Raporu pdf olarak indirmek için tıklayınız. 

HALI SEKTÖRÜ 

2019 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI

 

2019 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı 2018 yılının aynı dönemine kıyasla %3,8 oranında artarak 59,7 milyar dolara yükselirken, halı ihracatımız da aynı dönemde %8,5 oranında artış göstermiş ve 807,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizin toplam ihracatı içerisinde halı ihracatımızın payı 2018 yılı Ocak- Nisan döneminde %1,3 iken 2019 yılının aynı döneminde %1,4 olmuştur. Halı ihracatımızın sanayi ürünleri ihracatı içerisindeki payı ise 2018 Ocak- Nisan döneminde %1,7 iken 2019 yılının aynı döneminde %1,8 oranında pay almıştır.

 

 

 

Ay Bazında Halı İhracatımız

 

2019 yılı Nisan ayında ülkemizin halı ihracatı 2018 Nisan ayına kıyasla %20,7 oranında artış göstererek 230 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ürün Grubu Bazında Halı İhracatımız

 

Türkiye halı ihracatını 2019 yılı Nisan ayında 2018 yılı Nisan ayı ile karşılaştırdığımızda aşağıda ifade edilen verilere ulaşılmaktadır.

 

  • El halısı ihracatımız 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,2 oranında azalarak 14,8 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı Nisan ayında ise 2018 yılı Nisan ayına göre %14,3 oranında azalarak yaklaşık 2,9 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

  • Makine halısı ihracatımız 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,5 oranında artarak 687,49 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı Nisan ayında ise 2018 yılı Nisan ayına göre %19,6 oranında artarak yaklaşık 194,68 milyon dolar değerinde olmuştur.

 

  • Tufte halı ihracatımız 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,4 oranında artarak yaklaşık 105,2 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı Nisan ayında ise 2018 yılı Nisan ayına göre %32,9 oranında artarak 28,1 milyon dolar olmuştur.

 

 

 

 

 

Ülke Grubu Bazında Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2019 yılı Ocak-Nisan dönemi itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülke grupları Ortadoğu ülkeleri, Amerika ülkeleri ve AB ülkeleridir.

 

2019 yılı Ocak-Nisan döneminde %32,3lük payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirilen ihracat, 2018 yılı Ocak-Nisan dönemine kıyasla %15,1 oranında artarak yaklaşık 226,8 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. İhracatımız 2019 yılı Nisan ayında ise yine %30,4 oranında artış ile 83,5 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

Anılan dönemde, ikinci büyük pazarımız konumundaki Amerika ülkelerine yönelik halı ihracatımız ise 2018 yılının aynı dönemine kıyasla %4,5 oranında artarak 206,7 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Amerika ülkelerinin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı %25,6 olarak hesaplanmaktadır. Anılan ülke grubuna 2019 yılı Nisan ayında ise 57,4 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleşmiştir.

 

Yine aynı dönemde en büyük üçüncü pazarımız konumundaki AB ülkelerine halı ihracatımız %3,8 oranında artarak yaklaşık 159,4 milyon dolar olmuştur. Kaydedilen bu ihracat değeri ile AB’nin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı %19,7 olmuştur. İhracatımız 2019 yılı Nisan ayında ise %7,6 oranında artarak 40,5 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

En Büyük İhracat Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2019 yılı Ocak-Nisan dönemi itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülkeler: ABD, Suudi Arabistan, Almanya, Libya ve İngiltere’dir.

 

2019 yılı Ocak-Nisan döneminde %23,9 payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan ABD’ye gerçekleştirilen ihracat, 2018 yılının aynı dönemine kıyasla %5,7 oranında artarak yaklaşık 193,2 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2019 yılı Nisan ayında ise 2018 yılı Nisan ayına göre halı ihracatı %22,8 oranında artarak yaklaşık 54 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

2019 yılı Ocak-Nisan döneminde, ikinci büyük pazarımız konumundaki Suudi Arabistan’a halı ihracatımız %45,3 oranında artış göstererek 153,7 milyon dolar olmuştur. 2019 yılı Nisan ayında ise %75,2 oranında artış ile 49,9 milyon dolara yükselmiştir.

