HALI SEKTÖRÜ 

2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI

 

2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 6,7 oranında artarken, halı ihracatımız yine aynı dönemde % 5,2 oranında artışla 667,6 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizin toplam ihracatı içerisinde halı ihracatımızın payı 2016 yılının Ocak-Nisan döneminde % 1,4 iken 2017 yılının aynı döneminde 0,1 puan gerileyerek % 1,3 olmuştur. Halı ihracatımızın sanayi ürünleri ihracatı içerisindeki payı ise 2016 Ocak-Nisan döneminde %1,8 iken 2017 yılının aynı döneminde % 1,7’ye gerilemiştir.

 

 

Ay Bazında Halı İhracatımız

2017 yılı Nisan ayında ülkemizin halı ihracatı 2016 Nisan ayına kıyasla % 3,5 oranında artmış ve 177 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

  

Ürün Grubu Bazında Halı İhracatımız

Türkiye halı ihracatının 2017 yılı Ocak-Nisan dönemi performansını 2016 yılının aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda aşağıda ifade edilen verilere ulaşılmaktadır.

 

-         El halısı ihracatımız 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 17,7 oranında gerileyerek 18,1 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Nisan ayında ise 2016 yılı Nisan ayına göre % 40,8 oranında düşerek 3,7 milyon dolar değerinde olmuştur. 

-         Makine halısı ihracatımız 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde önceki yılın aynı döneminde göre % 5,6 oranında artarak 573,5 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Nisan ayında ise 2016 yılı Nisan ayına göre  % 5,8 oranında artarak 151,7 milyon dolar değerinde olmuştur.

-         Tufte halı ihracatımız 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde önceki yılın aynı döneminde göre % 9,7 oranında artarak 75,9 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Nisan ayında ise 2016 yılı Nisan ayına göre % 1,3 oranında artarak yaklaşık 21,6 milyon dolar olmuştur.

 

Ülke Grubu Bazında Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2017 yılı Ocak-Nisan dönemi ve Nisan ayı itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülke grupları Ortadoğu ülkeleri, Amerika ülkeleri ve AB ülkeleri’dir.

2017 yılı Ocak-Nisan döneminde  % 34,7’lik payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirilen ihracat, 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 4,8 oranında artarak 231,7 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. İhracatımız 2017 yılı Nisan ayında ise % 2,9 oranında azalmış ve 65,3 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Anılan dönemde, ikinci büyük pazarımız konumundaki Amerika ülkelerine yönelik halı ihracatımız ise 2016 yılının Ocak-Nisan dönemine kıyasla % 28,2 oranında artarak              152,4 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Amerika ülkelerinin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı % 22,8 olarak hesaplanmaktadır. Anılan ülke grubuna 2017 yılı Nisan ayında ise % 40,6 oranında artış ile 38,4 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleşmiştir.

Yine aynı dönemde en büyük üçüncü pazarımız konumundaki AB ülkelerine halı ihracatımız % 3,1 oranında azalarak yaklaşık 145,3 milyon dolar olmuştur. Kaydedilen bu ihracat değeri ile AB’nin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı % 21,8 olmuştur. İhracatımız 2017 yılı Nisan ayında ise % 18,4 oranında azalarak 33,6 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

 

En Büyük İhracat Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2017 yılı Ocak-Nisan dönemi itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülkeler: ABD, Suudi Arabistan, Almanya, İngiltere ve Irak’tır.

2017 yılı Ocak-Nisan döneminde % 20,7’lik payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan ABD’ye gerçekleştirilen ihracat, 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 28,2 oranında artarak yaklaşık 138 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.  2017 yılı Nisan ayında ise 2016 yılı Nisan ayına göre halı ihracatı % 40,2 oranında artarak 34,9 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde, ikinci büyük pazarımız konumundaki Suudi Arabistan’a halı ihracatımız      % 6,8 oranında gerileyerek 127,4 milyon dolar olmuştur. 2017 yılı Nisan ayında ise % 16,8 oranında düşüş göstererek 33,2 milyon dolara gerilemiştir.

