HALI SEKTÖRÜ 

2018 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI

 

2018 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı 2017 yılının aynı dönemine kıyasla % 10,4 oranında artarak 40,1 milyar dolara yükselirken, halı ihracatımız yine aynı dönemde % 13,2 oranında artışla yaklaşık 554 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizin toplam ihracatı içerisinde halı ihracatımızın payı 2017 yılı Ocak-Mart döneminde % 1,3 iken 2018 yılının aynı döneminde artış göstererek % 1,4 olmuştur. Halı ihracatımızın sanayi ürünleri ihracatı içerisindeki payı ise 2017 Ocak-Mart döneminde %1,7 iken 2018 yılının aynı döneminde de % 1,7 olarak yerini korumuştur.  

 

Ay Bazında Halı İhracatımız

 

2018 yılı Mart ayında ülkemizin halı ihracatı 2017 Mart ayına kıyasla % 12,2 oranında artmış ve 212 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

 

  

Ürün Grubu Bazında Halı İhracatımız

Türkiye halı ihracatı 2018 yılı Mart ayında 2017 yılı Mart ayı ile karşılaştırdığımızda aşağıda ifade edilen verilere ulaşılmaktadır.

 

-         El halısı ihracatımız 2018 yılı Ocak- Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine  göre %5,6  oranında düşerek  13,5  milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Mart ayında ise 2017 yılı Mart ayına göre % 15,4  oranında azalarak 4,9 milyon dolar değerinde olmuştur. 

-         Makine halısı ihracatımız 2018 yılı Ocak- Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 oranında artarak 471,3 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Mart ayında ise 2017 yılı Mart ayına göre % 11,7 oranında artarak 179,4 milyon dolar değerinde olmuştur. 

-         Tufte halı ihracatımız 2018 yılı Ocak- Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,5 oranında artarak 69,4 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Mart ayında ise 2017 yılı Mart ayına göre % 22,8  oranında artarak 27,7 milyon dolar olmuştur.

 

 

Ülke Grubu Bazında Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2018 yılı Ocak- Mart dönemi itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülke grupları Ortadoğu ülkeleri, Amerika ülkeleri ve AB ülkeleri’dir. 

2018 yılı Ocak- Mart döneminde  %29,4’lik payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirilen ihracat, 2017 yılı Ocak- Mart dönemine  kıyasla %2  oranında düşerek 162,9 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. İhracatımız 2018 yılı Mart ayında ise yine %0,4 oranında artış ile yaklaşık 63 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Anılan dönemde, ikinci büyük pazarımız konumundaki Amerika ülkelerine yönelik halı ihracatımız ise 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %32,9 oranında artarak 151,3 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Amerika ülkelerinin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı % 27,3 olarak hesaplanmaktadır. Anılan ülke grubuna 2018 yılı Mart ayında ise % 39,5  oranında artış ile 57,2 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleşmiştir. 

Yine aynı dönemde en büyük üçüncü pazarımız konumundaki AB ülkelerine halı ihracatımız %4,4  oranında artarak 116 milyon dolar olmuştur. Kaydedilen bu ihracat değeri ile AB’nin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı % 20,9 olmuştur. İhracatımız 2018 yılı Mart ayında ise %3,3 oranında düşerek 42,2 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

 

 

En Büyük İhracat Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2018 yılı Ocak- Mart dönemi itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülkeler: ABD, Suudi Arabistan, Irak, Almanya ve İngiltere’dir.

2018 yılı Ocak- Mart döneminde % 25’lik payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan ABD’ye gerçekleştirilen ihracat, 2017 yılının aynı dönemine kıyasla % 34,7 oranında artarak yaklaşık 138,8 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2018 yılı Mart ayında ise 2017 yılı Mart ayına göre halı ihracatı %40,5 oranında artarak 52 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

2018 yılı Ocak- Mart döneminde, ikinci büyük pazarımız konumundaki Suudi Arabistan’a halı ihracatımız %17,9 oranında gerileyerek 77 milyon dolar olmuştur. 2018 yılı Mart ayında ise % 17,8 oranı ile 29,3 milyon dolara düşmüştür.

