HALI SEKTÖRÜ 

2019 OCAK AYI İHRACAT PERFORMANSI

 

2018 yılında Türkiye’nin toplam ihracatı 2019 yılına kıyasla % 5,9 oranında artarken, halı ihracatımız yine aynı dönemde % 8,3 oranında artışla yaklaşık 182,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizin toplam ihracatı içerisinde halı ihracatımızın payı 2018 yılında % 1,4 iken 2019 yılında da stabil kalarak % 1,4 olmuştur. Halı ihracatımızın sanayi ürünleri ihracatı içerisindeki payı ise 2018 yılında %1,7 iken 2019 yılında da % 1,7 olarak yerini korumuştur.  

 

 

Ay Bazında Halı İhracatımız

 

2018 yılı Ocak ayında ülkemizin halı ihracatı 2017 Ocak ayına kıyasla % 16,5 oranında artmış ve 170 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

 

 

 

Ürün Grubu Bazında Halı İhracatımız

 

Türkiye halı ihracatının 2019 yılını 2018 yılı ile karşılaştırdığımızda aşağıda ifade edilen verilere ulaşılmaktadır.

 

                                    - El halısı ihracatımız 2019 yılı Ocak ayında 2018 yılı Ocak ayına göre % 18,1 oranında düşerek 2,8 milyon dolar değerinde olmuştur.

 

                                    -  Makine halısı ihracatımız 2019 yılı Ocak ayında 2018 yılı Ocak ayına göre % 10 oranında artarak 159 milyon dolar değerinde olmuştur.

 

                                     - Tufte halı ihracatımız 2019 yılı Ocak ayında 2018 yılı Ocak ayına göre % 0,9 oranında artarak 20,7 milyon dolar olmuştur.

 

 

  

Ülke Grubu Bazında Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2019 yılı ve Ocak ayı itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülke grupları AB ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri ve Afrika ülkeleri’dir.

 

Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan AB ülkelerine gerçekleştirilen İhracatımız 2019 yılı Ocak ayında % 1,8 oranında artış ile  yaklaşık 37,2 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

İkinci büyük pazarımız konumundaki Ortadoğu ülkelerine yönelik halı ihracatımız ise 2019 yılı Ocak ayında % 19,4 oranında düşüş ile 21 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Ortadoğu ülkelerinin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı % 11,5 olarak hesaplanmaktadır.

 

En büyük üçüncü pazarımız konumundaki Afrika ülkelerine halı ihracatımız Ocak ayında % 7  oranında düşerek 14,4 milyon dolar olmuştur. Kaydedilen bu ihracat değeri ile ilgili ülke grubunun toplam halı ihracatımız içerisindeki payı % 7,9 olmuştur.

 

 

 En Büyük İhracat Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2019 yılı Ocak ayı itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülkeler: ABD, Suudi Arabistan, Libya, Almanya, İngiltere ve Mısır’dır.

 

Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan ABD’ye gerçekleştirilen ihracat, Ocak ayında 2018 yılı Ocak ayına göre % 15,5 oranında artarak 49,2 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

İkinci büyük pazarımız konumundaki Suudi Arabistan’a halı ihracatımız 2019 yılı Ocak ayında % 36,2 oranı ile 31,7 milyon dolara yükselmiştir.

 

En büyük üçüncü ihracat pazarımız konumundaki Libya’ya yönelik halı ihracatımız ise 2019 yılı Ocak ayında %245,1 oranında dikkat çeken bir artışla 9,6 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

 

%5,1 oranındaki payı ile en büyük dördüncü ülke konumundaki Almanya’ya yapılan halı ihracatı  2019 yılı Ocak ayı özelinde % 3,5’lik orandaki artışla yaklaşık 9,3 milyon dolar değerinde gerçekleştirilmiştir.

 

Dördüncü sırada yer alan Almanya’yı sırasıyla İngiltere, Mısır, Irak ve diğer ülkeler izlemektedir.

 

 

 

 

 

El Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

Ay Bazında El Halısı İhracatımız

 

2019 yılı Ocak ayında ise ülkemizin el halısı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 18,1 oranında düşüşle 2,8 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

 

 

 

 

 

  

Ülke Bazında El Halısı İhracatımız

 

 

 

2018 yılı itibariyle ABD en önemli el halısı ihracat pazarımız konumunda olup, bu ülkeye yönelik ihracat azalma eğiliminde olsa da ABD’nin toplam el halısı ihracatımız içerisindeki payı % 26,4 olarak hesaplanmaktadır.  ABD’yi sırasıyla Japonya, Bosna-Hersek, Çek Cumhuriyeti ve Almanya izlemektedir.

 

İlk sırada yer alan ABD’ye 2019 yılı Ocak ayında 2018 yılı Ocak ayına kıyasla %54 oranında düşüş ile 751 bin dolar değerinde el halısı ihracatı yapılmıştır.