 

Yine 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde en büyük üçüncü ihracat pazarımız konumundaki Almanya’ya yönelik halı ihracatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %16,4 oranında artarak yaklaşık 40,6 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2019 yılı Nisan ayında ise %12,3 oranında artarak 9,6 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

 

 

 

2019 yılı Ocak-Nisan döneminde, 2018 yılının aynı dönemine kıyasla %207,2 oranında artış ile Libya’ya 37,5 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2019 yılı Nisan ayı özelinde ise %95,5 oranında artış ile yaklaşık 7,3 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleştirilmiştir.

 

Dördüncü sırada yer alan Libya’yı sırasıyla İngiltere, Irak, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkeler izlemektedir.

 

 

 

 

El Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

Türkiye’nin el halısı ihracatı 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde 2018 yılının aynı dönemine kıyasla %13,2 oranında azalırken, ihracat değeri yaklaşık 14,8 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

 

Ay Bazında El Halısı İhracatımız

 

2019 yılı Nisan ayında ise ülkemizin el halısı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %14,3 oranında azalış kaydederek 2,9 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

 

 

  

 

 

Ülke Bazında El Halısı İhracatımız

 

2019 yılı Ocak-Nisan dönemi itibariyle ABD en önemli el halısı ihracat pazarımız konumunda olmakla beraber bu ülkeye yönelik ihracat 2018 yılının aynı dönemine kıyasla %15,1 oranında azalmıştır. ABD’ye yönelik ihracatımız 5,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. ABD’nin toplam el halısı ihracatımız içerisindeki payı ise %35,2 olarak hesaplanmaktadır.  ABD’yi sırasıyla Japonya, Almanya, İtalya, İsviçre ve Bosna Çek Cumhuriyeti izlemektedir.

 

İlk sırada yer alan ABD’ye 2019 yılı Nisan ayında 2018 yılı Nisan ayına kıyasla %27,8 oranındaki artış ile 948 bin dolar değerinde el halısı ihracatı yapılmıştır.

 

İkinci sırada yer alan Japonya’ya ise 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde önceki yılın aynı dönemine göre %11,3 oranında artış ile 1,6 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2019 Nisan ayı bazında ise el halısı ihracatımız 2018 yılı Nisan ayına kıyasla %54,7 oranında azalış ile 135 bin dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

2019 yılı Ocak-Nisan döneminde Almanya’ya ihracatımız %22,3 oranında azalış ile 998 bin dolara gerilemiştir. 2019 yılı Nisan ayında ise %0,4 oranında azalış göstererek 160 bin dolar değerinde ihracat yapılmıştır.

 

 

 

El halısı ihracatında en önemli ülke grubu olan Amerika Ülkeleri’ne ihracatımız 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde %20,8 oranında azalış kaydederek yaklaşık 5,4 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı Nisan ayında ise 2018 yılı Nisan ayına kıyasla %8,1 oranında artış ile 969 bin dolar değerinde el halısı ihracatı gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

 

 

  

 

 

Makine Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2019 yılı Ocak-Nisan döneminde makine halısı ihracatımız 2018 yılının aynı dönemine kıyasla %8,5 oranında artarak 687 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

Ay Bazında Makine Halısı İhracatımız

 

2019 yılı Nisan ayı özelinde ise makine halısı ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına kıyasla    %19,6 oranında artmış ve 194,6 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülke Bazında Makine Halısı İhracatımız

 

2019 yılı Ocak-Nisan döneminde makine halısı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke olarak 175,9 milyon dolarlık ihracat ve %25,6’lık pay ile ABD öne çıkmaktadır. ABD’ye yapılan ihracat 2018 yılının aynı dönemine kıyasla %2,5 oranında artmıştır. ABD’ye 2019 Nisan ayında ise %17 artış ile yaklaşık 49,5 milyon dolar değerinde makine halısı ihraç edilmiştir.

