HALI SEKTÖRÜ 

2017 OCAK AYI İHRACAT PERFORMANSI

 

2016 yılında Türkiye’nin toplam ihracatı 2015 yılına kıyasla % 1,2 oranında gerilerken, aynı dönemde halı ihracatımız bir önceki yıla göre %4,7 oranında düşüşle 1,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizin toplam ihracatı içerisinde halı ihracatımızın payı 2015 yılında      % 1,4 iken 2016 yılında da oransal değerini korumuştur. Halı ihracatımızın sanayi ürünleri ihracatı içerisindeki payı ise 2015 yılında %1,9 iken 2016 yılında % 1,8’e düşmüştür.

 

Halı ihracatımız, 2017 yılı Ocak ayında ise 2016 yılı Ocak ayına göre %12,8 oranında artış ile yaklaşık 146,1 milyon dolar değerinde geçekleşmiştir.

 

Ay Bazında Halı İhracatımız

2016 Ocak ayında ülkemizin halı ihracatı 2015 Ocak ayına kıyasla % 9,7 oranında düşmüş ve 130 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak ayında ise %12,8 oranında artış göstererek 146 milyon dolar değerine ulaşmıştır. 

 

Ürün Grubu Bazında Halı İhracatımız

Türkiye halı ihracatının 2016 yılı performansını 2015 yılı ile ve 2017 yılı Ocak ayını 2016 yılı Ocak ayı ile karşılaştırdığımızda aşağıda ifade edilen verilere ulaşılmaktadır.

-         El halısı ihracatımız 2016 yılında önceki yıla göre % 30,6 oranında gerileyerek 60,3 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak ayında ise 2016 yılı Ocak ayına göre % 26,7 oranında artarak 4,6 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

-         Makine halısı ihracatımız 2016 yılında önceki yıla göre % 5 oranında gerileyerek 1,6 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. 2017 yılı Ocak ayında ise 2016 yılının Ocak ayına göre % 12,4 oranında artarak 126,7 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir. 

-         Tufte halı ihracatımız 2016 yılında önceki yıla göre % 8,7’lik artış göstererek yaklaşık 225,8 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak ayında ise 2016 yılının Ocak ayına göre % 12,3 oranında artış göstererek yaklaşık 14,8 milyon dolar olmuştur.

 

Ülke Grubu Bazında Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2016 yılı itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülke grupları Ortadoğu ülkeleri, AB ülkeleri ve Amerika ülkeleridir. 

2016 yılında % 36,3’lük payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirilen ihracat, 2015 yılının aynı dönemine kıyasla % 8,3 oranında düşerek yaklaşık 698 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. İhracatımız 2017 yılı Ocak ayında ise % 18,1 oranında artmış ve 50,9 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Anılan dönemde, ikinci büyük pazarımız konumundaki AB ülkelerine halı ihracatımız % 5,3 oranında artarak yaklaşık 441,5 milyon dolar olmuştur. Kaydedilen bu ihracat değeri ile AB’nin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı % 23 olmuştur. İhracatımız 2017 yılı Ocak ayında ise % 8,5 oranında artarak 31,8 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

Yine 2016 yılında en büyük üçüncü ihracat pazarımız konumundaki Amerika ülkelerine yönelik halı ihracatımız ise bir önceki yıla kıyasla % 18,6 oranında artarak 362,3 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Amerika ülkelerinin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı % 18,9 olarak hesaplanmaktadır. Anılan ülke grubuna 2017 yılı Ocak ayında ise % 39 oranında artış ile 37,1 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleşmiştir. 

 

En Büyük İhracat Pazarlarımızdaki Gelişmeler 

2016 yılı itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülkeler: ABD, Suudi Arabistan, Almanya, Irak ve İngiltere’dir.

2016 yılında % 17,2’lik payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan ABD’ye gerçekleştirilen ihracat, 2015 yılına kıyasla % 19,7 oranında artarak yaklaşık 330 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.  2017 yılı Ocak ayında ise 2016 yılı Ocak ayına göre         % 41,7 oranında artarak 33,7 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

2016 yılında, ikinci büyük pazarımız konumundaki Suudi Arabistan’a halı ihracatımız ise      % 16,7 oranında düşerek 323,3 milyon dolar olmuştur. 2017 yılı Ocak ayında ise % 0,9 oranında artış göstererek 26,6 milyon dolara yükselmiştir.

