HALI SEKTÖRÜ 

2017 HAZİRAN AYI İHRACAT PERFORMANSI

 

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 8,2 oranında artarken, halı ihracatımız yine aynı dönemde % 4,3 oranında artışla 1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizin toplam ihracatı içerisinde halı ihracatımızın payı 2016 yılının Ocak-Haziran döneminde % 1,4 iken 2017 yılının aynı döneminde 0,1 puan gerileyerek % 1,3 olmuştur. Halı ihracatımızın sanayi ürünleri ihracatı içerisindeki payı ise 2016 Ocak-Haziran döneminde %1,8 iken 2017 yılının aynı döneminde % 1,7’ye gerilemiştir.

 

 

Ay Bazında Halı İhracatımız

2017 yılı Haziran ayında ülkemizin halı ihracatı 2016 Haziran ayına kıyasla % 5,4 oranında azalmış ve 163 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

  

Ürün Grubu Bazında Halı İhracatımız

Türkiye halı ihracatının 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi performansını 2016 yılının aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda aşağıda ifade edilen verilere ulaşılmaktadır.

-         El halısı ihracatımız 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 20,8 oranında gerileyerek 26,1 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Haziran ayında ise 2016 yılı Haziran ayına göre % 40,1 oranında düşerek 3 milyon dolar değerinde olmuştur. 

-         Makine halısı ihracatımız 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde önceki yılın aynı döneminde göre % 4,7 oranında artarak 867,5 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Haziran ayında ise 2016 yılı Haziran ayına göre % 4,6 oranında azalarak 139,2 milyon dolar değerinde olmuştur. 

-         Tufte halı ihracatımız 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde önceki yılın aynı döneminde göre % 8,2 oranında artarak 119,2 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Haziran ayında ise 2016 yılı Haziran ayına göre % 2,3 oranında azalarak yaklaşık 21,1 milyon dolar olmuştur. 

 

Ülke Grubu Bazında Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2017 yılı Ocak-Haziran dönemi ve Haziran ayı itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülke grupları Ortadoğu ülkeleri, Amerika ülkeleri ve AB ülkeleri’dir. 

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde  % 35,5’lik payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirilen ihracat, 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 2,6 oranında artarak 359,2 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. İhracatımız 2017 yılı Haziran ayında ise % 9,6 oranında azalarak ve 56,7 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Anılan dönemde, ikinci büyük pazarımız konumundaki Amerika ülkelerine yönelik halı ihracatımız ise 2016 yılının Ocak-Haziran dönemine kıyasla % 27,5 oranında artarak 229,6 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Amerika ülkelerinin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı % 22,7 olarak hesaplanmaktadır. Anılan ülke grubuna 2017 yılı Haziran ayında ise         % 16,1 oranında artış ile 38,6 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleşmiştir. 

Yine aynı dönemde en büyük üçüncü pazarımız konumundaki AB ülkelerine halı ihracatımız % 3,2 oranında azalarak yaklaşık 212,9 milyon dolar olmuştur. Kaydedilen bu ihracat değeri ile AB’nin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı % 21 olmuştur. İhracatımız 2017 yılı Haziran ayında ise % 13,1 oranında azalarak 31,3 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

 

En Büyük İhracat Pazarlarımızdaki Gelişmeler 

2017 yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülkeler: ABD, Suudi Arabistan, Almanya, Irak ve İngiltere’dir.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde % 20,5’lik payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan ABD’ye gerçekleştirilen ihracat, 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 26,8 oranında artarak yaklaşık 207,8 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.  2017 yılı Haziran ayında ise 2016 yılı Haziran ayına göre halı ihracatı % 14,1 oranında artarak 34,3 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde, ikinci büyük pazarımız konumundaki Suudi Arabistan’a halı ihracatımız      % 8,1 oranında gerileyerek 187,6 milyon dolar olmuştur. 2017 yılı Haziran ayında ise % 19,4 oranında düşüş göstererek 24,1 milyon dolara gerilemiştir.

Yine 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde en büyük üçüncü ihracat pazarımız konumundaki Almanya’ya yönelik halı ihracatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 8,8 oranında düşerek 52,5 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2017 yılı Haziran ayında ise % 10,5 oranında düşerek 7,6 milyon dolara gerilemiştir.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde, 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 48,6 oranında artışla Irak’a 52 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2017 yılı Haziran ayı özelinde ise % 38,7 oranında artışla 14,2 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleştirilmiştir. 

Dördüncü sırada yer alan Irak’ı sırasıyla İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkeler izlemektedir.

 

El Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

Türkiye’nin el halısı ihracatı 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 20,8 oranında azalırken, ihracat değeri yaklaşık 26 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 

Ay Bazında El Halısı İhracatımız

2017 yılı Haziran ayında ise ülkemizin el halısı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 40,1 oranında azalmış ve 3 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

 

 

Ülke Bazında El Halısı İhracatımız

2017 yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle ABD en önemli el halısı ihracat pazarımız konumunda olup, bu ülkeye yönelik ihracat 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 2,1 oranında azalmıştır. ABD’ye yönelik ihracatımız yaklaşık 9,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. ABD’nin toplam el halısı ihracatımız içerisindeki payı ise % 37 olarak hesaplanmaktadır.  ABD’yi sırasıyla Almanya, İtalya, BAE ve KKTC izlemektedir. 

İlk sırada yer alan ABD’ye 2017 yılı Haziran ayında 2016 yılı Haziran ayına kıyasla % 69,8 oranında düşüş ile 670 bin dolar değerinde el halısı ihracatı yapılmıştır. 

