HALI SEKTÖRÜ 

2018 HAZİRAN AYI İHRACAT PERFORMANSI

 

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %7,4 oranında artarak yaklaşık 82 milyar dolara yükselirken, halı ihracatımızda aynı dönemde %8,4  oranında artış yaşanmış ve  yaklaşık 1,1  milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizin toplam ihracatı içerisinde halı ihracatımızın payı 2017 yılı Ocak- Haziran döneminde % 1,3 iken 2018 yılının aynı döneminde de yerini koruyarak % 1,3 olmuştur. Halı ihracatımızın sanayi ürünleri ihracatı içerisindeki payı ise 2017 Ocak- Haziran döneminde %1,7 iken 2018 yılının aynı döneminde düşmüş ve  % 1,6 oranında pay almıştır.

 

 

Ay Bazında Halı İhracatımız

 

2018 yılı Haziran ayında ülkemizin halı ihracatı 2017 Haziran ayına kıyasla %6,1 oranında düşmüş ve 153 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

 

Ürün Grubu Bazında Halı İhracatımız

 

Türkiye halı ihracatı 2018 yılı Haziran ayında 2017 yılı Haziran ayı ile karşılaştırdığımızda aşağıda ifade edilen verilere ulaşılmaktadır.

 

  • El halısı ihracatımız 2018 yılı Ocak- Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine  göre %3,8 oranında artarak  yaklaşık 27  milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Haziran ayında ise 2017 yılı Haziran ayına göre % 101   oranında azalarak 6,1 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

  • Makine halısı ihracatımız 2018 yılı Ocak- Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,9 oranında artarak 926,5 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Haziran ayında ise 2017 yılı Haziran ayına göre %9,9 oranında düşerek 125 milyon dolar değerinde olmuştur.

 

  • Tufte halı ihracatımız 2018 yılı Ocak- Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,9 oranında artarak 144 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Haziran ayında ise 2017 yılı Haziran ayına göre %1,3 oranında artarak 21,4 milyon dolar olmuştur.

 

 

Ülke Grubu Bazında Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2018 yılı Ocak- Haziran dönemi itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülke grupları Ortadoğu ülkeleri, Amerika ülkeleri ve AB ülkeleri’dir.

 

2018 yılı Ocak- Haziran döneminde %31,1’lik payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirilen ihracat, 2017 yılı Ocak- Haziran dönemine  kıyasla %4,8  oranında düşerek yaklaşık 342 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. İhracatımız 2018 yılı Haziran ayında ise yine %18 oranında düşüş ile yaklaşık 46,4 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

Anılan dönemde, ikinci büyük pazarımız konumundaki Amerika ülkelerine yönelik halı ihracatımız ise 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %25,9 oranında artarak 289 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Amerika ülkelerinin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı %26,3olarak hesaplanmaktadır. Anılan ülke grubuna 2018 yılı Haziran ayında ise % 10,7  oranında artış ile yaklaşık 42,7 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleşmiştir.

 

Yine aynı dönemde en büyük üçüncü pazarımız konumundaki AB ülkelerine halı ihracatımız %0,7  oranında artarak 214,2 milyon dolar olmuştur. Kaydedilen bu ihracat değeri ile AB’nin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı %19,5 olmuştur. İhracatımız 2018 yılı Haziran ayında ise %16,1 oranında düşerek 26,2 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

 

 

En Büyük İhracat Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2018 yılı Ocak- Haziran dönemi itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülkeler: ABD, Suudi Arabistan, Irak, Almanya ve İngiltere’dir.

 

2018 yılı Ocak- Haziran döneminde %24,3 ’lük payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan ABD’ye gerçekleştirilen ihracat, 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %28,6 oranında artarak yaklaşık 267,2 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2018 yılı Haziran ayında ise 2017 yılı Haziran ayına göre halı ihracatı %16,4 oranında artarak yaklaşık 40 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

2018 yılı Ocak- Haziran döneminde, ikinci büyük pazarımız konumundaki Suudi Arabistan’a halı ihracatımız %21,8 oranında gerileyerek 146,8 milyon dolar olmuştur. 2018 yılı Haziran ayında ise %49,9 oranı ile 12 milyon dolara düşmüştür.

