 

 

Ülke Bazında Makine Halısı İhracatımız

2017 yılı Ocak-Eylül döneminde makine halısı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke olarak yaklaşık 294,6 milyon dolarlık ihracat ve % 22,4’lük pay ile ABD öne çıkmaktadır. ABD’ye yapılan ihracat 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 39,2 oranında artmıştır. ABD’ye 2017 Eylül ayında ise % 53,8 artış ile yaklaşık 38 milyon dolar değerinde makine halısı ihraç edilmiştir.

Makine halısı ihracatımızda ABD’nin ardından 222 milyon dolarlık ihracat değeri ve              % 16,9’luk payıyla Suudi Arabistan gelmektedir. Anılan dönemde ilgili ülkeye yönelik makina halısı ihracatımız % 9,2 oranında düşmüştür. 2017 yılı Eylül ayı özelinde ise 2016 yılı Eylül ayına kıyasla % 18,9 oranında düşüşle 12 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleşmiştir. Bu ülkeyi sırasıyla, Irak, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere izlemektedir.

 

 

 

Makine halısı ihracatımızdaki en önemli ülke grubu olan Ortadoğu ülkelerine ihracatımız 2017 yılının Ocak-Eylül döneminde % 5,9 oranında artış göstererek 476,8 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir. 2017 yılı Eylül ayında ise 2016 yılı Eylül ayına kıyasla % 7,1 oranında gerilemeyle 45,9 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

 

Tufte Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2017 yılı Ocak-Eylül döneminde yapılan tufte halı ihracatımız 2016 yılı ile kıyaslandığında % 13,9 oranında artış göstermiş ve 186 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

 

Ay Bazında Tufte Halı İhracatımız

2017 yılı Eylül ayı tufte halı ihracatımız değerlendirildiğinde ise 2016 yılı Eylül ayına kıyasla % 6,8 oranında artmış ve yaklaşık 22 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir. 

 

 

Ülke Bazında Tufte Halı İhracatımız

2017 yılı Ocak-Eylül döneminde, tufte halı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke yaklaşık 35,5 milyon dolarlık ihracat ve % 19,1’lik pay ile İngiltere olmuştur. İngiltere’ye yapılan ihracat 2016 yılı aynı dönemine kıyasla % 14,6 oranında artmıştır. 2017 yılı Eylül ayı özelinde ise % 23,0 oranında artışla yaklaşık 4 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.

Tufte halı ihracatımızda ikinci en büyük paya sahip ülke, 27,4 milyon dolarlık ihracat değeri ve % 14,7’lik pay ile Suudi Arabistan’dır. Anılan dönemde Suudi Arabistan’a yönelik tufte halı ihracatımız % 71,0 oranında artmıştır. 2017 yılı Eylül ayı özelinde ise % 123,0 oranında artış ile 3,1 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.  

 

 

Üçüncü sırada yer alan Irak’a ihracatımız ise 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde % 60,0 oranında artarak yaklaşık 23,2 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Eylül ayı özelinde ise % 2,3 oranında gerileme ile yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir. Irak’ı sırasıyla ABD, Almanya ve Belçika izlemektedir. 

 

Tufte halı ihracatımızda en önemli ülke grubu olan AB ülkelerine ihracatımız 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde % 1,0 oranında artış kaydederek, 73,7 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Eylül ayında ise 2016 yılı Eylül ayına kıyasla % 6,0 oranında artışla yaklaşık 8,8 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

Halı Üretimi

 

Halı sanayi üretimi 2015 yılında % 4,8 oranında gerileme göstermiştir. 

2016 yılının ilk çeyreğinde artış, ikinci çeyreğinde ise düşüş gösteren halı sanayi üretimi, 2016 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğini de artış eğilimi ile kapatmıştır. Böylelikle 2016 yılı için halı sanayi üretimi ortalama % 3,3 artış göstermiştir. 

2017 yılına gelindiğinde halı sanayi üretim endeksinde artış eğilimi sürmektedir, Ocak ayında % 2,4 ; Şubat ayında % 6,2 ; Mart ayında % 8,9 ; Nisan ayında % 13,8, Mayıs ayında % 10 artış ve son olarak Haziran ayında %1,4 gerileme, Temmuz ayında ise % 56,8 artış olarak gerçekleşmiştir.

Halı üretiminde son on iki aylık üretim ortalaması ise % 12,1’dir.

 

                                                                                                      

     İTKİB Genel Sekreterliği

Tekstil, Deri, Halı Ar&Ge ve Mevzuat Şubesi

 

 

E-BÜLTEN KAYIT

Aylık e-bülten’imiz için kayıt olunuz

ETKİNLİK TAKVİMİ

Etkinlik takviminden faydalanınız

İHİB , İTKİB çatısı altındaki dört birlikten biridir.