HALI SEKTÖRÜ

2018 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI

 

2018 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı 2017 yılının aynı dönemine kıyasla % 10,4 oranında artarak 54,8 milyar dolara yükselirken, halı ihracatımız yine aynı dönemde % 10 oranında artışla yaklaşık 732,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizin toplam ihracatı içerisinde halı ihracatımızın payı 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde % 1,3 iken 2018 yılının aynı döneminde de yerini koruyarak % 1,3 olmuştur. Halı ihracatımızın sanayi ürünleri ihracatı içerisindeki payı ise 2017 Ocak-Nisan döneminde %1,7 iken 2018 yılının aynı döneminde düşüş göstermiş ve % 1,6 oranında pay almıştır.

 

Genel İhracat Performansı İçinde

Halı Sektörü İhracatının Payı

Birim: 1000 ABD $

 

 

 

 

 

 

 

2017 Nisan

2018 Nisan

Değişim

2017
Ocak- Nisan

2018
Ocak- Nisan

Değişim

Türkiye Genel İhracatı

11.778.303

13.548.777

15,0%

49.587.508

54.733.768

10,4%

Halı Sektörü İhracatı

176.115

178.076

1,1%

665.701

732.232

10,0%

Halı Sektörü İhracatının Türkiye Genel İhracatındaki Payı %

1,5%

1,3%

 

1,3%

1,3%

 

Sanayi İhracatı

9.721.268

11.392.501

17,2%

38.784.611

44.703.233

15,3%

Halı Sektörü İhracatının Sanayi İhracatındaki Payı %

1,8%

1,6%

 

1,7%

1,6%

 

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıt Rakamları / Mayıs 2017

 

 

 

 

 

 

 

Ay Bazında Halı İhracatımız

 

2018 yılı Nisan ayında ülkemizin halı ihracatı 2017 Nisan ayına kıyasla % 1,1 oranında artmış ve 178 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

 

 

 

Ürün Grubu Bazında Halı İhracatımız

 

Türkiye halı ihracatı 2018 yılı Nisan ayında 2017 yılı Nisan ayı ile karşılaştırdığımızda aşağıda ifade edilen verilere ulaşılmaktadır.

 

-         El halısı ihracatımız 2018 yılı Ocak- Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,9 oranında düşerek yaklaşık 17 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Nisan ayında ise 2017 yılı Nisan ayına göre % 7,2 oranında azalarak 3,4 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

-         Makine halısı ihracatımız 2018 yılı Ocak- Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,9 oranında artarak 623 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Nisan ayında ise 2017 yılı Nisan ayına göre % 0,5 oranında artarak 151,9 milyon dolar değerinde olmuştur.

 

-         Tufte halı ihracatımız 2018 yılı Ocak- Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %22 oranında artarak 92,1 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Nisan ayında ise 2017 yılı Nisan ayına göre %7 oranında artarak 22,8 milyon dolar olmuştur.

 

Ürün Grupları İtibariyle Türkiye Halı Sektörü İhracatı

Birim: 1.000 ABD $

2017 Nisan

2018 Nisan

Değişim
%

2017
Ocak- Nisan

2018
Ocak- Nisan

Değişim
%

Pay
%

El Halısı

3.659

3.397

-7,2%

18.059

16.988

-5,9%

2,3%

Makine Halısı

151.115

151.838

0,5%

572.096

623.085

8,9%

85,1%

Tufte Halı

21.341

22.841

7,0%

75.509

92.153

22,0%

12,6%

HALI SEKTÖRÜ İHRACATI

176.115

178.076

1,1%

665.701

732.232

10,0%

100,0%

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıt Rakamları / Mayıs 2017

 

 

Ülke Grubu Bazında Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2018 yılı Ocak- Nisan dönemi itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülke grupları Ortadoğu ülkeleri, Amerika ülkeleri ve AB ülkeleri’dir. 

2018 yılı Ocak- Nisan döneminde %30,5’lik payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirilen ihracat, 2017 yılı Ocak- Nisan dönemine kıyasla %3,6 oranında düşerek 223 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. İhracatımız 2018 yılı Nisan ayında ise yine %7,6 oranında düşüş ile yaklaşık 60,2 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Anılan dönemde, ikinci büyük pazarımız konumundaki Amerika ülkelerine yönelik halı ihracatımız ise 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %27 oranında artarak 193,2 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Amerika ülkelerinin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı % 26,4 olarak hesaplanmaktadır. Anılan ülke grubuna 2018 yılı Nisan ayında ise % 9,3 oranında artış ile yaklaşık 42 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleşmiştir. 