Yine 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde en büyük üçüncü ihracat pazarımız konumundaki Almanya’ya yönelik halı ihracatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 7,7 oranında düşerek 37,6 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2017 yılı Nisan ayında ise % 27,9 oranında düşerek 7 milyon dolara gerilemiştir.

2017 yılı Ocak-Nisan döneminde, 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 1 oranında düşüşle İngiltere’ye 27,5 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2017 yılı Nisan ayı özelinde ise % 7,5 oranında düşüşle 7,6 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleştirilmiştir.

Dördüncü sırada yer alan İngiltere’yi ise Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkeler izlemektedir.

 

El Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

Türkiye’nin el halısı ihracatı 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 17,7 oranında azalırken, ihracat değeri yaklaşık 18,1 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

 

Ay Bazında El Halısı İhracatımız

 

2017 yılı Nisan ayında ise ülkemizin el halısı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 40,8 oranında azalmış ve 3,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

 

Ülke Bazında El Halısı İhracatımız

2017 yılı Ocak-Nisan dönemi itibariyle ABD en önemli el halısı ihracat pazarımız konumunda olup, bu ülkeye yönelik ihracat 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 29,6 oranında artmıştır. ABD’ye yönelik ihracatımız yaklaşık 7,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. ABD’nin toplam el halısı ihracatımız içerisindeki payı ise % 39,6 olarak hesaplanmaktadır.  ABD’yi sırasıyla Almanya, İsveç, KKTC ve İtalya izlemektedir.

İlk sırada yer alan ABD’ye 2017 yılı Nisan ayında 2016 yılı Nisan ayına kıyasla % 0,4 oranında artış ile 1,6 milyon dolar değerinde el halısı ihracatı yapılmıştır.

İkinci sırada yer alan Almanya’ya ise 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde önceki döneme göre % 43,4 oranında düşüşle 1,1 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2017 Nisan ayı bazında ise el halısı ihracatımız 2016 yılı Nisan ayına kıyasla % 52,7 oranında düşüşle 144 bin dolar olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı Ocak-Nisan döneminde İsveç’e ihracatımız % 171 oranında artarak 945 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Nisan ayında ise 66 bin dolar değerinde ihracat yapılmıştır.

El halısı ihracatında en önemli ülke grubu olan Amerika Ülkeleri’ne ihracatımız 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde % 16,1 oranında artış kaydederek 8,1 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Nisan ayında ise 2016 yılı Nisan ayına kıyasla % 3,7 oranında düşüşle 1,7 milyon dolar değerinde el halısı ihracatı gerçekleştirilmiştir.

  

Makine Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2017 yılı Ocak-Nisan döneminde makine halısı ihracatımız 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 5,6 oranında artarak 573,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ay Bazında Makine Halısı İhracatımız

2017 yılı Nisan ayı özelinde ise makine halısı ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına kıyasla    % 5,8 oranında artmış ve yaklaşık 152 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 

 

Ülke Bazında Makine Halısı İhracatımız

2017 yılı Ocak-Nisan döneminde makine halısı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke olarak 124,8 milyon dolarlık ihracat ve % 21,8’lik pay ile ABD öne çıkmaktadır. ABD’ye yapılan ihracat 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 27,8 oranında artmıştır. ABD’ye 2017 Nisan ayında ise % 44 artış ile 32,2 milyon dolar değerinde el halısı ihraç edilmiştir.

Makine halısı ihracatımızda ABD’nin ardından 116,6 milyon dolarlık ihracat değeri ve              % 20,3’lük payıyla Suudi Arabistan gelmektedir. Anılan dönemde ilgili ülkeye yönelik makina halısı ihracatımız % 10,1 oranında düşmüştür. 2017 yılı Nisan ayı özelinde ise 2016 yılı Nisan ayına kıyasla % 20,8 oranında düşüşle 29,8 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleşmiştir. Bu ülkeyi sırasıyla, Almanya, BAE, Irak ve Fas izlemektedir.

