HALI SEKTÖRÜ 

2018 OCAK AYI İHRACAT PERFORMANSI

 

2017 yılında Türkiye’nin toplam ihracatı 2016 yılına kıyasla % 10,4 oranında artarken, halı ihracatımız yine aynı dönemde % 12,8 oranında artışla yaklaşık 2,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizin toplam ihracatı içerisinde halı ihracatımızın payı 2016 yılında % 1,4 iken 2017 yılında da stabil kalarak % 1,4 olmuştur. Halı ihracatımızın sanayi ürünleri ihracatı içerisindeki payı ise 2016 yılında %1,8 iken 2017 yılında da % 1,8 olarak yerini korumuştur.  

 

 

Ay Bazında Halı İhracatımız

2018 yılı Ocak ayında ülkemizin halı ihracatı 2017 Ocak ayına kıyasla % 16,5 oranında artmış ve 170 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

 

  

Ürün Grubu Bazında Halı İhracatımız

Türkiye halı ihracatının 2017 yılı 2016 yılı ile karşılaştırdığımızda aşağıda ifade edilen verilere ulaşılmaktadır.

Ø  El halısı ihracatımız 2017 yılında bir önceki yıla  göre % 5,3 oranında gerileyerek 56,9 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak ayında ise 2017 yılı Ocak ayına göre % 23,2 oranında düşerek 3,5 milyon dolar değerinde olmuştur. 

Ø  Makine halısı ihracatımız 2017 yılında önceki yıla göre  %13,1 oranında artarak 1,85 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak ayında ise 2017 yılı Ocak ayına göre % 14,9 oranında artarak 145 milyon dolar değerinde olmuştur. 

Ø  Tufte halı ihracatımız 2017 yılında önceki yıla göre  % 15,7 oranında artarak 261,1 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak ayında ise 2017 yılı Ocak ayına göre % 39,4 oranında artarak 20,5 milyon dolar olmuştur.

 

 

Ülke Grubu Bazında Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2018 yılı ve Ocak ayı itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülke grupları Ortadoğu ülkeleri, Amerika ülkeleri ve AB ülkeleri’dir. 

2017 yılında % 34,7’lik payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirilen ihracat, 2016 yılına kıyasla % 7,6  oranında artarak 750,5 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. İhracatımız 2018 yılı Ocak ayında ise % 2,3 oranında düşüş ile  yaklaşık 49,5 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

2017 yılında, ikinci büyük pazarımız konumundaki Amerika ülkelerine yönelik halı ihracatımız ise 2016 yılına kıyasla % 41 oranında artarak 510,7 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Amerika ülkelerinin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı % 23,6 olarak hesaplanmaktadır. Anılan ülke grubuna 2018 yılı Ocak ayında ise % 25,8 oranında artış ile 46,6 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleşmiştir. 

Yine 2017 yılında en büyük üçüncü pazarımız konumundaki AB ülkelerine halı ihracatımız % 5,6  oranında artarak 466 milyon dolar olmuştur. Kaydedilen bu ihracat değeri ile AB’nin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı % 21,5 olmuştur. İhracatımız 2018 yılı Ocak ayında ise % 15,7 oranında artarak 36,6 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

 

En Büyük İhracat Pazarlarımızdaki Gelişmeler 

2017 yılı itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülkeler: ABD, Suudi Arabistan, Almanya, İngiltere ve Irak’dır.

2017 yılında % 21,4’lük payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan ABD’ye gerçekleştirilen ihracat, 2016 yılına kıyasla % 40,4 oranında artarak yaklaşık 463 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2018 yılı Ocak ayında ise 2017 yılı Ocak ayına göre halı ihracatı % 27 oranında artarak 42,8 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

2017 yılında, ikinci büyük pazarımız konumundaki Suudi Arabistan’a halı ihracatımız %3,2 oranında gerileyerek 312,7 milyon dolar olmuştur. 2018 yılı Ocak ayında ise % 11,8 oranı ile 23,3 milyon dolara düşmüştür.

Yine 2017 yılında en büyük üçüncü ihracat pazarımız konumundaki Almanya’ya yönelik halı ihracatımız ise bir önceki yıla kıyasla %0,9 oranında artarak 115,2 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2018 yılı Ocak ayında ise %8,8 oranında düşerek 9 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

2017 yılında, 2016 yılına kıyasla % 8,3 oranında artışla İngiltere’ye 87,6 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı Ocak ayı özelinde ise % 85,3’lük büyük orandaki artışla yaklaşık 9 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleştirilmiştir. 

Dördüncü sırada yer alan İngiltere’yi sırasıyla Irak , Mısır ve diğer ülkeler izlemektedir.

 

El Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

Türkiye’nin el halısı ihracatı 2017 yılında 2016 yılına kıyasla % 5,3 oranında azalırken, ihracat değeri 56,9 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 

Ay Bazında El Halısı İhracatımız

2018 yılı Ocak ayında ise ülkemizin el halısı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 23,2 oranında düşüşle 3,4  milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

 

 

Ülke Bazında El Halısı İhracatımız

2017 yılı itibariyle ABD en önemli el halısı ihracat pazarımız konumunda olup, bu ülkeye yönelik ihracat 2016 yılına kıyasla %1,2 oranında azalmıştır. ABD’ye yönelik ihracatımız 20,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. ABD’nin toplam el halısı ihracatımız içerisindeki payı ise % 35,5 olarak hesaplanmaktadır.  ABD’yi sırasıyla Almanya, Japonya, Fransa ve Yunanistan izlemektedir. 

İlk sırada yer alan ABD’ye 2018 yılı Ocak ayında 2017 yılı Ocak ayına kıyasla %13,4 oranında düşüş ile 1,6 milyon dolar değerinde el halısı ihracatı yapılmıştır. 