Yine 2016 yılında en büyük üçüncü ihracat pazarımız konumundaki Almanya’ya yönelik halı ihracatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 3 oranında düşerek 114,3 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2017 yılı Ocak ayında ise %1,6 oranında düşüşle 9,9 milyon dolara gerilemiştir.

2017 yılı Ocak ayında BAE’ye 2016 yılı Ocak ayına göre %19,7 oranında artış ile 5,5 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleştirilmiştir. 4’üncü sırada yer alan BAE’yi %4,2 oranında artışla ve 5,3 milyon dolarlık ihracat değeri ile Irak izlemektedir.

 

El Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

Türkiye’nin el halısı ihracatı 2016 yılında 2015 yılına kıyasla % 30,6 oranında azalırken, ihracat değeri yaklaşık 60,3 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 

Ay Bazında El Halısı İhracatımız

2016 yılı Ocak ayında ise ülkemizin el halısı ihracatı 2015 yılının aynı ayına kıyasla % 40,7 oranında azalmış ve 3,6 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatımız 2017 yılı Ocak ayında ise 2016 Ocak ayına kıyasla, %26,7 oranında artış ile 4,6 milyon dolar değerine ulaşmıştır.

 

 

Ülke Bazında El Halısı İhracatımız

2016 yılı itibariyle ABD en önemli el halısı ihracat pazarımız konumunda olup, bu ülkeye yönelik ihracat 2015 yılına kıyasla % 36 oranında gerilemiştir. ABD’ye yönelik ihracatımız yaklaşık 20,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. ABD’nin toplam el halısı ihracatımız içerisindeki payı ise % 33,9 olarak hesaplanmaktadır. 2016 yılı el halısı ihracatında ABD’yi sırasıyla Almanya, BAE, Hollanda ve Slovakya izlemektedir.

2017 yılı Ocak ayında en çok el halısı ihracatı yapılan ilk 5 ülke sırasıyla ABD, İsveç, Katar, KKTC ve Almanya olmuştur. 

İlk sırada yer alan ABD’ye 2017 yılı Ocak ayında 2016 yılı Ocak ayına kıyasla %59,6 oranında artış ile yaklaşık 1,9 milyon dolar değerinde el halısı ihracatı yapılmıştır. 

İkinci sırada yer alan İsveç’e ise önceki döneme göre % 1498 oranında artışla 535 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

2017 yılı Ocak ayında el halısı ihracatımızda üçüncü sırada yer alan Katar’a 297 bin dolar değerinde el halısı ihracatı gerçekleştirilmiştir. Aynı dönemde KKTC’ye yapılan ihracatımız ise  % 15039,9 oranında artış ile 284 bin dolar değerine ulaşmıştır.

 

 

El halısı ihracatında en önemli ülke grubu olan Amerika Ülkeleri’ne ihracatımız 2016 yılında  % 35,8 oranında gerileme kaydetmiş ve 23,7 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir. 2017 yılı Ocak ayında ise bu ülke grubuna 2016 yılı Ocak ayına kıyasla % 58,3 oranında artışla yaklaşık 2 milyon dolar değerinde el halısı ihracatı gerçekleştirilmiştir.

 

Makine Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2016 yılında makine halısı ihracatımız 2015 yılına kıyasla % 5 oranında azalarak 1,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ay Bazında Makine Halısı İhracatımız

2016 yılı Ocak ayı özelinde ise makine halısı ihracatımız 2015 yılı Ocak ayına kıyasla % 9,7 oranında düşmüş ve 113 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2017 yılı Ocak ayında ise %12,4 oranında artışla 127 milyon dolara yükselmiştir. 

 

 

Ülke Bazında Makine Halısı İhracatımız

2016 yılında makine halısı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke olarak 301,5 milyon dolarlık ihracat ve % 18,4’lük pay ile Suudi Arabistan öne çıkmaktadır. Suudi Arabistan’a yapılan ihracat 2015 yılının aynı dönemine kıyasla % 18,8 oranında azalmıştır.

Makine halısı ihracatımızda Suudi Arabistan’ın ardından 294,8 milyon dolarlık ihracat değeri ve % 18’lik payıyla ABD gelmektedir. Anılan dönemde ABD’ye yönelik makina halısı ihracatımız % 28,6 oranında artmıştır. Bu ülkeyi sırasıyla, Almanya, Irak ve BAE izlemektedir. 

 

2017 yılı Ocak ayında ise en çok makine halısı ihracatı gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülke ABD, Suudi Arabistan, Almanya, BAE ve İran olmuştur. 

