HALI SEKTÖRÜ 

2018 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI

 

2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı 2017 yılının aynı dönemine kıyasla % 9,3 oranında artarak 69 milyar dolara yükselirken, halı ihracatımız yine aynı dönemde % 11,3 oranında artışla yaklaşık 945 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizin toplam ihracatı içerisinde halı ihracatımızın payı 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde % 1,3 iken 2018 yılının aynı döneminde de artarak % 1,4 olmuştur. Halı ihracatımızın sanayi ürünleri ihracatı içerisindeki payı ise 2017 Ocak- Mayıs döneminde %1,7 iken 2018 yılının aynı döneminde yerini korumuş ve  % 1,7 oranında pay almıştır.

 

 

Ay Bazında Halı İhracatımız

 

2018 yılı Mayıs ayında ülkemizin halı ihracatı 2017 Mayıs ayına kıyasla % 9,1 oranında artmış ve 200 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

 

Ürün Grubu Bazında Halı İhracatımız

 

Türkiye halı ihracatı 2018 yılı Mayıs ayında 2017 yılı Mayıs ayı ile karşılaştırdığımızda aşağıda ifade edilen verilere ulaşılmaktadır.

 

-         El halısı ihracatımız 2018 yılı Ocak- Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine  göre %9,1 oranında düşerek  yaklaşık 21  milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Mayıs ayında ise 2017 yılı Mayıs ayına göre % 21,8   oranında azalarak 3,9 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

-         Makine halısı ihracatımız 2018 yılı Ocak- Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,1 oranında artarak 801,2 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Mayıs ayında ise 2017 yılı Mayıs ayına göre %7,2 oranında artarak 167 milyon dolar değerinde olmuştur. 

-         Tufte halı ihracatımız 2018 yılı Ocak- Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,2 oranında artarak 122,8 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Mayıs ayında ise 2017 yılı Mayıs ayına göre %29 oranında artarak 29,1 milyon dolar olmuştur.

 

Ürün Grupları İtibariyle Türkiye Halı Sektörü İhracatı

Birim: 1.000 ABD $                                                                                                                                                                                                                                     

 2017 Mayıs

 2018   Mayıs

 Değişim
%

 2017
Ocak- Mayıs

 2018
Ocak- Mayıs

 Değişim
%

 Pay
%

El Halısı

4.995

3.905

-21,8%

23.054

20.957

-9,1%

2,2%

Makine Halısı

155.852

167.123

7,2%

727.949

801.220

10,1%

84,8%

Tufte Halı

22.560

29.101

29,0%

98.069

122.772

25,2%

13,0%

HALI SEKTÖRÜ İHRACATI

183.408

200.130

9,1%

849.109

944.956

11,3%

100,0%

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıt Rakamları / Haziran 2017

 

Ülke Grubu Bazında Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2018 yılı Ocak- Mayıs dönemi itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülke grupları Ortadoğu ülkeleri, Amerika ülkeleri ve AB ülkeleri’dir. 

2018 yılı Ocak- Mayıs döneminde %31,3’lik payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirilen ihracat, 2017 yılı Ocak-Mayıs dönemine  kıyasla %2,3  oranında düşerek 295,5 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. İhracatımız 2018 yılı Mayıs ayında ise yine %3,7 oranında düşüş ile yaklaşık 68,5 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Anılan dönemde, ikinci büyük pazarımız konumundaki Amerika ülkelerine yönelik halı ihracatımız ise 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %29 oranında artarak 246,4 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Amerika ülkelerinin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı %26,1 olarak hesaplanmaktadır. Anılan ülke grubuna 2018 yılı Mayıs ayında ise % 25,4  oranında artış ile yaklaşık 48,5 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleşmiştir. 

Yine aynı dönemde en büyük üçüncü pazarımız konumundaki AB ülkelerine halı ihracatımız %3,6  oranında artarak 188 milyon dolar olmuştur. Kaydedilen bu ihracat değeri ile AB’nin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı %19,9 olmuştur. İhracatımız 2018 yılı Nisan ayında ise %6,9 oranında düşerek 34,3 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

 

 

En Büyük İhracat Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2018 yılı Ocak- Mayıs dönemi itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülkeler: ABD, Suudi Arabistan, Irak, Almanya ve İngiltere’dir.

2018 yılı Ocak- Mayıs döneminde % 24,1 ’lük payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan ABD’ye gerçekleştirilen ihracat, 2017 yılının aynı dönemine kıyasla % 31 oranında artarak yaklaşık 173,5 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2018 yılı Mayıs ayında ise 2017 yılı Mayıs ayına göre halı ihracatı %25 oranında artarak yaklaşık 44,5 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

2018 yılı Ocak- Mayıs döneminde, ikinci büyük pazarımız konumundaki Suudi Arabistan’a halı ihracatımız %17,6 oranında gerileyerek 134,7 milyon dolar olmuştur. 2018 yılı Mayıs ayında ise %20,2 oranı ile 28,9 milyon dolara düşmüştür.

