HALI SEKTÖRÜ 

2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI

 

2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 10 oranında artarken, halı ihracatımız yine aynı dönemde % 6,4 oranında artışla 849,9 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizin toplam ihracatı içerisinde halı ihracatımızın payı 2016 yılının Ocak-Mayıs döneminde % 1,4 iken 2017 yılının aynı döneminde 0,1 puan gerileyerek % 1,3 olmuştur. Halı ihracatımızın sanayi ürünleri ihracatı içerisindeki payı ise 2016 Ocak-Mayıs döneminde %1,8 iken 2017 yılının aynı döneminde % 1,7’ye gerilemiştir.

 

 

Ay Bazında Halı İhracatımız

2017 yılı Mayıs ayında ülkemizin halı ihracatı 2016 Mayıs ayına kıyasla % 11,8 oranında artmış ve 184 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

  

Ürün Grubu Bazında Halı İhracatımız

Türkiye halı ihracatının 2017 yılı Ocak-Mayıs dönemi performansını 2016 yılının aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda aşağıda ifade edilen verilere ulaşılmaktadır.

-         El halısı ihracatımız 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 17,2 oranında gerileyerek 23,1 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Mayıs ayında ise 2016 yılı Mayıs ayına göre % 14,2 oranında düşerek 5 milyon dolar değerinde olmuştur.

-         Makine halısı ihracatımız 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde önceki yılın aynı döneminde göre % 6,8 oranında artarak 728,7 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Mayıs ayında ise 2016 yılı Mayıs ayına göre % 12,2 oranında artarak 156,3 milyon dolar değerinde olmuştur. 

-         Tufte halı ihracatımız 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde önceki yılın aynı döneminde göre % 10,8 oranında artarak 98,1 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Mayıs ayında ise 2016 yılı Mayıs ayına göre % 16,8 oranında artarak yaklaşık 22,6 milyon dolar olmuştur. 

 

Ülke Grubu Bazında Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2017 yılı Ocak-Mayıs dönemi ve Mayıs ayı itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülke grupları Ortadoğu ülkeleri, Amerika ülkeleri ve AB ülkeleri’dir. 

2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde  % 35,6’lık payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirilen ihracat, 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 5,2 oranında artarak 302,5 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. İhracatımız 2017 yılı Mayıs ayında ise % 7 oranında artarak ve 71,2 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Anılan dönemde, ikinci büyük pazarımız konumundaki Amerika ülkelerine yönelik halı ihracatımız ise 2016 yılının Ocak-Mayıs dönemine kıyasla % 30,1 oranında artarak 191 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Amerika ülkelerinin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı % 22,5 olarak hesaplanmaktadır. Anılan ülke grubuna 2017 yılı Mayıs ayında ise % 39 oranında artış ile 38,8 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleşmiştir. 

Yine aynı dönemde en büyük üçüncü pazarımız konumundaki AB ülkelerine halı ihracatımız % 1,1 oranında azalarak yaklaşık 181,8 milyon dolar olmuştur. Kaydedilen bu ihracat değeri ile AB’nin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı % 21,4 olmuştur. İhracatımız 2017 yılı Mayıs ayında ise % 9,1 oranında artarak 37 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

 

En Büyük İhracat Pazarlarımızdaki Gelişmeler 

2017 yılı Ocak-Mayıs dönemi itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülkeler: ABD, Suudi Arabistan, Almanya, Irak ve İngiltere’dir.

2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde % 20,4’lük payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan ABD’ye gerçekleştirilen ihracat, 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 29,7 oranında artarak yaklaşık 173,6 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.  2017 yılı Mayıs ayında ise 2016 yılı Mayıs ayına göre halı ihracatı % 36,3 oranında artarak 35,6 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde, ikinci büyük pazarımız konumundaki Suudi Arabistan’a halı ihracatımız % 6,2 oranında gerileyerek 163,5 milyon dolar olmuştur. 2017 yılı Mayıs ayında ise % 3,2 oranında düşüş göstererek 36,3 milyon dolara gerilemiştir.

Yine 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde en büyük üçüncü ihracat pazarımız konumundaki Almanya’ya yönelik halı ihracatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 8,3 oranında düşerek 45 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2017 yılı Mayıs ayında ise % 7,8 oranında düşerek 7,8 milyon dolara gerilemiştir.

 

2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde, 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 52,7 oranında artışla Irak’a 37,8 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2017 yılı Mayıs ayı özelinde ise % 133,1 oranında artışla 11,4 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleştirilmiştir. 

Dördüncü sırada yer alan Irak’ı sırasıyla İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkeler izlemektedir.

 

El Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

Türkiye’nin el halısı ihracatı 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 17,2 oranında azalırken, ihracat değeri yaklaşık 23,1 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 

Ay Bazında El Halısı İhracatımız

2017 yılı Mayıs ayında ise ülkemizin el halısı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 14,2 oranında azalmış ve 5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

 

 

Ülke Bazında El Halısı İhracatımız

2017 yılı Ocak-Mayıs dönemi itibariyle ABD en önemli el halısı ihracat pazarımız konumunda olup, bu ülkeye yönelik ihracat 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 17,5 oranında artmıştır. ABD’ye yönelik ihracatımız yaklaşık 9 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. ABD’nin toplam el halısı ihracatımız içerisindeki payı ise % 39 olarak hesaplanmaktadır.  ABD’yi sırasıyla Almanya, BAE, KKTC ve İsveç izlemektedir. 

İlk sırada yer alan ABD’ye 2017 yılı Mayıs ayında 2016 yılı Mayıs ayına kıyasla % 14 oranında düşüş ile 1,8 milyon dolar değerinde el halısı ihracatı yapılmıştır. 