 

Yine 2018 yılı Ocak- Mayıs döneminde en büyük üçüncü ihracat pazarımız konumundaki Irak’a yönelik halı ihracatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %24,8 oranında artarak 64,8 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2018 yılı Haziran ayında ise %0,2 oranında düşerek 14,1 milyon dolara yükselmiştir.

 

 

 

2018 yılı Ocak- Haziran döneminde, 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %7,8 oranında düşüş ile Almanya’ya 48,4 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı Haziran ayı özelinde ise %28,7 oranında düşüş ile yaklaşık 5,4 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleştirilmiştir.

 

Dördüncü sırada yer alan Almanya’yı sırasıyla İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkeler izlemektedir.

 

 

 

 

 

 

El Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

Türkiye’nin el halısı ihracatı 2018 yılı Ocak- Haziran döneminde 2017 yılının aynı dönemine  kıyasla %3,8 oranında artarken, ihracat değeri yaklaşık 27 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

 

Ay Bazında El Halısı İhracatımız

 

2018 yılı Mayıs ayında ise ülkemizin el halısı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %101 oranında büyük bir artışla ve 6,1 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

 

 

 

 

Ülke Bazında El Halısı İhracatımız

 

2018 yılı Ocak- Haziran dönemi itibariyle ABD en önemli el halısı ihracat pazarımız konumunda olup, bu ülkeye yönelik ihracat 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %25,0 oranında artmıştır. ABD’ye yönelik ihracatımız 12,1 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. ABD’nin toplam el halısı ihracatımız içerisindeki payı ise %44,7 olarak hesaplanmaktadır.  ABD’yi sırasıyla Japonya, Almanya, İsveç ve İtalya izlemektedir.

 

İlk sırada yer alan ABD’ye 2018 yılı Haziran ayında 2017 yılı Haziran ayına kıyasla %561,5 oranındaki büyük artış ile 4,43 milyon dolar değerinde el halısı ihracatı yapılmıştır. ABD’ye ihracatımızdaki bu artış El halısı ihracatımızın Haziran ayı artışındaki en büyük etkenlerden biri olarak görünmektedir.

 

İkinci sırada yer alan Japonya’ya ise 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde önceki yılın aynı dönemine göre %462,5 oranında büyük artış ile yaklaşık 2,32 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2018 Haziran ayı bazında ise el halısı ihracatımız 2017 yılı Haziran ayına kıyasla %163,7 oranında artış ile e 348 bin dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

2018 yılı Ocak- Haziran döneminde Almanya’ya ihracatımız %4,4 oranında düşüş ile 1,5 milyon dolara düşmüştür. 2018 yılı Haziran ayında ise %70,4 oranında düşüş göstererek 84 bin dolar değerinde ihracat yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El halısı ihracatında en önemli ülke grubu olan Amerika Ülkeleri’ne ihracatımız 2018 yılı Ocak- Haziran döneminde  %19,7  oranında düşüş kaydederek yaklaşık 13 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Haziran ayında ise 2017 yılı Haziran ayına kıyasla %422 oranında artış  ile yaklaşık 4,5 milyon dolar değerinde el halısı ihracatı gerçekleştirilmiştir.

 

Makine Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2018 yılı Ocak- Haziran döneminde makine halısı ihracatımız 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %6,1 oranında artarak 926 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

Ay Bazında Makine Halısı İhracatımız

 

2018 yılı Haziran ayı özelinde ise makine halısı ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına kıyasla    % 7,2 oranında artmış ve 125 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

 

 

 

 

Ülke Bazında Makine Halısı İhracatımız

 

2018 yılı Ocak- Haziran döneminde makine halısı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke olarak yaklaşık 247,7 milyon dolarlık ihracat ve % 26,7’lik pay ile ABD öne çıkmaktadır. ABD’ye yapılan ihracat 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %30,9 oranında artmıştır. ABD’ye 2018 Haziran ayında ise %6,6 artış ile yaklaşık 34,3 milyon dolar değerinde makine halısı ihraç edilmiştir.

 

Makine halısı ihracatımızda ABD’nin ardından 131,6 milyon dolarlık ihracat değeri ve              % 14,2’lik payıyla Suudi Arabistan gelmektedir. Anılan dönemde ilgili ülkeye yönelik makina halısı ihracatımız %22,7 oranında düşmüştür. 2018 yılı Haziran ayı özelinde ise 2017 yılı Haziran ayına kıyasla %46,2 oranında düşüş ile 11,09 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleşmiştir. Bu ülkeyi sırasıyla, Irak, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır izlemektedir.

