HALI SEKTÖRÜ

2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI

 

2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 6,7 oranında artarken, halı ihracatımız yine aynı dönemde % 5,9 oranında artışla 491 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, ülkemizin toplam ihracatı içerisinden halı ihracatımızın altığı pay %1,3 olarak gerçekleşerek 2016 yılının aynı dönemine göre halı ihracatımızın istikrarını koruduğu görülmüştür. Halı ihracatımızın sanayi ürünleri ihracatı içerisindeki payı ise 2016 Ocak-Mart döneminde %1,8 iken 2017 yılının aynı döneminde % 1,7’ye düşmüştür.

 

 

 

 

Ay Bazında Halı İhracatımız

 

2017 yılı Mart ayında ülkemizin halı ihracatı 2016 Mart ayına kıyasla % 5,9 oranında artmış ve 190 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

 

 

 

Ürün Grubu Bazında Halı İhracatımız

 

Türkiye halı ihracatının 2017 yılı Ocak-Mart dönemi performansını 2016 yılının aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda aşağıda ifade edilen verilere ulaşılmaktadır.

 

-         El halısı ihracatımız 2017 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 8,7 oranında gerileyerek 14,5 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Mart ayında ise 2016 yılı Mart ayına göre % 10,8 oranında düşerek 5,8 milyon dolar değerinde olmuştur.

 

-         Makine halısı ihracatımız 2017 yılı Ocak-Mart döneminde önceki yılın aynı döneminde göre % 5,6 oranında artarak 422,1 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Mart ayında ise 2016 yılı Mart ayına göre % 5 oranında artarak 161,1 milyon dolar değerinde olmuştur.

 

-         Tufte halı ihracatımız 2017 yılı Ocak-Mart döneminde önceki yılın aynı döneminde göre % 13,4 oranında artarak 54,4 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Mart ayında ise 2016 yılı Mart ayına göre % 19,5 oranında artarak yaklaşık 22,6 milyon dolar olmuştur.

 

 

 

 

Ülke Grubu Bazında Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2017 yılı Ocak-Mart dönemi ve Mart ayı itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülke grupları Ortadoğu ülkeleri, Amerika ülkeleri ve AB ülkeleri’dir.

 

2017 yılı Ocak-Mart döneminde % 33,9’luk payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirilen ihracat, 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 8,3 oranında artarak 166,4 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. İhracatımız 2017 yılı Mart ayında ise % 5,8 oranında artmış ve 62,8 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

2017 yılı Ocak-Mart dönemi halı ihracatımızda ülke grubu sıralamasında AB ülkeleri ikinci sıradan üçünüz sıraya düşerken önceki dönemlerde üçünü sırada yer alan Amerika ülkeleri ikinci sıraya yükselmiştir.

 

Anılan dönemde, ikinci büyük pazarımız konumundaki Amerika ülkelerine yönelik halı ihracatımız ise 2016 yılının Ocak-Mart dönemine kıyasla % 24,6 oranında artarak 114,1 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Amerika ülkelerinin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı % 23,2 olarak hesaplanmaktadır. Anılan ülke grubuna 2017 yılı Mart ayında ise % 11,8 oranında artış ile 41,2 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleşmiştir.

 

Yine aynı dönemde en büyük üçüncü pazarımız konumundaki AB ülkelerine halı ihracatımız % 2,7 oranında artarak yaklaşık 111,8 milyon dolar olmuştur. Kaydedilen bu ihracat değeri ile AB’nin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı % 22,8 olmuştur. İhracatımız 2017 yılı Mart ayında ise % 4,4 oranında artarak 43,9 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

 

 

 

 

En Büyük İhracat Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2017 yılı Ocak-Mart dönemi itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülkeler: ABD, Suudi Arabistan, Almanya, İngiltere ve Irak’tır.