İkinci sırada yer alan Almanya’ya ise 2017 yılında önceki yıla göre %0,8 oranında düşüş ile  4,8 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı Ocak ayı bazında ise el halısı ihracatımız 2017 yılı Ocak ayına kıyasla % 17,7 oranında artışile  308 bin dolar olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılında Japonya’ya ihracatımız %162,6 oranındaki büyük artış ile 2,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak ayında da yine büyük orandaki %1386,8 artış ile 255 bin dolar değerinde ihracat yapılmıştır.

 

 

 

El halısı ihracatında en önemli ülke grubu olan Amerika Ülkeleri’ne ihracatımız 2017 yılında  % 5,6  oranında düşüş kaydederek yaklaşık 22,4 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak ayında ise 2017 yılı Ocak ayına kıyasla % 15,3 oranında azalma ile yaklaşık 1,7 milyon dolar değerinde el halısı ihracatı gerçekleştirilmiştir.

 

Makine Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2017 yılında makine halısı ihracatımız 2016 yılına kıyasla % 13,1 oranında artarak 1,85 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ay Bazında Makine Halısı İhracatımız

2018 yılı Ocak ayı özelinde ise makine halısı ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına kıyasla    % 14,9 oranında artmış ve 145 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 

  

 

Ülke Bazında Makine Halısı İhracatımız

2017 yılı makine halısı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke olarak yaklaşık 425,7 milyon dolarlık ihracat ve % 23’lik pay ile ABD öne çıkmaktadır. ABD’ye yapılan ihracat 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 44,5 oranında artmıştır. ABD’ye 2018 yılı Ocak ayında ise % 31,8 artış ile yaklaşık 39,7 milyon dolar değerinde makine halısı ihraç edilmiştir.

Makine halısı ihracatımızda ABD’nin ardından 278,5 milyon dolarlık ihracat değeri ve              % 15,1’lik payıyla Suudi Arabistan gelmektedir. Anılan dönemde ilgili ülkeye yönelik makina halısı ihracatımız % 7,6 oranında düşmüştür. 2018 yılı Ocak ayı özelinde ise 2017 yılı Ocak ayına kıyasla % 14  oranında artış ile  20,3 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleşmiştir. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya, Irak, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri izlemektedir.

 

 

 

  

 

Makine halısı ihracatımızdaki en önemli ülke grubu olan Ortadoğu ülkelerine ihracatımız 2017 yılında %4,3 oranında artış göstererek 648 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir. 2018 yılı Ocak ayında ise 2017 yılı Ocak ayına kıyasla %7,4 oranında düşüş ile  41,4  milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

 

Tufte Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2017 yılında yapılan tufte halı ihracatımız 2016 yılı ile kıyaslandığında % 15,7 oranında artış göstermiş ve 261,1 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

Ay Bazında Tufte Halı İhracatımız

2018 yılı Ocak ayı tufte halı ihracatımız değerlendirildiğinde ise 2017 yılı Ocak ayına kıyasla %39,4 oranında artmış ve yaklaşık 20,5 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.  

 

 

Ülke Bazında Tufte Halı İhracatımız

2017 yılında, tufte halı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke 48,7 milyon dolarlık ihracat ve % 17,7’lik pay ile İngiltere olmuştur. İngiltere’ye yapılan ihracat 2016 yılına kıyasla % 17,4 oranında artmıştır. 2018 yılı Ocak ayı özelinde ise %113,7 oranındaki büyük artışla yaklaşık 4,8 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.

Tufte halı ihracatımızda ikinci en büyük paya sahip ülke 33,7 milyon dolarlık ihracat değeri ve % 14 ’lik pay ile Suudi Arabistan’dır. Anılan yılda Suudi Arabistan’a yönelik tufte halı ihracatımız % 57,8 oranında artmıştır. 2018 yılı Ocak ayı özelinde ise % 15,3 oranında artış ile 2,95 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.  

 

 

Üçüncü sırada yer alan Irak’a ihracatımız ise 2017 yılında %50,5 oranında artarak yaklaşık 35,8 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak ayı özelinde ise % 92,7 oranında artış ile yaklaşık 2,4 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir. Irak’ı sırasıyla ABD, Katar ve Belçika izlemektedir.

  

  

Tufte halı ihracatımızda en önemli ülke grubu olan AB ülkelerine ihracatımız 2017 yılında % 3,5 oranında artış kaydederek, 103 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak ayında ise 2017 yılı Ocak ayına kıyasla % 35,5 oranında artışla yaklaşık 8,5milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

Halı Üretimi

 

Halı sanayi üretimi 2016 yılının ilk çeyreğinde artış, ikinci çeyreğinde ise düşüş gösteren halı sanayi üretimi, 2016 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğini de artış eğilimi ile kapatmıştır. Böylelikle 2016 yılı için halı sanayi üretimi ortalama % 3,3 artış göstermiştir. 

2017 yılına gelindiğinde halı sanayi üretim endeksinde ilk çeyreğinde artış, ikinci çeyreğinde ise düşüş gösteren halı sanayi üretimi, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde dalgalı seyir izlerken  dördüncü çeyreğini de düşüş eğilimi ile kapatmıştır. Halı üretiminde son on iki aylık üretim ortalaması ise % 12,4’dir.                                                                                            

  

     İTKİB Genel Sekreterliği

Tekstil, Deri, Halı Ar&Ge ve Mevzuat Şubesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-BÜLTEN KAYIT

Aylık e-bülten’imiz için kayıt olunuz

ETKİNLİK TAKVİMİ

Etkinlik takviminden faydalanınız

İHİB , İTKİB çatısı altındaki dört birlikten biridir.