Sayın Üyemiz;

 

Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2325) ile KGF limitlerinde değişikliklere gidilmiştir.

 • Söz konusu karar ile, KGF'nin sağladığı kefaletlerin bakiye tutarı 250 milyar TL'den 500 milyar TL'ye arttırıldı ve KGF'nin kefalet limiti 25 milyar TL'den 50 milyar TL'ye yükseltildi.
 • Karara göre, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na, kredinin açılış tarihinden başlamak üzere bireysel ve işletme kredilerinde 96 ay, yatırım kredilerinde ise 156 ayı aşmamak üzere birden fazla yapılandırma yapabilme ve kredinin vadesini değiştirebilme imkânı tanındı.
 • Her bir yararlanıcı için Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek kefalet limiti;
  • Gerçek kişi yararlanıcılarda 100.000 TL olarak tespit edilirken,
  • KOBİ tanımını haiz yararlanıcılarda azami 12 milyon TL'den 35 milyon TL'ye,
  • KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişi yararlanıcılar için ise azami 200 milyon TL'den 250 milyon TL'ye çıkarıldı.
  • Ancak karara eklenen bir geçici maddeyle, kefalet limitlerinin 31 Aralık'a kadar; KOBİ tanımını haiz yararlanıcılar için 50 milyon TL, KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişi yararlanıcılar için ise azami 350 milyon TL olarak uygulanması hüküm altına alındı.

İlgili Karar, 30 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olup Karar'a  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200330-8.pdf  adresinden erişilebilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.

E-BÜLTEN KAYIT

Aylık e-bülten’imiz için kayıt olunuz

ETKİNLİK TAKVİMİ

Etkinlik takviminden faydalanınız

İHİB , İTKİB çatısı altındaki dört birlikten biridir.