HALI SEKTÖRÜ 

2018 EYLÜL AYI İHRACAT PERFORMANSI

 

2018 ​yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %7 oranında artarak 123 milyar dolara yükselirken, halı ihracatımız da aynı dönemde %6,2 oranında artış göstermiş ve 1,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizin toplam ihracatı içerisinde halı ihracatımızın payı 2017 yılı Ocak- Eylül döneminde %1,3 iken 2018 yılının aynı döneminde de yerini koruyarak %1,3 olmuştur. Halı ihracatımızın sanayi ürünleri ihracatı içerisindeki payı ise 2017 Ocak- Eylül döneminde %1,7 iken 2018 yılının aynı döneminde düşmüş ve %1,6 oranında pay almıştır.

 

 

Ay Bazında Halı İhracatımız

 

2018 yılı Eylül ayında ülkemizin halı ihracatı 2017 Eylül ayına kıyasla %20,9 oranında gerileme göstererek 159 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

 

Ürün Grubu Bazında Halı İhracatımız

 

Türkiye halı ihracatını 2018 yılı Eylül ayında 2017 yılı Eylül ayı ile karşılaştırdığımızda aşağıda ifade edilen verilere ulaşılmaktadır.

 

-         El halısı ihracatımız 2018 yılı Ocak- Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,4 oranında azalarak 37,8 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Eylül ayında ise 2017 yılı Eylül ayına göre %39,5 oranında azalarak yaklaşık 3,2 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

-         Makine halısı ihracatımız 2018 yılı Ocak- Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,1 oranında artarak 1,3 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Eylül ayında ise 2017 yılı Eylül ayına göre %15,5 oranında artarak yaklaşık 164 milyon dolar değerinde olmuştur.

 

-         Tufte halı ihracatımız 2018 yılı Ocak- Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,1 oranında artarak yaklaşık 215 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Eylül ayında ise 2017 yılı Eylül ayına göre %22,2 oranında artarak 26 milyon dolar olmuştur.

 

 

Ülke Grubu Bazında Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2018 yılı Ocak- Eylül dönemi itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülke grupları Ortadoğu ülkeleri, Amerika ülkeleri ve AB ülkeleridir.

 

2018 yılı Ocak- Eylül döneminde %31,9’luk payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirilen ihracat, 2017 yılı Ocak- Eylül dönemine kıyasla %5,1 oranında düşerek yaklaşık 521 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. İhracatımız 2018 yılı Eylül ayında ise yine %15,6 oranında artış ile 61,9 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

Anılan dönemde, ikinci büyük pazarımız konumundaki Amerika ülkelerine yönelik halı ihracatımız ise 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %23,2 oranında artarak 439 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Amerika ülkelerinin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı %26,8 olarak hesaplanmaktadır. Anılan ülke grubuna 2018 yılı Eylül ayında ise %27 oranında artış ile 58 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleşmiştir.

 

Yine aynı dönemde en büyük üçüncü pazarımız konumundaki AB ülkelerine halı ihracatımız %3,7 oranında azalarak yaklaşık 312 milyon dolar olmuştur. Kaydedilen bu ihracat değeri ile AB’nin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı %19 olmuştur. İhracatımız 2018 yılı Eylül ayında ise %9 oranında azalarak 38 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

En Büyük İhracat Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2018 yılı Ocak- Eylül dönemi itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülkeler: ABD, Suudi Arabistan, Irak, Almanya ve İngiltere’dir.

 

2018 yılı Ocak- Eylül döneminde %25 payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan ABD’ye gerçekleştirilen ihracat, 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %26,7 oranında artarak yaklaşık 408,5 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2018 yılı Eylül ayında ise 2017 yılı Eylül ayına göre halı ihracatı %33,5 oranında artarak yaklaşık 55 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

2018 yılı Ocak- Eylül döneminde, ikinci büyük pazarımız konumundaki Suudi Arabistan’a halı ihracatımız %19,9 oranında gerileyerek 200 milyon dolar olmuştur. 2018 yılı Eylül ayında ise %15,7 oranı ile 17,8 milyon dolara yükselmiştir.