Yine 2018 yılı Ocak- Mayıs döneminde en büyük üçüncü ihracat pazarımız konumundaki Irak’a yönelik halı ihracatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %34,2 oranında artarak 50,7 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2018 yılı Mayıs ayında ise %21,7 oranında artarak 13,9 milyon dolara yükselmiştir.

 

2018 yılı Ocak- Mayıs döneminde, 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %4,3 oranında düşüş ile Almanya’ya 42,9 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı Mayıs ayı özelinde ise %5,5 oranında düşüş ile yaklaşık 8,1 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleştirilmiştir. 

Dördüncü sırada yer alan Almanya’yı sırasıyla İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkeler izlemektedir.

 

El Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

Türkiye’nin el halısı ihracatı 2018 yılı Ocak- Mayıs döneminde 2017 yılının aynı dönemine  kıyasla %9,1 oranında düşerken, ihracat değeri yaklaşık 20,1 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

 

Ay Bazında El Halısı İhracatımız

2018 yılı Mayıs ayında ise ülkemizin el halısı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla  %21,8 oranında azalarak ve  3,9 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

 

 

 

Ülke Bazında El Halısı İhracatımız

 

2018 yılı Ocak- Mayıs dönemi itibariyle ABD en önemli el halısı ihracat pazarımız konumunda olup, bu ülkeye yönelik ihracat 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %14,9  oranında düşmüştür. ABD’ye yönelik ihracatımız 7,66 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. ABD’nin toplam el halısı ihracatımız içerisindeki payı ise %36,6 olarak hesaplanmaktadır.  ABD’yi sırasıyla Japonya, Almanya, İsveç ve İtalya izlemektedir. 

İlk sırada yer alan ABD’ye 2018 yılı Mayıs ayında 2017 yılı Mayıs ayına kıyasla %16,9 oranında düşüş ile 1,5 milyon dolar değerinde el halısı ihracatı yapılmıştır. 

İkinci sırada yer alan Japonya’ya ise 2018 yılı Ocak- Mayıs döneminde önceki yılın aynı dönemine göre %603,2 oranında büyük artış ile yaklaşık 2 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2018 Mayıs ayı bazında ise el halısı ihracatımız 2017 yılı Mayıs ayına kıyasla %649,6 oranında büyük artış ile e 547 bin dolar olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı Ocak- Mayıs döneminde Almanya’ya ihracatımız %10,1 oranında artış ile 1,4 milyon dolara yükselmiştir. 2018 yılı Mayıs ayında ise %48,4 oranında düşüş göstererek 127  bin dolar değerinde ihracat yapılmıştır.

 

El Halısı İhracatında İlk 10 Ülke

Birim: 1.000 ABD $

2017 Mayıs

2018   Mayıs

Değişim
%

2017
Ocak- Mayıs

2018
Ocak- Mayıs

Değişim
%

Pay
%

1

ABD

1.826

1.516

-16,9%

9.001

7.662

-14,9%

36,6%

2

JAPONYA

73

547

649,6%

280

1.968

603,2%

9,4%

3

ALMANYA

246

127

-48,4%

1.283

1.412

10,1%

6,7%

4

İSVEÇ

0

61

        -

945

968

2,4%

4,6%

5

İTALYA

98

150

53,2%

931

883

-5,1%

4,2%

6

BOSNAHERSEK

5

0

-93,5%

27

690

2484,3%

3,3%

7

HOLLANDA

101

114

12,2%

563

662

17,6%

3,2%

8

İSVİÇRE

65

133

104,9%

313

445

42,4%

2,1%

9

FRANSA

93

80

-14,3%

468

432

-7,8%

2,1%

10

İNGİLTERE

15

89

492,4%

122

368

201,6%

1,8%

İLK 10 ÜLKE TOPLAMI

2.522

2.817

11,7%

13.932

15.490

11,2%

73,9%

DİĞER ÜLKELER VE S.BÖLGELER

2.474

1.089

-56,0%

9.123

5.468

-40,1%

26,1%

AMERİKA ÜLKELERİ

1.934

1.611

-16,7%

10.029

8.538

-14,9%

40,7%

EL HALISI İHRACATI

4.995

3.905

-21,8%

23.054

20.957

-9,1%

100,0%

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıt Rakamları / Haziran 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El halısı ihracatında en önemli ülke grubu olan Amerika Ülkeleri’ne ihracatımız 2018 yılı Ocak- Mayıs döneminde  %14,9  oranında düşüş kaydederek yaklaşık 8,5 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Mayıs ayında ise 2017 yılı Mayıs ayına kıyasla %16,7 oranında düşüş ile yaklaşık 1,6 milyon dolar değerinde el halısı ihracatı gerçekleştirilmiştir.