 

Makine halısı ihracatımızda ABD’nin ardından 143 milyon dolarlık ihracat değeri ve              %20,8’lik payıyla Suudi Arabistan gelmektedir. Anılan dönemde ilgili ülkeye yönelik makina halısı ihracatımız %51 oranında artmıştır. 2019 yılı Nisan ayı özelinde ise 2018 yılı Nisan ayına kıyasla %74 oranında artış ile yaklaşık 45,7 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleşmiştir. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya, Libya, Mısır, Irak ve  Birleşik Arap Emirlikleri izlemektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makine halısı ihracatımızdaki en önemli ülke grubu olan Ortadoğu ülkelerine ihracatımız 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde %19,2 oranında artarak yaklaşık 229 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir. 2019 yılı Nisan ayında ise 2018 yılı Nisan ayına kıyasla %34 oranında artış ile yaklaşık 72,5 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

 

Tufte Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2019 yılı Ocak-Nisan döneminde yapılan tufte halı ihracatımız 2018 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında %12,4 oranında artış göstermiş ve 105,2 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

 

Ay Bazında Tufte Halı İhracatımız

 

2019 yılı Nisan ayı tufte halı ihracatımız değerlendirildiğinde ise 2018 yılı Nisan ayına kıyasla %33 oranında artarak yaklaşık 32,4 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülke Bazında Tufte Halı İhracatımız

 

2019 yılı Ocak-Nisan döneminde, tufte halı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke yaklaşık 21,3 milyon dolarlık ihracat ve %20,2’lik pay ile İngiltere olmuştur. İngiltere’ye yapılan ihracat 2018 yılının aynı dönemine kıyasla %9 oranında artmıştır. 2019 yılı Nisan ayı özelinde ise %27 oranında artış ile yaklaşık 6,1 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.

 

Tufte halı ihracatımızda ikinci en büyük paya sahip ülke 12,1 milyon dolarlık ihracat değeri ve %11,5’lik pay ile ABD oldu. Anılan dönemde ABD’ye yönelik tufte halı ihracatımız %140,4 oranında artmıştır. 2019 yılı Nisan ayı özelinde ise %279 oranında artış ile 3,5 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Üçüncü sıradaki Suudi Arabistan’a ihracatımız ise 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde %4,5 oranında düşerek yaklaşık 10,3 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı Nisan ayı özelinde ise bir önceki senenin Nisan ayına göre %84 artarak 4,1 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleşmiştir. Suudi Arabistan’ı sırasıyla Irak, Libya, Belçika, Kuveyt ve Almanya izlemektedir.

 

Tufte halı ihracatımızda en önemli ülke grubu olan AB ülkelerine ihracatımız 2019 yılı Ocak- Nisan döneminde %5,7oranında artış kaydederek yaklaşık 40,1 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı Nisan ayında ise 2018 yılı Nisan ayına kıyasla %22 oranında artışla yaklaşık 11,2 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

 

 

Halı Üretimi

 

2016 yılının ilk çeyreğinde artış, ikinci çeyreğinde ise düşüş gösteren halı sanayi üretimi, 2016 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğini de artış eğilimi ile kapatmıştır. Böylelikle 2016 yılı için halı sanayi üretimi ortalama % 3,3 artış göstermiştir.

 

2017 yılına gelindiğinde halı sanayi üretim endeksinde artış eğilimi sürmektedir. 2017 yılının ilk çeyreğinde %8,3’e varan artış eğilimi, ikinci yarısında düşüş eğilimi ile %- 1,4, üçüncü çeyrekte yine düşüş eğiliminde ve %9,2 oranı ile ve son çeyrekte ise dalgalı seyir ile %6’a varan oranlar gerçekleşmiştir. Halı üretiminde 2018 yılı üretim ortalaması ise %8,9’dur. Halı üretiminde son on iki aylık üretim ortalaması ise %4,5’dir.

 

2018 yılında ise düşüş trendi seyretmektedir; Ocak ayında %-10,5 Şubat ayı %-20,6 Mart ayı %-12,6, Nisan ayı % -20,7, Mayıs ayı % -17,9, Haziran ayında %-19,9, Temmuz ayında %-12, Ağustos ayında %-31,9, Eylül ayında %-10,1, Ekim ayında %-25,86, Kasım ayında %-27,88 ve Aralık ayında %-25,63 oranında gerçekleşmiştir.

 

2019 yılı da düşüş trendi ile başladı ve Ocak ayında %-5,8 azalma yaşandı. Ancak Şubat ayında %1,3’lük bir artış gözlemlenmektedir.

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

     İTKİB Genel Sekreterliği

Halı Sektör Şubesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-BÜLTEN KAYIT

Aylık e-bülten’imiz için kayıt olunuz

ETKİNLİK TAKVİMİ

Etkinlik takviminden faydalanınız

İHİB , İTKİB çatısı altındaki dört birlikten biridir.