 

Yine 2018 yılı Ocak- Eylül döneminde en büyük üçüncü ihracat pazarımız konumundaki Irak’a yönelik halı ihracatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %5,9 oranında azalarak yaklaşık 112 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2018 yılı Eylül ayında ise %12,7 oranında düşerek 18 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

 

 

2018 yılı Ocak- Eylül döneminde, 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %9,6 oranında düşüş ile Almanya’ya 70,5 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı Eylül ayı özelinde ise %0,2 oranında artış ile yaklaşık 9,2 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleştirilmiştir.

 

Dördüncü sırada yer alan Almanya’yı sırasıyla İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkeler izlemektedir.

 

 

 

El Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

Türkiye’nin el halısı ihracatı 2018 yılı Ocak - Eylül döneminde 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %5,4 oranında azalırken, ihracat değeri yaklaşık 37,8 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

 

Ay Bazında El Halısı İhracatımız

 

2018 yılı Eylül ayında ise ülkemizin el halısı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %39,5 oranında düşüş kaydederek 3,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

 

 

 

 

Ülke Bazında El Halısı İhracatımız

 

2018 yılı Ocak- Eylül dönemi itibariyle ABD en önemli el halısı ihracat pazarımız konumunda olup, bu ülkeye yönelik ihracat 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %16,5 oranında artmıştır. ABD’ye yönelik ihracatımız 16,9 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. ABD’nin toplam el halısı ihracatımız içerisindeki payı ise %45 olarak hesaplanmaktadır.  ABD’yi sırasıyla Japonya, Almanya, İtalya ve İsveç izlemektedir.

 

İlk sırada yer alan ABD’ye 2018 yılı Eylül ayında 2017 yılı Eylül ayına kıyasla %31,7 oranındaki düşüş ile 1,4 milyon dolar değerinde el halısı ihracatı yapılmıştır.

 

İkinci sırada yer alan Japonya’ya ise 2018 yılı Ocak- Eylül döneminde önceki yılın aynı dönemine göre %301,5 oranında büyük artış ile 3,9 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2018 Eylül ayı bazında ise el halısı ihracatımız 2017 yılı Eylül ayına kıyasla %63,4 oranında artış ile 427 bin dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

2018 yılı Ocak- Eylül döneminde Almanya’ya ihracatımız %52,6 oranında düşüş ile 1,8 milyon dolara düşmüştür. 2018 yılı Eylül ayında ise %50,6 oranında düşüş göstererek 138 bin dolar değerinde ihracat yapılmıştır.

 

 

 

 

 

  

El halısı ihracatında en önemli ülke grubu olan Amerika Ülkeleri’ne ihracatımız 2018 yılı Ocak- Eylül döneminde %13,2 oranında artış kaydederek yaklaşık 18,3 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Eylül ayında ise 2017 yılı Eylül ayına kıyasla %24,5 oranında azalış ile 1,5 milyon dolar değerinde el halısı ihracatı gerçekleştirilmiştir.

 

Makine Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2018 yılı Ocak- Eylül döneminde makine halısı ihracatımız 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %5,1 oranında artarak 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

Ay Bazında Makine Halısı İhracatımız

 

2018 yılı Eylül ayı özelinde ise makine halısı ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına kıyasla    %15,3 oranında artmış ve yaklaşık 164 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

 

 

 

 

Ülke Bazında Makine Halısı İhracatımız

 

2018 yılı Ocak- Eylül döneminde makine halısı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke olarak yaklaşık 380 milyon dolarlık ihracat ve %27,5’lik pay ile ABD öne çıkmaktadır. ABD’ye yapılan ihracat 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %29,1 oranında artmıştır. ABD’ye 2018 Eylül ayında ise %38,4 artış ile yaklaşık 52,5 milyon dolar değerinde makine halısı ihraç edilmiştir.

 

Makine halısı ihracatımızda ABD’nin ardından 178,7 milyon dolarlık ihracat değeri ve %12,9’luk payıyla Suudi Arabistan gelmektedir. Anılan dönemde ilgili ülkeye yönelik makina halısı ihracatımız %19,5 oranında düşmüştür. 2018 yılı Eylül ayı özelinde ise 2017 yılı Eylül ayına kıyasla %26,9 oranında artış ile yaklaşık 15,5 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleşmiştir. Bu ülkeyi sırasıyla, Irak, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır izlemektedir.