Yine 2018 yılı Ocak- Mart döneminde en büyük üçüncü ihracat pazarımız konumundaki Irak’a yönelik halı ihracatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %54,7 oranında artarak 27 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2018 yılı Mart ayında ise %37,6 oranında artarak 10,2 milyon dolara yükselmiştir.

2018 yılı Ocak- Mart döneminde, 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %54,7 oranında artış ile Almanya’ya 26,3 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı Mart ayı özelinde ise %17,6 oranında düşüş ile yaklaşık 9,2 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleştirilmiştir. 

Dördüncü sırada yer alan Almanya’yı sırasıyla İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkeler izlemektedir.

 

El Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

Türkiye’nin el halısı ihracatı 2018 yılı Ocak- Mart döneminde 2017 yılının aynı dönemine  kıyasla %5,6 oranında düşerken, ihracat değeri 13,5 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 

 

Ay Bazında El Halısı İhracatımız

2018 yılı Mart ayında ise ülkemizin el halısı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla  %15,4 oranında azalarak ve 4,9 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

 

 

Ülke Bazında El Halısı İhracatımız

 

2018 yılı Ocak- Mart dönemi itibariyle ABD en önemli el halısı ihracat pazarımız konumunda olup, bu ülkeye yönelik ihracat 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %3,9 oranında düşmüştür. ABD’ye yönelik ihracatımız 5,4 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. ABD’nin toplam el halısı ihracatımız içerisindeki payı ise %39,8 olarak hesaplanmaktadır.  ABD’yi sırasıyla Almanya, Japonya, Bosna Hersek ve Hollanda izlemektedir. 

İlk sırada yer alan ABD’ye 2018 yılı Mart ayında 2017 yılı Mart ayına kıyasla %32,7 oranında düşüş ile 1,7 milyon dolar değerinde el halısı ihracatı yapılmıştır. 

İkinci sırada yer alan Japonya’ya ise 2018 yılı Ocak- Mart döneminde önceki yılın aynı dönemine göre %25,9 oranında artış ile 1,2 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2018 Mart ayı bazında ise el halısı ihracatımız 2017 yılı Mart ayına kıyasla %51,6 oranında artış ile e 513 bin dolar olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı Ocak- Mart döneminde Japonya’ya ihracatımız büyük oranda artış ile 185 bin dolardan 1,2 milyon dolara yükselmiştir. 2018 yılı Mart ayında ise yine büyük oranda artış ile 374 bin dolar değerinde ihracat yapılmıştır.

 

 

 

 

 

El halısı ihracatında en önemli ülke grubu olan Amerika Ülkeleri’ne ihracatımız 2018 yılı Ocak- Mart döneminde  %6,1  oranında düşüş kaydederek yaklaşık 6 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Mart ayında ise 2017 yılı Mart ayına kıyasla % 28 oranında düşüş ile yaklaşık 2,2 milyon dolar değerinde el halısı ihracatı gerçekleştirilmiştir.

 

Makine Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2018 yılı Ocak-Mart döneminde makine halısı ihracatımız 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %12 oranında artarak 471 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

Ay Bazında Makine Halısı İhracatımız

2018 yılı Mart ayı özelinde ise makine halısı ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına kıyasla    % 11,7 oranında artmış ve 179 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

 

 

 

Ülke Bazında Makine Halısı İhracatımız

2018 yılı Ocak-Mart döneminde makine halısı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke olarak yaklaşık 129,3 milyon dolarlık ihracat ve % 27,4’lük pay ile ABD öne çıkmaktadır. ABD’ye yapılan ihracat 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %39,7 oranında artmıştır. ABD’ye 2018 Mart ayında ise % 49,1 artış ile yaklaşık 49 milyon dolar değerinde makine halısı ihraç edilmiştir.

 

Makine halısı ihracatımızda ABD’nin ardından 68,5 milyon dolarlık ihracat değeri ve % 14,6’lik payıyla Suudi Arabistan gelmektedir. Anılan dönemde ilgili ülkeye yönelik makina halısı ihracatımız %20,9 oranında düşmüştür. 2018 yılı Mart ayı özelinde ise 2017 yılı Mart ayına kıyasla %21,8 oranında düşüş ile  26 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleşmiştir. Bu ülkeyi sırasıyla, Almanya,Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır izlemektedir.

