HALI SEKTÖRÜ 

2018 KASIM AYI İHRACAT PERFORMANSI

 

2018 yılı ​Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %7,7 oranında artarak 154,2 milyar dolara yükselirken, halı ihracatımız da aynı dönemde %5,7 oranında artış göstermiş ve 2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizin toplam ihracatı içerisinde halı ihracatımızın payı 2017 yılı Ocak- Kasım döneminde %1,5 iken 2018 yılının aynı döneminde %1,3 olmuştur. Halı ihracatımızın sanayi ürünleri ihracatı içerisindeki payı ise 2017 Ocak- Kasım döneminde %1,8 iken 2018 yılının aynı döneminde düşmüş ve %1,7 oranında pay almıştır.

 

 

 

Ay Bazında Halı İhracatımız

 

2018 yılı Kasım ayında ülkemizin halı ihracatı 2017 Kasım ayına kıyasla %7,4 oranında artış göstererek 228,2 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

 

 

 

Ürün Grubu Bazında Halı İhracatımız

 

Türkiye halı ihracatını 2018 yılı Kasım ayında 2017 yılı Kasım ayı ile karşılaştırdığımızda aşağıda ifade edilen verilere ulaşılmaktadır.

 

El halısı ihracatımız 2018 yılı Ocak- Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,2 oranında azalarak 48 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Kasım ayında ise 2017 yılı Kasım ayına göre %4,7 oranında artarak yaklaşık 5 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

Makine halısı ihracatımız 2018 yılı Ocak- Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,6 oranında artarak 1,7 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Kasım ayında ise 2017 yılı Kasım ayına göre %5,3 oranında artarak yaklaşık 189,6 milyon dolar değerinde olmuştur.

 

Tufte halı ihracatımız 2018 yılı Ocak- Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,1 oranında artarak yaklaşık 276,8 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Kasım ayında ise 2017 yılı Kasım ayına göre %22,1 oranında artarak 33,4 milyon dolar olmuştur.

 

 

 

Ülke Grubu Bazında Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2018 yılı Ocak- Kasım dönemi itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülke grupları Ortadoğu ülkeleri, Amerika ülkeleri ve AB ülkeleridir.

 

2018 yılı Ocak- Kasım döneminde %32,1’lik payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirilen ihracat, 2017 yılı Ocak- Kasım dönemine kıyasla %3,5 oranında düşerek yaklaşık 665,4 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. İhracatımız 2018 yılı Kasım ayında ise yine %12,7 oranında artış ile 74,2 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

Anılan dönemde, ikinci büyük pazarımız konumundaki Amerika ülkelerine yönelik halı ihracatımız ise 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %20,8 oranında artarak 554,9 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Amerika ülkelerinin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı %26,7 olarak hesaplanmaktadır. Anılan ülke grubuna 2018 yılı Kasım ayında ise %18,1 oranında artış ile 59,8 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleşmiştir.

 

Yine aynı dönemde en büyük üçüncü pazarımız konumundaki AB ülkelerine halı ihracatımız %4,2 oranında azalarak yaklaşık 404,8 milyon dolar olmuştur. Kaydedilen bu ihracat değeri ile AB’nin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı %19,5 olmuştur. İhracatımız 2018 yılı Kasım ayında ise %10,7 oranında azalarak 47 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

 

  

En Büyük İhracat Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2018 yılı Ocak- Kasım dönemi itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülkeler: ABD, Suudi Arabistan, Irak, Almanya ve İngiltere’dir.

 

2018 yılı Ocak- Kasım döneminde %25 payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan ABD’ye gerçekleştirilen ihracat, 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %24 oranında artarak yaklaşık 516 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2018 yılı Kasım ayında ise 2017 yılı Kasım ayına göre halı ihracatı %18,9 oranında artarak yaklaşık 55,3 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

2018 yılı Ocak- Kasım döneminde, ikinci büyük pazarımız konumundaki Suudi Arabistan’a halı ihracatımız %18,1 oranında gerileyerek 238,9 milyon dolar olmuştur. 2018 yılı Kasım ayında ise %14,3 oranında artış ile 23,2 milyon dolara yükselmiştir.

