HALI SEKTÖRÜ

2017 ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI

 

2017 yılı Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 11,2 oranında artarken, aynı dönemde halı ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre % 6 oranında artışla 301,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizin toplam ihracatı içerisinde halı ihracatımızın payı 2016 yılının Ocak-Şubat döneminde % 1,4 iken 2017 yılının aynı döneminde %1,3’e gerilemiştir. Halı ihracatımızın sanayi ürünleri ihracatı içerisindeki payı ise 2016 Ocak-Şubat döneminde %1,8 iken 2017 yılının aynı döneminde % 1,7’ye düşmüştür. 

 

 

 

Ay Bazında Halı İhracatımız

 

2017 yılı Şubat ayında ülkemizin halı ihracatı 2016 Şubat ayına kıyasla % 0,6 oranında artmış ve 156 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

 

 

 

Ürün Grubu Bazında Halı İhracatımız

 

Türkiye halı ihracatının 2017 yılı Ocak-Şubat dönemi performansını 2016 yılının aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda aşağıda ifade edilen verilere ulaşılmaktadır.

 

-         El halısı ihracatımız 2017 yılı Ocak-Şubat döneminde önceki yılın aynı döneminde göre % 4,9 oranında gerileyerek 8,7 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Şubat ayında ise 2016 yılı Şubat ayına göre % 25,5 oranında düşerek 4,1 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

-         Makine halısı ihracatımız 2017 yılı Ocak-Şubat döneminde önceki yılın aynı döneminde göre % 8,5 oranında artarak 261,2 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Şubat ayında ise 2016 yılı Şubat ayına göre % 5,2 oranında artarak 134,7 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

-         Tufte halı ihracatımız 2017 yılı Ocak-Şubat döneminde önceki yılın aynı döneminde göre % 11,8 oranında artarak 31,7 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Şubat ayında ise 2016 yılı Şubat ayına göre % 11,5 oranında artarak yaklaşık 17 milyon dolar olmuştur.

 

 

 

Ülke Grubu Bazında Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2017 yılı Ocak-Şubat dönemi ve Şubat ayı itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülke grupları Ortadoğu ülkeleri, AB ülkeleri ve Amerika ülkeleridir.

 

2017 yılı Ocak-Şubat döneminde % 34,4’lük payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirilen ihracat, 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 13,8 oranında artarak 103,8 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. İhracatımız 2017 yılı Şubat ayında ise % 10,2 oranında artmış ve 53,1 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

2017 yılı Ocak-Şubat dönemi halı ihracatımızda ülke grubu sıralamasında AB ülkeleri ikinci sıradan üçünüz sıraya düşerken önceki dönemlerde üçünü sırada yer alan Amerika ülkeleri ikinci sıraya yükselmiştir.

 

Anılan dönemde, ikinci büyük pazarımız konumundaki Amerika ülkelerine yönelik halı ihracatımız ise 2016 yılının Ocak-Şubat dönemine kıyasla % 35,7 oranında artarak 72,9 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Amerika ülkelerinin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı % 24,1 olarak hesaplanmaktadır. Anılan ülke grubuna 2017 yılı Şubat ayında ise %32,4 oranında yükselme ile 35,7 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleşmiştir.

 

Yine aynı dönemde en büyük üçüncü pazarımız konumundaki AB ülkelerine halı ihracatımız % 3,2 oranında artarak yaklaşık 67,9 milyon dolar olmuştur. Kaydedilen bu ihracat değeri ile AB’nin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı % 22,5 olmuştur. İhracatımız 2017 yılı Şubat ayında ise % 1,1 oranında gerileyerek 36,1 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

 

 

En Büyük İhracat Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2017 yılı Ocak-Şubat dönemi itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülkeler: ABD, Suudi Arabistan, Almanya, İngiltere ve BAE’dir.

 

2017 yılı Ocak-Şubat döneminde % 21,9’luk payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan ABD’ye gerçekleştirilen ihracat, 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 37,5 oranında artarak yaklaşık 60,1 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2017 yılı Şubat ayında ise 2016 yılı Şubat ayına göre %33,3 oranında artarak 32,3 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

Aynı dönemde, ikinci büyük pazarımız konumundaki Suudi Arabistan’a halı ihracatımız da % 4 oranında artarak 58,6 milyon dolar olmuştur. 2017 yılı Şubat ayında ise % 7,2 oranında artış göstererek 32,1 milyon dolara yükselmiştir.