Yine aynı dönemde en büyük üçüncü pazarımız konumundaki AB ülkelerine halı ihracatımız %4,9 oranında artarak 151,8 milyon dolar olmuştur. Kaydedilen bu ihracat değeri ile AB’nin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı % 20,7 olmuştur. İhracatımız 2018 yılı Nisan ayında ise %6,7 oranında artarak 35,7 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

 

En Büyük İhracat Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2018 yılı Ocak- Nisan dönemi itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülkeler: ABD, Suudi Arabistan, Irak, Almanya ve İngiltere’dir.

2018 yılı Ocak- Nisan döneminde % 24,3 ’lük payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan ABD’ye gerçekleştirilen ihracat, 2017 yılının aynı dönemine kıyasla % 29,3 oranında artarak yaklaşık 178,3 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2018 yılı Nisan ayında ise 2017 yılı Nisan ayına göre halı ihracatı %13,2 oranında artarak yaklaşık 40 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

2018 yılı Ocak- Nisan döneminde, ikinci büyük pazarımız konumundaki Suudi Arabistan’a halı ihracatımız %18,2 oranında gerileyerek 104 milyon dolar olmuştur. 2018 yılı Nisan ayında ise %13,2 oranı ile 39,5 milyon dolara düşmüştür.

Yine 2018 yılı Ocak- Nisan döneminde en büyük üçüncü ihracat pazarımız konumundaki Irak’a yönelik halı ihracatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %54,7 oranında artarak 36,3 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2018 yılı Nisan ayında ise %4,7 oranında artarak 9,4 milyon dolara yükselmiştir.

 

2018 yılı Ocak- Nisan döneminde, 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %7,1 oranında düşüş ile Almanya’ya 34,5 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı Nisan ayı özelinde ise %19,4 oranında düşüş ile yaklaşık 8,2 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleştirilmiştir. 

Dördüncü sırada yer alan Almanya’yı sırasıyla İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkeler izlemektedir.

 

 

El Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

Türkiye’nin el halısı ihracatı 2018 yılı Ocak- Nisan döneminde 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %5,9 oranında düşerken, ihracat değeri yaklaşık 17 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

 

Ay Bazında El Halısı İhracatımız

2018 yılı Nisan ayında ise ülkemizin el halısı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %7,2 oranında azalarak ve 3,4 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

 

 

 

Ülke Bazında El Halısı İhracatımız

 

2018 yılı Ocak- Nisan dönemi itibariyle ABD en önemli el halısı ihracat pazarımız konumunda olup, bu ülkeye yönelik ihracat 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %14,7 oranında düşmüştür. ABD’ye yönelik ihracatımız 6,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. ABD’nin toplam el halısı ihracatımız içerisindeki payı ise %36 olarak hesaplanmaktadır. ABD’yi sırasıyla Japonya, Almanya, İsveç ve İtalya izlemektedir. 

İlk sırada yer alan ABD’ye 2018 yılı Nisan ayında 2017 yılı Nisan ayına kıyasla %54,1 oranında düşüş ile 714 bin dolar değerinde el halısı ihracatı yapılmıştır. 

İkinci sırada yer alan Japonya’ya ise 2018 yılı Ocak- Nisan döneminde önceki yılın aynı dönemine göre %586,9 oranında büyük artış ile 1,4 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2018 Nisan ayı bazında ise el halısı ihracatımız 2017 yılı Nisan ayına kıyasla %1230 oranında büyük artış ile e 297 bin dolar olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı Ocak- Nisan döneminde Almanya’ya ihracatımız %24 oranında artış ile 1,2 milyon dolara yükselmiştir. 2018 yılı Nisan ayında ise yine artış göstererek 161 bin dolar değerinde ihracat yapılmıştır.

 

 

 

 

El halısı ihracatında en önemli ülke grubu olan Amerika Ülkeleri’ne ihracatımız 2018 yılı Ocak- Nisan döneminde %14,8 oranında düşüş kaydederek yaklaşık 7 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Nisan ayında ise 2017 yılı Nisan ayına kıyasla %48 oranında düşüş ile yaklaşık 868 bin dolar değerinde el halısı ihracatı gerçekleştirilmiştir.

 

Makine Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2018 yılı Ocak-Nisan döneminde makine halısı ihracatımız 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %8,9 oranında artarak 623 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

Ay Bazında Makine Halısı İhracatımız

2018 yılı Nisan ayı özelinde ise makine halısı ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 0,5 oranında artmış ve 152 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

 

 

 

Ülke Bazında Makine Halısı İhracatımız

 

2018 yılı Ocak- Nisan döneminde makine halısı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke olarak yaklaşık 167,3 milyon dolarlık ihracat ve % 26,8’lik pay ile ABD öne çıkmaktadır. ABD’ye yapılan ihracat 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %34 oranında artmıştır. ABD’ye 2018 Nisan ayında ise %18,3 artış ile yaklaşık 38 milyon dolar değerinde makine halısı ihraç edilmiştir.