İkinci sırada yer alan Almanya’ya ise 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde önceki döneme göre % 45,1 oranında düşüşle 1,3 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2017 Mayıs ayı bazında ise el halısı ihracatımız 2016 yılı Mayıs ayına kıyasla % 42,4 oranında düşüşle 246 bin dolar olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde BAE’ne ihracatımız % 59,8 oranında gerileyerek 1,1 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Mayıs ayında ise % 382,4 oranında artış ile 1,1 dolar değerinde ihracat yapılmıştır.

 

El halısı ihracatında en önemli ülke grubu olan Amerika Ülkeleri’ne ihracatımız 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde % 8,9 oranında artış kaydederek 10 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Mayıs ayında ise 2016 yılı Mayıs ayına kıyasla % 13,6 oranında düşüşle 1,9 milyon dolar değerinde el halısı ihracatı gerçekleştirilmiştir.

  

Makine Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde makine halısı ihracatımız 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 6,8 oranında artarak 728,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ay Bazında Makine Halısı İhracatımız

2017 yılı Mayıs ayı özelinde ise makine halısı ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına kıyasla    % 12,2 oranında artmış ve yaklaşık 156 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 

 

 

Ülke Bazında Makine Halısı İhracatımız

2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde makine halısı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke olarak 157,1 milyon dolarlık ihracat ve % 21,6’lık pay ile ABD öne çıkmaktadır. ABD’ye yapılan ihracat 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 30,4 oranında artmıştır. ABD’ye 2017 Mayıs ayında ise % 41,9 artış ile 32,3 milyon dolar değerinde el halısı ihraç edilmiştir.

Makine halısı ihracatımızda ABD’nin ardından 149,6 milyon dolarlık ihracat değeri ve % 20,5’lik payıyla Suudi Arabistan gelmektedir. Anılan dönemde ilgili ülkeye yönelik makina halısı ihracatımız % 9,3 oranında düşmüştür. 2017 yılı Mayıs ayı özelinde ise 2016 yılı Mayıs ayına kıyasla % 6,5 oranında düşüşle 33,1 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleşmiştir. Bu ülkeyi sırasıyla, Almanya, BAE, Irak ve İngiltere izlemektedir.

 

 

Makine halısı ihracatımızdaki en önemli ülke grubu olan Ortadoğu ülkelerine ihracatımız 2017 yılının Ocak-Mayıs döneminde % 2,6 oranında artış göstererek yaklaşık 267,1 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir. 2017 yılı Mayıs ayında ise 2016 yılı Mayıs ayına kıyasla % 1 oranında artışla yaklaşık 61,6 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

 

Tufte Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde yapılan tufte halı ihracatımız 2016 yılı ile kıyaslandığında % 10,8 oranında artış göstermiş ve 98,1 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

Ay Bazında Tufte Halı İhracatımız

2017 yılı Mayıs ayı tufte halı ihracatımız değerlendirildiğinde ise 2016 yılı Mayıs ayına kıyasla % 16,8 oranında artmış ve yaklaşık 23 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir. 

 

Ülke Bazında Tufte Halı İhracatımız

2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde, tufte halı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke 19,9 milyon dolarlık ihracat ve % 20,2’lik pay ile İngiltere olmuştur. İngiltere’ye yapılan ihracat 2016 yılı aynı dönemine kıyasla % 4,9 oranında artmıştır.  2017 yılı Mayıs ayı özelinde ise % 25,9 oranında artışla yaklaşık 5 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.

Tufte halı ihracatımızda ikinci en büyük paya sahip ülke, 13,7 milyon dolarlık ihracat değeri ve % 14’lük pay ile Suudi Arabistan’dır. Anılan dönemde Suudi Arabistan’a yönelik tufte halı ihracatımız % 53,4 oranında artmıştır. 2017 yılı Mayıs ayı özelinde ise % 51,5 oranında artış ile yaklaşık 3,1 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.  

Üçüncü sırada yer alan Irak’a ihracatımız ise 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde % 100,8 oranında artarak yaklaşık 9,3 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Mayıs ayı özelinde ise % 93,8 oranında artış ile 2,7 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir. Irak’ı sırasıyla ABD, İtalya ve Belçika izlemektedir. 

 

 

Tufte halı ihracatımızda en önemli ülke grubu olan AB ülkelerine ihracatımız 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde % 3,7 oranında artış kaydederek, yaklaşık 43,8 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Mayıs ayında ise 2016 yılı Mayıs ayına kıyasla % 6,1 oranında artış ile yaklaşık 9,8 milyon dolar değere yükselmiştir.

 

Halı Üretimi

Halı sanayi üretimi 2015 yılında % 4,8 oranında gerileme göstermiştir. 

2016 yılının ilk çeyreğinde artış, ikinci çeyreğinde ise düşüş gösteren halı sanayi üretimi, 2016 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğini de artış eğilimi ile kapatmıştır. Böylelikle 2016 yılı için halı sanayi üretimi ortalama % 3,3 olarak gerçekleşmiştir. 

2017 yılına gelindiğinde halı sanayi üretim endeksinde artış eğilimi sürmektedir, Ocak ayında % 2,4 ; Şubat ayında % 6,2 ve Mart ayında % 8,9 olarak gerçekleşmiştir.

Halı üretiminde son on iki aylık üretim ortalaması ise % 2,2’dir.

 

                                                                                                           İTKİB Genel Sekreterliği

Tekstil, Deri, Halı Ar&Ge ve Mevzuat Şubesi

 

 

 

E-BÜLTEN KAYIT

Aylık e-bülten’imiz için kayıt olunuz

ETKİNLİK TAKVİMİ

Etkinlik takviminden faydalanınız

İHİB , İTKİB çatısı altındaki dört birlikten biridir.