 

  

 

 

Makine halısı ihracatımızdaki en önemli ülke grubu olan Ortadoğu ülkelerine ihracatımız 2018 yılı Ocak- Mart döneminde %6,8 oranında düşerek 138,4 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir. 2018 yılı Mart ayında ise 2017 yılı Mart ayına kıyasla %3,8 oranında düşüş ile 54,3  milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

 

Tufte Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2018 yılı Ocak- Mart döneminde yapılan tufte halı ihracatımız 2017 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında %28 oranında artış göstermiş ve 69,4 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

 

Ay Bazında Tufte Halı İhracatımız

2018 yılı Mart ayı tufte halı ihracatımız değerlendirildiğinde ise 2017 yılı Mart ayına kıyasla % 22,5 oranında artmış ve yaklaşık 27,7 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.

 

  

 

Ülke Bazında Tufte Halı İhracatımız

2018 yılı Ocak- Mart döneminde, tufte halı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke 14,7 milyon dolarlık ihracat ve %21,2’lik pay ile İngiltere olmuştur. İngiltere’ye yapılan ihracat 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %39,2 oranında artmıştır. 2018 yılı Mart ayı özelinde ise %13,6 oranında artışla yaklaşık 5,3 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.

Tufte halı ihracatımızda ikinci en büyük paya sahip ülke 8,5 milyon dolarlık ihracat değeri ve % 12,4 ’lik pay ile Suudi Arabistan’dır. Anılan yılda Suudi Arabistan’a yönelik tufte halı ihracatımız %17,4 oranında artmıştır. 2018 yılı Mart ayı özelinde ise % 47,8 oranında artış ile 2,9 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.  

 

 

Üçüncü sırada yer alan Irak’a ihracatımız ise 2018 yılı Ocak- Mart döneminde %46,5  oranında artarak yaklaşık 6,5 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Mart ayı özelinde ise % 15,4 oranında artış ile yaklaşık 2,3 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir. Irak’ı sırasıyla ABD, Katar ve İtalya izlemektedir.  

 

 

Tufte halı ihracatımızda en önemli ülke grubu olan AB ülkelerine ihracatımız 2018 yılı Ocak- Mart döneminde % 12,4 oranında artış kaydederek 28,8 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Mart ayında ise 2017 yılı Mart ayına kıyasla %2,7 oranında artışla yaklaşık 11,7 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

Halı Üretimi

Halı sanayi üretimi 2016 yılının ilk çeyreğinde artış, ikinci çeyreğinde ise düşüş gösteren halı sanayi üretimi, 2016 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğini de artış eğilimi ile kapatmıştır. Böylelikle 2016 yılı için halı sanayi üretimi ortalama % 3,3 artış göstermiştir. 

2017 yılına gelindiğinde halı sanayi üretim endeksinde artış eğilimi sürmektedir, Ocak ayında % 2,4 ; Şubat ayında % 6,2 ; Mart ayında % 8,9 ; Nisan ayında % 13,8, Mayıs ayında % 10 artış, Haziran ayında %1,4 gerileme, Temmuz ayında % 56,8, Ağustos ayında % 12,4 ve Eylül ayında %9,2 artış, Ekim ayında %8,4,  Kasım ayında %16,4 artış ve Aralık ayında ise %6,0 oranında artış olarak gerçekleşmiştir.

Halı üretiminde son on iki aylık üretim ortalaması ise % 12,4’tür.

                                                                                              

   

     İTKİB Genel Sekreterliği

Tekstil, Deri, Halı Ar&Ge ve Mevzuat Şubesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-BÜLTEN KAYIT

Aylık e-bülten’imiz için kayıt olunuz

ETKİNLİK TAKVİMİ

Etkinlik takviminden faydalanınız

İHİB , İTKİB çatısı altındaki dört birlikten biridir.