 

2017 yılı Ocak-Mart döneminde % 21’lik payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan ABD’ye gerçekleştirilen ihracat, 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 24,7 oranında artarak yaklaşık 103,2 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2017 yılı Mart ayında ise 2016 yılı Mart ayına göre halı ihracatı % 9,3 oranında artarak 37,2 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

Aynı dönemde, ikinci büyük pazarımız konumundaki Suudi Arabistan’a halı ihracatımız % 2,7 oranında gerileyerek 94,2 milyon dolar olmuştur. 2017 yılı Mart ayında ise % 6,7 oranında düşüş göstererek 35,7 milyon dolara gerilemiştir.

 

Yine 2017 yılı Ocak-Mart döneminde en büyük üçüncü ihracat pazarımız konumundaki Almanya’ya yönelik halı ihracatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 1,4 oranında düşerek 30,5 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2017 yılı Mart ayında ise % 5 oranında artışla 11,4 milyon dolara yükselmiştir.

 

 

 

2017 yılı Ocak-Mart döneminde, 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 1,8 oranında artışla İngiltere’ye 19,9 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2017 yılı Mart ayı özelinde ise % 1,3 oranında düşüşle 8,2 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleştirilmiştir.

 

Dördüncü sırada yer alan İngiltere’yi ise Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkeler izlemektedir.

 

 

El Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

Türkiye’nin el halısı ihracatı 2017 yılı Ocak-Mart döneminde 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 8,7 oranında azalırken, ihracat değeri yaklaşık 14,5 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

 

Ay Bazında El Halısı İhracatımız

 

2017 yılı Mart ayında ise ülkemizin el halısı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 10,8 oranında azalmış ve 5,8 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

Ülke Bazında El Halısı İhracatımız

 

2017 yılı Ocak-Mart dönemi itibariyle ABD en önemli el halısı ihracat pazarımız konumunda olup, bu ülkeye yönelik ihracat 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 40,9 oranında artmıştır. ABD’ye yönelik ihracatımız yaklaşık 5,6 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. ABD’nin toplam el halısı ihracatımız içerisindeki payı ise % 38,8 olarak hesaplanmaktadır. ABD’yi sırasıyla KKTC, Almanya, İsveç ve İtalya izlemektedir.

 

İlk sırada yer alan ABD’ye 2017 yılı Mart ayında 2016 yılı Mart ayına kıyasla % 139,7 oranında artış ile 2,6 milyon dolar değerinde el halısı ihracatı yapılmıştır.

 

İkinci sırada yer alan KKTC’ye ise 2017 yılı Ocak-Mart döneminde önceki döneme göre %7718,1 oranında artışla 941 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. Aylık bazda ise el halısı ihracatımız 24 bin dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

2017 yılı Ocak-Mart döneminde Almanya’ya ihracatımız % 41,6 oranında düşerek 940 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Mart ayında ise ihracatımız % 27,5 oranında düşerek 338 bin dolara gerilemiştir.

 

 

El halısı ihracatında en önemli ülke grubu olan Amerika Ülkeleri’ne ihracatımız 2017 yılı Ocak-Mart döneminde % 22,7 oranında artış kaydederek 6,4 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Mart ayında ise 2016 yılı Mart ayına kıyasla % 51,3 oranında artışla 3 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

 

Makine Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2017 yılı Ocak-Mart döneminde makine halısı ihracatımız 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 5,6 oranında artarak 422,1 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

Ay Bazında Makine Halısı İhracatımız

 

2017 yılı Mart ayı özelinde ise makine halısı ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 5 oranında artmış ve yaklaşık 161,1 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülke Bazında Makine Halısı İhracatımız

 

2017 yılı Ocak-Mart döneminde makine halısı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke olarak 92,8 milyon dolarlık ihracat ve % 22’lik pay ile ABD öne çıkmaktadır. ABD’ye yapılan ihracat 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 23,2 oranında artmıştır.

 

Makine halısı ihracatımızda ABD’nin ardından 86,8 milyon dolarlık ihracat değeri ve % 20,6’lık payıyla Suudi Arabistan gelmektedir. Anılan dönemde ilgili ülkeye yönelik makina halısı ihracatımız % 5,7 oranında düşmüştür. 2017 yılı Mart ayı özelinde ise 2016 yılı Mart ayına kıyasla % 8 oranında düşüşle 33,7 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleşmiştir. Bu ülkeyi sırasıyla, Almanya, BAE, Irak ve Libya izlemektedir.