 

 

Makine halısı ihracatımızdaki en önemli ülke grubu olan Ortadoğu ülkelerine ihracatımız 2017 yılının Ocak-Nisan döneminde % 3,2 oranında artış göstererek yaklaşık 205,6 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir. 2017 yılı Nisan ayında ise 2016 yılı Nisan ayına kıyasla % 2,9 oranında düşüşle yaklaşık 57 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

 

Tufte Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2017 yılı Ocak-Nisan döneminde yapılan tufte halı ihracatımız 2016 yılı ile kıyaslandığında % 9,7 oranında artış göstermiş ve 75,9 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

Ay Bazında Tufte Halı İhracatımız

2017 yılı Nisan ayı tufte halı ihracatımız değerlendirildiğinde ise 2016 yılı Nisan ayına kıyasla % 1,3 oranında artmış ve yaklaşık 22 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir. 

Ülke Bazında Tufte Halı İhracatımız

2017 yılı Ocak-Nisan döneminde, tufte halı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke 14,9 milyon dolarlık ihracat ve % 19,6’lık pay ile İngiltere olmuştur. İngiltere’ye yapılan ihracat 2016 yılı aynı dönemine kıyasla % 0,5 oranında azalmıştır.  2017 yılı Nisan ayı özelinde ise % 11,2 oranında düşüşle yaklaşık 4,3 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.

Tufte halı ihracatımızda ikinci en büyük paya sahip ülke, 10,7 milyon dolarlık ihracat değeri ve % 14,1’lik pay ile Suudi Arabistan’dır. Anılan dönemde Suudi Arabistan’a yönelik tufte halı ihracatımız % 55,6 oranında artmıştır. 2017 yılı Nisan ayı özelinde ise % 51,4 oranında artış ile yaklaşık 3,4 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.  

Üçüncü sırada yer alan Irak’a ihracatımız ise 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde % 104,7 oranında artarak yaklaşık 6,6 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Nisan ayı özelinde ise % 107,7 oranında artış ile 2,1 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir. Irak’ı sırasıyla ABD, İtalya ve Belçika izlemektedir. 

 

Tufte halı ihracatımızda en önemli ülke grubu olan AB ülkelerine ihracatımız 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde % 3,2 oranında artış kaydederek, yaklaşık 34 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Nisan ayında ise 2016 yılı Nisan ayına kıyasla % 22,4 oranında düşüş ile yaklaşık 8,3 milyon dolar değere gerilemiştir.

 

Halı Üretimi

 

Halı sanayi üretimi 2015 yılında % 4,8 oranında gerileme göstermiştir.

2016 yılının ilk çeyreğinde artış, ikinci çeyreğinde ise düşüş gösteren halı sanayi üretimi, 2016 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğini de artış eğilimi ile kapatmıştır. Böylelikle 2016 yılı için halı sanayi üretimi ortalama % 3,3 olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılına gelindiğinde halı sanayi üretim endeksinde artış eğilimi sürmektedir, Ocak ayında % 2,4 ; Şubat ayında % 6,2 ve Mart ayında % 8,9 olarak gerçekleşmiştir.

Halı üretiminde son on iki aylık üretim ortalaması ise % 2,2’dir.

 

                                                                                                           İTKİB Genel Sekreterliği

Tekstil, Deri, Halı Ar&Ge ve Mevzuat Şubes

 

 

 

 

E-BÜLTEN KAYIT

Aylık e-bülten’imiz için kayıt olunuz

ETKİNLİK TAKVİMİ

Etkinlik takviminden faydalanınız

İHİB , İTKİB çatısı altındaki dört birlikten biridir.