 

 

 

 

 

 

Makine halısı ihracatımızdaki en önemli ülke grubu olan Ortadoğu ülkelerine ihracatımız 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde %9,6 oranında düşerek 284 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir. 2018 yılı Haziran ayında ise 2017 yılı Haziran ayına kıyasla %23,2 oranında düşüş ile 36,9 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

 

Tufte Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2018 yılı Ocak - Haziran döneminde yapılan tufte halı ihracatımız 2017 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında %20,1 oranında artış göstermiş ve 144 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

 

Ay Bazında Tufte Halı İhracatımız

 

2018 yılı Haziran ayı tufte halı ihracatımız değerlendirildiğinde ise 2017 yılı Haziran ayına kıyasla %1,3  oranında artmış ve yaklaşık 21,3 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.

 

 

 

Ülke Bazında Tufte Halı İhracatımız

 

2018 yılı Ocak- Haziran döneminde, tufte halı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke 27,4 milyon dolarlık ihracat ve %19,0’lık pay ile İngiltere olmuştur. İngiltere’ye yapılan ihracat 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %16,1 oranında artmıştır. 2018 yılı Haziran ayı özelinde ise %9,0 oranında düşüş ile yaklaşık 3,4 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.

 

Tufte halı ihracatımızda ikinci en büyük paya sahip ülke 19 milyon dolarlık ihracat değeri ve % 13,2’lik pay ile Irak oldu. Anılan yılda Irak’a yönelik tufte halı ihracatımız %56,0 oranında artmıştır. 2018 yılı Haziran ayı özelinde ise % 51,1 oranında büyük artış ile 4,4 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.  

 

 

Üçüncü sıraya düşen Suudi Arabistan’a ihracatımız ise 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde %12,7 oranında düşerek yaklaşık 15 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Haziran ayı özelinde ise %73,1 oranında düşüş ile yaklaşık 921 bin dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir. Suudi Arabistan’ı sırasıyla Kuveyt, Almanya ve Katar izlemektedir.

 

 

 

Tufte halı ihracatımızda en önemli ülke grubu olan AB ülkelerine ihracatımız 2018 yılı Ocak- Haziran döneminde %8,1 oranında artış kaydederek 54,8 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Haziran ayında ise 2017 yılı Haziran ayına çok yakın bir değer ile yaklaşık 7 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

Halı Üretimi

 

Halı sanayi üretimi 2016 yılının ilk çeyreğinde artış, ikinci çeyreğinde ise düşüş gösteren halı sanayi üretimi, 2016 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğini de artış eğilimi ile kapatmıştır. Böylelikle 2016 yılı için halı sanayi üretimi ortalama % 3,3 artış göstermiştir.

 

2017 yılına gelindiğinde halı sanayi üretim endeksinde artış eğilimi sürmektedir

2017 yılının ilk çeyreğinde %8,3’e varan artış eğilimi, ikinci yarısında düşüş eğilimi ile %- 1,4 , üçüncü çeyrekte yine düşüş eğiliminde ve  %9,2 oranı ile, ve son çeyrekte ise dalgalı seyir ile %6’a varan oranlar gerçekleşmiştir. Halı üretiminde 2017 yılı üretim ortalaması ise % 8,9’dur.Halı üretiminde son on iki aylık üretim ortalaması ise % 4,5’dir..

 

2018 yılı ise düşüş trendi seyretmektedir; Ocak ayında %-10,5 Şubat ayı %-20,6 Mart ayı %-12,6, Nisan ayı  % -20,7 ve Mayıs ayında ise % -17,9 oranında gerçekleşmiştir.

 

 

                                                                  

     İTKİB Genel Sekreterliği

Tekstil, Deri, Halı Ar&Ge ve Mevzuat Şubesi

 

 

 


 

E-BÜLTEN KAYIT

Aylık e-bülten’imiz için kayıt olunuz

ETKİNLİK TAKVİMİ

Etkinlik takviminden faydalanınız

İHİB , İTKİB çatısı altındaki dört birlikten biridir.