 

Yine 2018 yılı Ocak- Kasım döneminde en büyük üçüncü ihracat pazarımız konumundaki Irak’a yönelik halı ihracatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %3,5 oranında azalarak yaklaşık 160,4 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2018 yılı Kasım ayında ise %7,4 oranında artarak 23,2 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

 

 

2018 yılı Ocak- Kasım döneminde, 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %9,6 oranında düşüş ile Almanya’ya 91,9 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı Kasım ayı özelinde ise %21,8 oranında azalış ile yaklaşık 10,5 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleştirilmiştir.

 

Dördüncü sırada yer alan Almanya’yı sırasıyla İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkeler izlemektedir.

 

 

El Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

Türkiye’nin el halısı ihracatı 2018 yılı Ocak- Kasım döneminde 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %6,2 oranında azalırken, ihracat değeri yaklaşık 48 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

 

Ay Bazında El Halısı İhracatımız

 

2018 yılı Kasım ayında ise ülkemizin el halısı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %4,7 oranında artış kaydederek 5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

 

 

 

Ülke Bazında El Halısı İhracatımız

 

2018 yılı Ocak- Kasım dönemi itibariyle ABD en önemli el halısı ihracat pazarımız konumunda olup, bu ülkeye yönelik ihracat 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %8,8 oranında artmıştır. ABD’ye yönelik ihracatımız 19,9 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. ABD’nin toplam el halısı ihracatımız içerisindeki payı ise %41,5 olarak hesaplanmaktadır.  ABD’yi sırasıyla Japonya, Almanya, İtalya ve İsviçre izlemektedir.

 

İlk sırada yer alan ABD’ye 2018 yılı Kasım ayında 2017 yılı Kasım ayına kıyasla %5 oranındaki artış ile 1,5 milyon dolar değerinde el halısı ihracatı yapılmıştır.

 

İkinci sırada yer alan Japonya’ya ise 2018 yılı Ocak- Kasım döneminde önceki yılın aynı dönemine göre %212,6 oranında büyük artış ile 4,4 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2018 Kasım ayı bazında ise el halısı ihracatımız 2017 yılı Kasım ayına kıyasla %10 oranında artış ile 324 bin dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

2018 yılı Ocak- Kasım döneminde Almanya’ya ihracatımız %51 oranında düşüş ile 2,2 milyon dolara düşmüştür. 2018 yılı Kasım ayında ise %49,2 oranında düşüş göstererek 168 bin dolar değerinde ihracat yapılmıştır.

 

 

El halısı ihracatında en önemli ülke grubu olan Amerika Ülkeleri’ne ihracatımız 2018 yılı Ocak- Kasım döneminde %8,9 oranında artış kaydederek yaklaşık 22 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Kasım ayında ise 2017 yılı Kasım ayına kıyasla %16,8 oranında azalış ile 1,7 milyon dolar değerinde el halısı ihracatı gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

Makine Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2018 yılı Ocak- Kasım döneminde makine halısı ihracatımız 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %4,6 oranında artarak 1,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

 

Ay Bazında Makine Halısı İhracatımız

 

 

2018 yılı Kasım ayı özelinde ise makine halısı ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına kıyasla    %5,3 oranında artmış ve yaklaşık 189,6 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

 

 

 

 

Ülke Bazında Makine Halısı İhracatımız

 

2018 yılı Ocak - Kasım döneminde makine halısı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke olarak yaklaşık 481 milyon dolarlık ihracat ve %27,5’lik pay ile ABD öne çıkmaktadır. ABD’ye yapılan ihracat 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %26 oranında artmıştır. ABD’ye 2018 Kasım ayında ise %18,2 artış ile yaklaşık 51,5 milyon dolar değerinde makine halısı ihraç edilmiştir.

 

Makine halısı ihracatımızda ABD’nin ardından 214,5 milyon dolarlık ihracat değeri ve   %12,3’lük payıyla Suudi Arabistan gelmektedir. Anılan dönemde ilgili ülkeye yönelik makina halısı ihracatımız %17,3 oranında düşmüştür. 2018 yılı Kasım ayı özelinde ise 2017 yılı Kasım ayına kıyasla %14,6 oranında artış ile yaklaşık 21,2 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleşmiştir. Bu ülkeyi sırasıyla, Irak, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır izlemektedir.

