İHİB-İSTANBUL HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB), Türk halı sektörünün en önemli kuruluşlarından biri olması ve halı ticaretinin büyük bir bölümünün gerçekleştirildiği İstanbul’da yer alması ile Türk halı sektörünün sembol kuruluşlarından biridir.  

1989 yılında kurulan İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB), İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birlikleri Genel Sekreterliği çatısı altında bulunan 4 ihracatçı birliğinden biri olarak faaliyetlerini devam ettirmektedir.  

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB), Türk halı ihracat sektörünü çok büyük oranda temsil etmektedir zira Türkiye toplam halı ihracatının yaklaşık %20’sini ve el halısı ihracatının neredeyse tamamına yakın bölümü İHİB üyesi firmalarca gerçekleştirilmektedir.  

Bünyesinde büyük bölümü İstanbul ve çevresinde bulunan 500 civarında halı ihracatçısı firmayı bulunduran İstanbul Halı İhracatçıları Birliği'nin (İHİB) asıl amacı halı sektöründe Türkiye’nin ihracat potansiyelini arttırmak, ihracat performansını yükseltmek ve bu kapsamda üyelerinin ihracat ile ilgili bütün çalışmalarında onlara yardımcı olmaktır.  

Öte yandan, bu amaçların ötesinde tabii ki İHİB, gerek ulusal ve uluslararası platformda, gerekse kamu nezdinde, Türk halı ihracatçı firmalarını büyük ölçüde temsil ederek sektörün çıkarlarını en üst düzeyde savunma ve korumayı hedeflemektedir.   

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB),bu amaca ulaşmak için çok sayıda faaliyet gerçekleştirmektedir:

1.TANITIM:          
Sektörün ve Türk halısının dünya pazarlarında tanıtımı için uluslararası fuarlara sektör firmalarının milli düzeyde katılımının sağlanması.
       
İstanbul’da gerçekleştirilecek olan uluslararası bir halı fuarını desteklemek.
       
Hedef pazarlara yönelik ticaret heyetleri ve bu ülkelerden alım heyetleri düzenlenmesi.
 

  2.TASARIM          
Her yıl Halı Tasarım Yarışmaları düzenlenmektedir.
       
Halı tasarımcıları desteklenmektedir.
 

  3.EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME          
Üye firmalara yönelik olarak dış ticaret, pazarlama, uluslararası pazarlar, teknik eğitimler gibi çok çeşitli alanlarda eğitim programları düzenlenmekte ve sektörün yurtiçinde ve yurtdışında mevcut durumuna ve rekabetine ilişkin raporlar ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir.
 

  4.TEMSİL          
Sektörün yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli kurum ve kuruluşlar nezdinde temsili, sorunlarının ve taleplerinin ilk elden dile getirilmesi ve takibi yapılmaktadır.

E-BÜLTEN KAYIT

Aylık e-bülten’imiz için kayıt olunuz

ETKİNLİK TAKVİMİ

Etkinlik takviminden faydalanınız

İHİB , İTKİB çatısı altındaki dört birlikten biridir.