 

 

 

 

 

Makine halısı ihracatımızdaki en önemli ülke grubu olan Ortadoğu ülkelerine ihracatımız 2018 yılı Ocak- Eylül döneminde %9 oranında düşerek yaklaşık 433,8 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir. 2018 yılı Eylül ayında ise 2017 yılı Eylül ayına kıyasla %10,2 oranında artış ile yaklaşık 50,4 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

 

Tufte Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2018 yılı Ocak- Eylül döneminde yapılan tufte halı ihracatımız 2017 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında %16,1 oranında artış göstermiş ve 215,8 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

 

Ay Bazında Tufte Halı İhracatımız

 

2018 yılı Eylül ayı tufte halı ihracatımız değerlendirildiğinde ise 2017 yılı Eylül ayına kıyasla %22,6 oranında azalarak yaklaşık 26,3 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.

 

 

 

Ülke Bazında Tufte Halı İhracatımız

 

2018 yılı Ocak- Eylül döneminde, tufte halı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke yaklaşık 40 milyon dolarlık ihracat ve %18,5’lik pay ile İngiltere olmuştur. İngiltere’ye yapılan ihracat 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %12,8 oranında artmıştır. 2018 yılı Eylül ayı özelinde ise %25,5 oranında artış ile yaklaşık 5 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.

 

Tufte halı ihracatımızda ikinci en büyük paya sahip ülke 31 milyon dolarlık ihracat değeri ve %14,5’lik pay ile Irak oldu. Anılan dönemde Irak’a yönelik tufte halı ihracatımız %35,1 oranında artmıştır. 2018 yılı Eylül ayı özelinde ise %116,9 oranında artış ile 5 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.  

 

 

 

Üçüncü sıradaki Suudi Arabistan’a ihracatımız ise 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde %23,5 oranında düşerek yaklaşık 21 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Eylül ayı özelinde ise %27,2 oranında düşüş ile 2,2 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir. Suudi Arabistan’ı sırasıyla ABD, Almanya, Katar ve Kuveyt izlemektedir.

 

 

Tufte halı ihracatımızda en önemli ülke grubu olan AB ülkelerine ihracatımız 2018 yılı Ocak- Eylül döneminde %7,8 oranında artış kaydederek yaklaşık 79,5 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Eylül ayında ise 2017 yılı Eylül ayına kıyasla %0,5 oranında azalışla 8,7 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

Halı Üretimi

 

2016 yılının ilk çeyreğinde artış, ikinci çeyreğinde ise düşüş gösteren halı sanayi üretimi, 2016 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğini de artış eğilimi ile kapatmıştır. Böylelikle 2016 yılı için halı sanayi üretimi ortalama % 3,3 artış göstermiştir.

 

2017 yılına gelindiğinde halı sanayi üretim endeksinde artış eğilimi sürmektedir

2017 yılının ilk çeyreğinde %8,3’e varan artış eğilimi, ikinci yarısında düşüş eğilimi ile %- 1,4, üçüncü çeyrekte yine düşüş eğiliminde ve %9,2 oranı ile ve son çeyrekte ise dalgalı seyir ile %6’a varan oranlar gerçekleşmiştir. Halı üretiminde 2017 yılı üretim ortalaması ise %8,9’dur. Halı üretiminde son on iki aylık üretim ortalaması ise %4,5’dir.

 

2018 yılı ise düşüş trendi seyretmektedir; Ocak ayında %-10,5 Şubat ayı %-20,6 Mart ayı %-12,6, Nisan ayı % -20,7, Mayıs ayı % -17,9, Haziran ayında %-19,9 ve Temmuz ayında ise %-12 oranında gerçekleşmiştir.

 

 

 

 

 

     İTKİB Genel Sekreterliği

Tekstil, Deri, Halı Ar&Ge ve Mevzuat Şubesi

 

 

 

 

 

 

 

 

E-BÜLTEN KAYIT

Aylık e-bülten’imiz için kayıt olunuz

ETKİNLİK TAKVİMİ

Etkinlik takviminden faydalanınız

İHİB , İTKİB çatısı altındaki dört birlikten biridir.