  

Makine halısı ihracatımızdaki en önemli ülke grubu olan Ortadoğu ülkelerine ihracatımız 2018 yılı Ocak- Kasım döneminde %7,5 oranında düşerek yaklaşık 551,6 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir. 2018 yılı Kasım ayında ise 2017 yılı Kasım ayına kıyasla %5,9 oranında artış ile yaklaşık 59,4 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

 

Tufte Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2018 yılı Ocak- Kasım döneminde yapılan tufte halı ihracatımız 2017 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında %16,1 oranında artış göstermiş ve 215,8 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

 

Ay Bazında Tufte Halı İhracatımız

 

2018 yılı Kasım ayı tufte halı ihracatımız değerlendirildiğinde ise 2017 yılı Kasım ayına kıyasla %22,1 oranında artarak yaklaşık 33,4 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.

 

 

 

Ülke Bazında Tufte Halı İhracatımız

 

2018 yılı Ocak- Kasım döneminde, tufte halı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke yaklaşık 52,2 milyon dolarlık ihracat ve %18,9’luk pay ile İngiltere olmuştur. İngiltere’ye yapılan ihracat 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %15,1 oranında artmıştır. 2018 yılı Kasım ayı özelinde ise %25,5 oranında artış ile yaklaşık 6,5 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.

 

Tufte halı ihracatımızda ikinci en büyük paya sahip ülke 43,6 milyon dolarlık ihracat değeri ve %15,8’lik pay ile Irak oldu. Anılan dönemde Irak’a yönelik tufte halı ihracatımız %36,5 oranında artmıştır. 2018 yılı Kasım ayı özelinde ise %55,2 oranında artış ile 7 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.  

 

 

 

 Üçüncü sıradaki Suudi Arabistan’a ihracatımız ise 2018 yılı Ocak-Kasım döneminde %23,9 oranında düşerek yaklaşık 24 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Kasım ayı özelinde ise %18,2 oranında artış ile 1,9 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir. Suudi Arabistan’ı sırasıyla ABD, Kuveyt, Belçika ve Almanya izlemektedir.

 

 

Tufte halı ihracatımızda en önemli ülke grubu olan AB ülkelerine ihracatımız 2018 yılı Ocak- Kasım döneminde %5,4 oranında artış kaydederek yaklaşık 100,6 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Kasım ayında ise 2017 yılı Kasım ayına kıyasla %3,4 oranında azalışla yaklaşık 11,4 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

Halı Üretimi

 

2016 yılının ilk çeyreğinde artış, ikinci çeyreğinde ise düşüş gösteren halı sanayi üretimi, 2016 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğini de artış eğilimi ile kapatmıştır. Böylelikle 2016 yılı için halı sanayi üretimi ortalama % 3,3 artış göstermiştir.

 

2017 yılına gelindiğinde halı sanayi üretim endeksinde artış eğilimi sürmektedir. 2017 yılının ilk çeyreğinde %8,3’e varan artış eğilimi, ikinci yarısında düşüş eğilimi ile %- 1,4, üçüncü çeyrekte yine düşüş eğiliminde ve %9,2 oranı ile ve son çeyrekte ise dalgalı seyir ile %6’a varan oranlar gerçekleşmiştir. Halı üretiminde 2017 yılı üretim ortalaması ise %8,9’dur. Halı üretiminde son on iki aylık üretim ortalaması ise %4,5’dir.

 

2018 yılı ise düşüş trendi seyretmektedir; Ocak ayında %-10,5 Şubat ayı %-20,6 Mart ayı %-12,6, Nisan ayı % -20,7, Mayıs ayı % -17,9, Haziran ayında %-19,9, Temmuz ayında %-12, Ağustos ayında %-31,9 ve Eylül ayında ise %-10,1 oranında gerçekleşmiştir.

 

  

                                                                                                     

 

 

     İTKİB Genel Sekreterliği

Tekstil, Deri, Halı Ar&Ge ve Mevzuat Şubesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-BÜLTEN KAYIT

Aylık e-bülten’imiz için kayıt olunuz

ETKİNLİK TAKVİMİ

Etkinlik takviminden faydalanınız

İHİB , İTKİB çatısı altındaki dört birlikten biridir.