İkinci sırada yer alan Almanya’ya ise 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde önceki döneme göre % 39,5 oranında düşüşle 1,6 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2017 Haziran ayı bazında ise el halısı ihracatımız 2016 yılı Haziran ayına kıyasla % 13,5 oranında artışla 283 bin dolar olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde İtalya’ya ihracatımız % 64 oranında artarak 1,4 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Haziran ayında ise % 220,1 oranında artış ile 483 bin dolar değerinde ihracat yapılmıştır.

 

El halısı ihracatında en önemli ülke grubu olan Amerika Ülkeleri’ne ihracatımız 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde % 7 oranında düşüş kaydederek 10,9 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Haziran ayında ise 2016 yılı Haziran ayına kıyasla % 65,5 oranında düşüşle 861 bin dolar değerinde el halısı ihracatı gerçekleştirilmiştir.

  

Makine Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde makine halısı ihracatımız 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 4,7 oranında artarak 867,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ay Bazında Makine Halısı İhracatımız

2017 yılı Haziran ayı özelinde ise makine halısı ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına kıyasla    % 4,6 oranında azalmış ve yaklaşık 139 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

 

 

Ülke Bazında Makine Halısı İhracatımız

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde makine halısı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke olarak 189,2 milyon dolarlık ihracat ve % 21,8’lik pay ile ABD öne çıkmaktadır. ABD’ye yapılan ihracat 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 29 oranında artmıştır. ABD’ye 2017 Haziran ayında ise % 22,4 artış ile 32,2 milyon dolar değerinde el halısı ihraç edilmiştir.

Makine halısı ihracatımızda ABD’nin ardından 170,2 milyon dolarlık ihracat değeri ve              % 19,6’lık payıyla Suudi Arabistan gelmektedir. Anılan dönemde ilgili ülkeye yönelik makina halısı ihracatımız % 11,5 oranında düşmüştür. 2017 yılı Haziran ayı özelinde ise 2016 yılı Haziran ayına kıyasla % 24,5 oranında düşüşle 20,6 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleşmiştir. Bu ülkeyi sırasıyla, Almanya, Irak, BAE ve İngiltere izlemektedir.

 

 

Makine halısı ihracatımızdaki en önemli ülke grubu olan Ortadoğu ülkelerine ihracatımız 2017 yılının Ocak-Haziran döneminde % 0 oranında artış göstererek yaklaşık 315,2 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir. 2017 yılı Haziran ayında ise 2016 yılı Haziran ayına kıyasla % 12,4 oranında düşüşle yaklaşık 48,1 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

 

Tufte Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde yapılan tufte halı ihracatımız 2016 yılı ile kıyaslandığında % 8,2 oranında artış göstermiş ve 119,2 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

Ay Bazında Tufte Halı İhracatımız

2017 yılı Haziran ayı tufte halı ihracatımız değerlendirildiğinde ise 2016 yılı Haziran ayına kıyasla % 2,3 oranında azalmış ve yaklaşık 21 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir. 

 

Ülke Bazında Tufte Halı İhracatımız

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde, tufte halı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke 23,6 milyon dolarlık ihracat ve % 19,8’lik pay ile İngiltere olmuştur. İngiltere’ye yapılan ihracat 2016 yılı aynı dönemine kıyasla % 5,3 oranında artmıştır. 2017 yılı Haziran ayı özelinde ise % 7,3 oranında artışla yaklaşık 3,8 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.

Tufte halı ihracatımızda ikinci en büyük paya sahip ülke, 17,1 milyon dolarlık ihracat değeri ve % 14,4’lük pay ile Suudi Arabistan’dır. Anılan dönemde Suudi Arabistan’a yönelik tufte halı ihracatımız % 49,2 oranında artmıştır. 2017 yılı Haziran ayı özelinde ise % 34,4 oranında artış ile yaklaşık 3,4 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.  

Üçüncü sırada yer alan Irak’a ihracatımız ise 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde % 69,9 oranında artarak yaklaşık 12,2 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Haziran ayı özelinde ise % 14,4 oranında artış ile 2,9 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir. Irak’ı sırasıyla ABD, İtalya ve Belçika izlemektedir. 

 

 

Tufte halı ihracatımızda en önemli ülke grubu olan AB ülkelerine ihracatımız 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde % 0,2 oranında artış kaydederek, yaklaşık 50,9 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Haziran ayında ise 2016 yılı Haziran ayına kıyasla % 17,3 oranında düşüş ile yaklaşık 7 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

Halı Üretimi

Halı sanayi üretimi 2015 yılında % 4,8 oranında gerileme göstermiştir. 

2016 yılının ilk çeyreğinde artış, ikinci çeyreğinde ise düşüş gösteren halı sanayi üretimi, 2016 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğini de artış eğilimi ile kapatmıştır. Böylelikle 2016 yılı için halı sanayi üretimi ortalama % 3,3 olarak gerçekleşmiştir. 

2017 yılına gelindiğinde halı sanayi üretim endeksinde artış eğilimi sürmektedir, Ocak ayında % 2,4 ; Şubat ayında % 6,2 ; Mart ayında % 8,9 ve son olarak Nisan ayında % 13,8 olarak gerçekleşmiştir.

Halı üretiminde son on iki aylık üretim ortalaması ise % 3,8’dir.

 

                                                                                                           İTKİB Genel Sekreterliği

Tekstil, Deri, Halı Ar&Ge ve Mevzuat Şubesi

 

 

 

 

 

 

E-BÜLTEN KAYIT

Aylık e-bülten’imiz için kayıt olunuz

ETKİNLİK TAKVİMİ

Etkinlik takviminden faydalanınız

İHİB , İTKİB çatısı altındaki dört birlikten biridir.