 

İkinci sırada yer alan Japonya’ya ise 2019 yılı Ocak ayı bazında ise el halısı ihracatımız 2018 yılı Ocak ayına kıyasla % 61,2 oranında artış ile 411 bin dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

Bosna-Hersek’e 2019 yılı Ocak ayında da yine büyük orandaki %4118,9 artış ile 281 bin dolar değerinde ihracat yapılmıştır.

 

 

 

 

El halısı ihracatında en önemli ülke grubu olan Amerika Ülkeleri’ne ihracatımız 2019 yılı Ocak ayında 2018 yılı Ocak ayına kıyasla % 8,7 oranında azalma ile yaklaşık 48 bin dolar değerinde gerçekleştirilmiştir.

 

Makine Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

Ay Bazında Makine Halısı İhracatımız

 

2019 yılı Ocak ayı özelinde makine halısı ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına kıyasla    %10 oranında artmış ve 159 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülke Bazında Makine Halısı İhracatımız

 

Makine halısı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke olarak öne çıkan ABD’ye yapılan ihracat 2019 yılı Ocak ayında % 17,1 artış ile yaklaşık 46,3 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

Makine halısı ihracatımızda ABD’nin ardından yaklaşık 30 milyon dolarlık ihracat değeri ve  % 18,8’lik payıyla Suudi Arabistan gelmektedir. Anılan dönemde ilgili ülkeye yönelik makina halısı ihracatımız % 47,6 oranında artmıştır.

 

Bu ülkeyi sırasıyla Libya, Almanya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri izlemektedir.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Makine halısı ihracatımızdaki en önemli ülke grubu olan Ortadoğu ülkelerine ihracatımız 2019 yılı Ocak ayında 2018 yılı Ocak ayına kıyasla % 13,9 oranında artış ile  47  milyon dolar değerinde gerçekleştirilmiştir.

 

Tufte Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

Ay Bazında Tufte Halı İhracatımız

 

2019 yılı Ocak ayı tufte halı ihracatımız değerlendirildiğinde ise 2018 yılı Ocak ayına kıyasla %0,9 oranında artmış ve yaklaşık 20,7 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.

 

 

 

 

  

 

 

Ülke Bazında Tufte Halı İhracatımız

 

2018 yılında, tufte halı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke İngiltere olmuştur. İngiltere’ye yapılan ihracat 2019 yılı Ocak ayı özelinde %8,3 oranındaki azalışla yaklaşık 4,4 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir.

 

Tufte halı ihracatımızda ikinci en büyük paya sahip ülke ABD’dir. ABD’ye yönelik tufte halı ihracatımız 2019 yılı Ocak ayı özelinde % 50,2 oranında artış ile 2,2 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir.  

 

 

 

Üçüncü sırada yer alan Irak’a 2019 yılı Ocak ayı özelinde % 25,5 oranında düşüş ile yaklaşık 1,7 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir. Irak’ı sırasıyla Suudi Arabistan, Belçika, Almanya ve Libya izlemektedir.

 

Tufte halı ihracatımızda en önemli ülke grubu olan AB ülkelerine ihracatımız 2019 yılı Ocak ayında 2018 yılı Ocak ayına kıyasla % 10,9 oranında artışla yaklaşık 9,3 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

Halı Üretimi

 

2016 yılının ilk çeyreğinde artış, ikinci çeyreğinde ise düşüş gösteren halı sanayi üretimi, 2016 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğini de artış eğilimi ile kapatmıştır. Böylelikle 2016 yılı için halı sanayi üretimi ortalama % 3,3 artış göstermiştir.

 

2017 yılına gelindiğinde halı sanayi üretim endeksinde artış eğilimi sürmektedir. 2017 yılının ilk çeyreğinde %8,3’e varan artış eğilimi, ikinci yarısında düşüş eğilimi ile %- 1,4, üçüncü çeyrekte yine düşüş eğiliminde ve %9,2 oranı ile ve son çeyrekte ise dalgalı seyir ile %6’a varan oranlar gerçekleşmiştir. Halı üretiminde 2017 yılı üretim ortalaması ise %8,9’dur. Halı üretiminde son on iki aylık üretim ortalaması ise %4,5’dir.

 

2018 yılı ise düşüş trendi seyretmektedir; Ocak ayında %-10,5 Şubat ayı %-20,6 Mart ayı %-12,6, Nisan ayı % -20,7, Mayıs ayı % -17,9, Haziran ayında %-19,9, Temmuz ayında %-12, Ağustos ayında %-31,9, Eylül ayında %-10,1, Ekim ayında %-25,86 ve Kasım ayında %-27,9 oranında gerçekleşmiştir.

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 İTKİB Genel Sekreterliği

Tekstil, Deri, Halı Ar&Ge ve Mevzuat Şubesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-BÜLTEN KAYIT

Aylık e-bülten’imiz için kayıt olunuz

ETKİNLİK TAKVİMİ

Etkinlik takviminden faydalanınız

İHİB , İTKİB çatısı altındaki dört birlikten biridir.