Ocak 2017 içerisinde ABD’ye 2016 yılı Ocak ayına kıyasla % 40 artış ile yaklaşık 30,2 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

İkinci sırada yer alan Suudi Arabistan’a ise gerçekleştirilen makine halısı ihracatı % 5,1 oranında düşüşle yaklaşık 24 milyon dolar değerindedir. 

 

Makine halısı ihracatımızdaki en önemli ülke grubu olan Ortadoğu ülkelerine ihracatımız 2016 yılında % 11,5 oranında gerileme kaydetmiş ve yaklaşık 621,6 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir. 2017 yılı Ocak ayında ise 2016 yılı Ocak ayına kıyasla %14,1 oranında artışla yaklaşık 45 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

 

Tufte Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2016 yılında yapılan tufte halı ihracatımız 2015 yılı ile kıyaslandığında % 8,7 oranında artış göstermiş ve 225,8 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

Ay Bazında Tufte Halı İhracatımız

2016 yılı Ocak ayı tufte halı ihracatımız değerlendirildiğinde ise 2015 yılı Ocak ayına kıyasla % 3,4 oranında artmış ve yaklaşık olarak 13 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir. 2017 yılı Ocak ayında ise %12,3 oranında artış ile 15 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

 

Ülke Bazında Tufte Halı İhracatımız

2016 yılında, tufte halı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke 41,5 milyon dolarlık ihracat ve % 18,4’lük pay ile İngiltere olmuştur. İngiltere’ye yapılan ihracat 2015 yılı aynı dönemine kıyasla % 3,8 oranında azalmıştır.

Tufte halı ihracatımızda ikinci en büyük paya sahip olan ülke 23,9 milyon dolarlık ihracat değeri ve % 10,6’lık pay ile Irak’tır. Anılan dönemde Irak’a yönelik tufte halı ihracatımız     % 7,7 oranında artmıştır.  Irak’ı sırasıyla  Suudi Arabistan, ABD ve Belçika izlemiştir.

 

2017 yılı Ocak ayında Tufte halı ihracatımızda yer alan ilk 5 ülke ise sırasıyla Suudi Arabistan, İngiltere, ABD, Irak ve Belçika’dır.

2017 Ocak ayında Suudi Arabistan’a yapılan tufte halı ihracatımız önceki yılını aynı ayına göre % 141,1 oranında artarak yaklaşık 2,6 milyon dolar değere ulaşmıştır.

İkinci sırada yer alan İngiltere’ye yapılan tufte halı ihracatımız % 6,2 oranında düşerek yaklaşık 2,3 milyon dolara gerilemiştir.

Üçüncü sırada yer alan  ABD’ye ihracatımız ise % 57,8 oranında artarak  yaklaşık 1,7 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

 

 

Tufte halı ihracatımızda en önemli ülke grubu olan AB ülkelerine ihracatımız 2016 yılında % 9,8 oranında artış kaydederek, 99,7 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak ayında ise 2016 yılı Ocak ayına kıyasla %15,2 oranında artış ile yaklaşık 6,3 milyon dolarlık  ihracat değerine yükselmiştir.

 

Halı Üretimi

2015 yılında %4,8 oranında gerileyen halı sanayi üretimi, 2015 yılı sonunda toparlanmaya başlamış, ancak 2016 yılında Şubat ayından itibaren yeniden gerileme eğilimine girmiştir. 2016 yılı Haziran ayında %0,8 oranında artış ve Temmuz ayında ise % 26,8 düşüş yaşamıştır. Bu aydan sonra yükseliş eğilimi görülmekte olup endeks değişimi aylık bazda sırasıyla Ağustos ayında % 2,9 oranında, Eylül ayında % 12,1 oranında, Ekim ayıda ise % 9,4 oranında, Kasım ayında % 14 oranında ve Aralık ayında ise % 10,4 oranında gerçekleşmiştir.

Böylelikle 2016 yılı için halı sanayi üretimi ortalama % 3,3 olarak gerçekleşmiştir.

Halı üretiminde son on iki aylık halı sanayi üretim ortalaması ise % 3,6’dır.

 

                                                                                                           İTKİB Genel Sekreterliği

Tekstil, Deri, Halı Ar&Ge ve Mevzuat Şubesi

 

 

 

 

 

E-BÜLTEN KAYIT

Aylık e-bülten’imiz için kayıt olunuz

ETKİNLİK TAKVİMİ

Etkinlik takviminden faydalanınız

İHİB , İTKİB çatısı altındaki dört birlikten biridir.