Makine halısı ihracatımızda ABD’nin ardından 93,2 milyon dolarlık ihracat değeri ve % 15’lik payıyla Suudi Arabistan gelmektedir. Anılan dönemde ilgili ülkeye yönelik makina halısı ihracatımız %20 oranında düşmüştür. 2018 yılı Nisan ayı özelinde ise 2017 yılı Nisan ayına kıyasla %17,4 oranında düşüş ile 24 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleşmiştir. Bu ülkeyi sırasıyla, Almanya,Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır izlemektedir.

 

 

 

 

 

Makine halısı ihracatımızdaki en önemli ülke grubu olan Ortadoğu ülkelerine ihracatımız 2018 yılı Ocak- Nisan döneminde %7,9 oranında düşerek 189,2 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir. 2018 yılı Nisan ayında ise 2017 yılı Nisan ayına kıyasla %11 oranında düşüş ile 50,8 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

 

Tufte Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2018 yılı Ocak- Nisan döneminde yapılan tufte halı ihracatımız 2017 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında %22 oranında artış göstermiş ve 92,2 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

 

Ay Bazında Tufte Halı İhracatımız

2018 yılı Nisan ayı tufte halı ihracatımız değerlendirildiğinde ise 2017 yılı Nisan ayına kıyasla % 7 oranında artmış ve yaklaşık 22,8 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir. 

 

 

Ülke Bazında Tufte Halı İhracatımız

 

2018 yılı Ocak- Nisan döneminde, tufte halı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke 18,9 milyon dolarlık ihracat ve %20,5’lik pay ile İngiltere olmuştur. İngiltere’ye yapılan ihracat 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %27,3 oranında artmıştır. 2018 yılı Nisan ayı özelinde ise %2,1 oranında düşüş ile yaklaşık 4,2 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.

Tufte halı ihracatımızda ikinci en büyük paya sahip ülke 10,7 milyon dolarlık ihracat değeri ve % 11,6 ’lık pay ile Suudi Arabistan’dır. Anılan yılda Suudi Arabistan’a yönelik tufte halı ihracatımız %1,1 oranında artmıştır. 2018 yılı Nisan ayı özelinde ise % 35,2 oranında düşüş ile 2,1 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.

 

 

Üçüncü sırada yer alan Irak’a ihracatımız ise 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde %41 oranında artarak yaklaşık 9,3 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Nisan ayı özelinde ise % 29,3 oranında artış ile yaklaşık 2,7 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir. Irak’ı sırasıyla ABD, Katar ve Kuveyt izlemektedir. 

 

 

 

Tufte halı ihracatımızda en önemli ülke grubu olan AB ülkelerine ihracatımız 2018 yılı Ocak- Nisan döneminde % 9,5 oranında artış kaydederek 37,2 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Nisan ayında ise 2017 yılı Nisan ayına kıyasla %8 oranında artışla yaklaşık 8,3 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

Halı Üretimi

 

Halı sanayi üretimi 2016 yılının ilk çeyreğinde artış, ikinci çeyreğinde ise düşüş gösteren halı sanayi üretimi, 2016 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğini de artış eğilimi ile kapatmıştır. Böylelikle 2016 yılı için halı sanayi üretimi ortalama % 3,3 artış göstermiştir. 

2017 yılına gelindiğinde halı sanayi üretim endeksinde artış eğilimi sürmektedir

2017 yılının ilk çeyreğinde %8,3’e varan artış eğilimi, ikinci yarısında düşüş eğilimi ile %- 1,4 , üçüncü çeyrekte yine düşüş eğiliminde ve %9,2 oranı ile, ve son çeyrekte ise dalgalı seyir ile %6’a varan oranlar gerçekleşmiştir. Halı üretiminde 2017 yılı üretim ortalaması ise % 8,9’dur.Halı üretiminde son on iki aylık üretim ortalaması ise % 12,4’tür.

2018 yılı ise düşüş trendi seyretmektedir; Ocak ayında %-10,5 Şubat ayı %-20,6 Mart ayı ise %-12,6 oranında gerçekleşmiştir. 

 

  

İTKİB Genel Sekreterliği

Tekstil, Deri, Halı Ar&Ge ve Mevzuat Şubesi

 

 

 

 

 

E-BÜLTEN KAYIT

Aylık e-bülten’imiz için kayıt olunuz

ETKİNLİK TAKVİMİ

Etkinlik takviminden faydalanınız

İHİB , İTKİB çatısı altındaki dört birlikten biridir.