 

Makine Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2018 yılı Ocak- Mayıs döneminde makine halısı ihracatımız 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %10,1 oranında artarak 801,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

Ay Bazında Makine Halısı İhracatımız

2018 yılı Mayıs ayı özelinde ise makine halısı ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına kıyasla    % 7,2 oranında artmış ve 167 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

 

 

 

Ülke Bazında Makine Halısı İhracatımız

 

2018 yılı Ocak- Mayıs döneminde makine halısı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke olarak yaklaşık 213,5 milyon dolarlık ihracat ve % 26,6’lik pay ile ABD öne çıkmaktadır. ABD’ye yapılan ihracat 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %35,9oranında artmıştır. ABD’ye 2018 Mayıs ayında ise %29,6 artış ile yaklaşık 41,8 milyon dolar değerinde makine halısı ihraç edilmiştir.

Makine halısı ihracatımızda ABD’nin ardından 120,5 milyon dolarlık ihracat değeri ve              % 15 ’lik payıyla Suudi Arabistan gelmektedir. Anılan dönemde ilgili ülkeye yönelik makina halısı ihracatımız %19,5 oranında düşmüştür. 2018 yılı Mayıs ayı özelinde ise 2017 yılı Mayıs ayına kıyasla %22,4 oranında düşüş ile  25,6 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleşmiştir. Bu ülkeyi sırasıyla, Almanya,Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır izlemektedir.

 

 

 

 

Makine halısı ihracatımızdaki en önemli ülke grubu olan Ortadoğu ülkelerine ihracatımız 2018 yılı Ocak- Mayıs döneminde %7,1 oranında düşerek 248 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir. 2018 yılı Mayıs ayında ise 2017 yılı Mayıs ayına kıyasla %10 oranında düşüş ile 55,4 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

 

Tufte Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2018 yılı Ocak- Mayıs döneminde yapılan tufte halı ihracatımız 2017 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında %22 oranında artış göstermiş ve 92,2 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

 

Ay Bazında Tufte Halı İhracatımız

2018 yılı Mayıs ayı tufte halı ihracatımız değerlendirildiğinde ise 2017 yılı Mayıs ayına kıyasla % 29 oranında artmış ve yaklaşık 29 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.

 

 

 

Ülke Bazında Tufte Halı İhracatımız

 

2018 yılı Ocak- Mayıs döneminde, tufte halı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke 24 milyon dolarlık ihracat ve %19,5’lik pay ile İngiltere olmuştur. İngiltere’ye yapılan ihracat 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %20,8 oranında artmıştır. 2018 yılı Mayıs ayı özelinde ise %12 oranında düşüş ile yaklaşık 4,4 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.

Tufte halı ihracatımızda ikinci en büyük paya sahip ülke 14,6 milyon dolarlık ihracat değeri ve % 11,9 ’lık pay ile Irak oldu. Anılan yılda Suudi Arabistan’a yönelik tufte halı ihracatımız %57,8 oranında artmıştır. 2018 yılı Mayıs ayı özelinde ise % 94,9 oranında büyük artış ile 5,3 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.  

 

 

Üçüncü sıraya düşen Suudi Arabistan’a ihracatımız ise 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde %2,4  oranında artarak yaklaşık 14 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Mayıs ayı özelinde ise %2,8 oranında artış ile yaklaşık 3,2 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir. Irak’ı sırasıyla ABD, Katar ve Kuveyt izlemektedir.

 

 

 

Tufte halı ihracatımızda en önemli ülke grubu olan AB ülkelerine ihracatımız 2018 yılı Ocak- Mayıs döneminde %9,3 oranında artış kaydederek 47,9 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Mayıs ayında ise 2017 yılı Mayıs ayına çok yakın bir değer ile yaklaşık 9,8 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

Halı Üretimi

 

Halı sanayi üretimi 2016 yılının ilk çeyreğinde artış, ikinci çeyreğinde ise düşüş gösteren halı sanayi üretimi, 2016 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğini de artış eğilimi ile kapatmıştır. Böylelikle 2016 yılı için halı sanayi üretimi ortalama % 3,3 artış göstermiştir. 

2017 yılına gelindiğinde halı sanayi üretim endeksinde artış eğilimi sürmektedir

2017 yılının ilk çeyreğinde %8,3’e varan artış eğilimi, ikinci yarısında düşüş eğilimi ile %- 1,4 , üçüncü çeyrekte yine düşüş eğiliminde ve  %9,2 oranı ile, ve son çeyrekte ise dalgalı seyir ile %6’a varan oranlar gerçekleşmiştir. Halı üretiminde 2017 yılı üretim ortalaması ise % 8,9’dur.Halı üretiminde son on iki aylık üretim ortalaması ise % 4,5’dir.

2018 yılı ise düşüş trendi seyretmektedir; Ocak ayında %-10,5 Şubat ayı %-20,6 Mart ayı %-12,6, Nisan ayı ise % -20,7 oranında gerçekleşmiştir.

 

                                                                                                     

 

  

     İTKİB Genel Sekreterliği

Tekstil, Deri, Halı Ar&Ge ve Mevzuat Şubesi

 

 

 

E-BÜLTEN KAYIT

Aylık e-bülten’imiz için kayıt olunuz

ETKİNLİK TAKVİMİ

Etkinlik takviminden faydalanınız

İHİB , İTKİB çatısı altındaki dört birlikten biridir.