 

 

 

 

 

Makine halısı ihracatımızdaki en önemli ülke grubu olan Ortadoğu ülkelerine ihracatımız 2017 yılının Ocak-Mart döneminde % 27,5 oranında artış göstererek yaklaşık 61,8 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir. 2017 yılı Mart ayında ise 2016 yılı Mart ayına kıyasla % 26,6 oranında artışla yaklaşık 22,8 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

 

 

Tufte Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2017 yılı Ocak-Mart döneminde yapılan tufte halı ihracatımız 2016 yılı ile kıyaslandığında % 13,4 oranında artış göstermiş ve 54,4 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

 

Ay Bazında Tufte Halı İhracatımız

 

2017 yılı Mart ayı tufte halı ihracatımız değerlendirildiğinde ise 2016 yılı Mart ayına kıyasla % 19,5 oranında artmış ve yaklaşık 22,6 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.

 

 

 

 

Ülke Bazında Tufte Halı İhracatımız

 

2017 yılı Ocak-Mart döneminde, tufte halı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke 10,6 milyon dolarlık ihracat ve % 19,5’luk pay ile İngiltere olmuştur. İngiltere’ye yapılan ihracat 2016 yılı aynı dönemine kıyasla % 4,6 oranında artmıştır. 2017 yılı Mart ayı özelinde ise % 3,8 oranında düşüşle yaklaşık 4,7 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.

 

Tufte halı ihracatımızda ikinci en büyük paya sahip ülke, 7,3 milyon dolarlık ihracat değeri ve % 13,4’lük pay ile Suudi Arabistan’dır. Anılan dönemde Suudi Arabistan’a yönelik tufte halı ihracatımız % 57,6 oranında artmıştır. 2017 yılı Mart ayı özelinde ise % 25,3 oranında artış ile yaklaşık 2 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.

 

Üçüncü sırada yer alan ABD’ye ihracatımız ise 2017 yılı Ocak-Mart döneminde % 39,1 oranında artarak yaklaşık 4,8 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Mart ayı özelinde ise % 2,8 oranında düşüş ile 1,5 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir. ABD’yi sırasıyla Irak, Belçika ve İtalya izlemektedir.

 

 

 

 

 

 

Tufte halı ihracatımızda en önemli ülke grubu olan AB ülkelerine ihracatımız 2017 yılı Ocak-Mart döneminde % 15,5 oranında artış kaydederek, yaklaşık 25,7 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Mart ayında ise 2016 yılı Mart ayına kıyasla % 19,5 oranında artış ile yaklaşık 11,5 milyon dolar değere yükselmiştir.

 

 

 

Halı Üretimi

 

Halı sanayi üretimi 2015 yılında % 4,8 oranında gerileme göstermiştir.

 

2016 yılının ilk çeyreğinde artış, ikinci çeyreğinde ise düşüş gösteren halı sanayi üretimi, 2016 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğini de artış eğilimi ile kapatmıştır. Böylelikle 2016 yılı için halı sanayi üretimi ortalama % 3,3 olarak gerçekleşmiştir.

 

2017 yılına gelindiğinde halı sanayi üretim endeksinde artış eğilimi sürmektedir, Ocak ayında % 2,4 ve Şubat ayında % 6,2 olarak gerçekleşmiştir.

 

Halı üretiminde son on iki aylık üretim ortalaması ise % 1,9’dur.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  İTKİB Genel Sekreterliği

Tekstil, Deri, Halı Ar&Ge ve Mevzuat Şubesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-BÜLTEN KAYIT

Aylık e-bülten’imiz için kayıt olunuz

ETKİNLİK TAKVİMİ

Etkinlik takviminden faydalanınız

İHİB , İTKİB çatısı altındaki dört birlikten biridir.