 

Yine 2017 yılı Ocak-Şubat döneminde en büyük üçüncü ihracat pazarımız konumundaki Almanya’ya yönelik halı ihracatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 4,6 oranında düşerek 19,1 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2017 yılı Şubat ayında ise %7,5 oranında düşüşle 9,2 milyon dolara düşmüştür.

 

2017 yılı Ocak-Şubat döneminde, 2016 yılının aynı dönemine kıyasla %7,3 oranında artışla İngiltere’ye 11,7 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2017 yılı Şubat ayı özelinde ise % 21,8 oranında artışla 6,8 milyon dolar halı ihracat gerçekleştirilmiştir. Dördüncü sırada yer alan İngiltere’yi ise BAE, Irak ve diğer ülkeler izlemektedir.

 

 

 

 

El Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

Türkiye’nin el halısı ihracatı 2017 yılı Ocak-Şubat döneminde 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 4,9 oranında azalırken, ihracat değeri yaklaşık 8,7 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

 

Ay Bazında El Halısı İhracatımız

 

2017 yılı Şubat ayında ise ülkemizin el halısı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 25,5 oranında azalmış ve 4,1 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülke Bazında El Halısı İhracatımız

 

2017 yılı Ocak-Şubat dönemi itibariyle ABD en önemli el halısı ihracat pazarımız konumunda olup, bu ülkeye yönelik ihracat 2016 yılının aynı dönemi kıyasla % 4 oranında artmıştır. ABD’ye yönelik ihracatımız yaklaşık 3 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. ABD’nin toplam el halısı ihracatımız içerisindeki payı ise % 34,5 olarak hesaplanmaktadır. ABD’yi sırasıyla KKTC, Almanya, İsveç ve İsrail izlemektedir.

 

İlk sırada yer alan ABD’ye 2017 yılı Şubat ayında 2016 yılı Şubat ayına kıyasla %34,7 oranında düşüş ile 1,1 milyon dolar değerinde el halısı ihracatı yapılmıştır.

 

İkinci sırada yer alan KKTC’ye ise 2017 yılı Ocak-Şubat döneminde önceki döneme göre % 36900,7 oranında artışla 917 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. Aylık bazda ise el halısı ihracatımız 633 bin dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

2017 yılı Ocak-Şubat döneminde Almanya’ya ihracatımız %45,8 oranında düşerek 609 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Şubat ayında ise ihracatımız %61,9 oranında düşerek 340 bin dolara gerilemiştir.

 

 

 

 

 

El halısı ihracatında en önemli ülke grubu olan Amerika Ülkeleri’ne ihracatımız 2017 yılı Ocak-Şubat döneminde %9,9 oranında artış kaydetmiş ve 3,2 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir. 2017 yılı Şubat ayında ise 2016 yılı Şubat ayına kıyasla %27 oranında düşüşle 1,3 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

 

 

Makine Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2017 yılı Ocak-Şubat döneminde makine halısı ihracatımız 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 8,5 oranında artarak 261,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

Ay Bazında Makine Halısı İhracatımız

 

2017 yılı Şubat ayı özelinde ise makine halısı ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 5,2 oranında artmış ve yaklaşık 135 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

Ülke Bazında Makine Halısı İhracatımız

 

2017 yılı Ocak-Şubat döneminde makine halısı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke olarak 59,8 milyon dolarlık ihracat ve % 22,9’luk pay ile ABD öne çıkmaktadır. ABD’ye yapılan ihracat 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 38,1 oranında artmıştır.

 

 

Makine halısı ihracatımızda ABD’nin ardından 53,1 milyon dolarlık ihracat değeri ve %20,3’lük payıyla Suudi Arabistan gelmektedir. Anılan dönemde ilgili ülkeye yönelik makina halısı ihracatımız % 0,2 oranında düşmüştür. 2017 yılı Şubat ayı özelinde ise 2016 yılı Şubat ayına kıyasla % 4,7 oranında artışla 29,3 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleşmiştir. Bu ülkeyi sırasıyla, Almanya, BAE, İran ve Irak izlemektedir.

 

 

 

 

Makine halısı ihracatımızdaki en önemli ülke grubu olan Ortadoğu ülkelerine ihracatımız 2017 yılının Ocak-Şubat döneminde % 8,9 oranında artış kaydetmiş ve yaklaşık 78,2 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir. 2017 yılı Şubat ayında ise 2016 yılı Şubat ayına kıyasla % 8 oranında artışla yaklaşık 40,3 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleşmiştir.

 

 

 

Tufte Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2017 yılı Ocak-Şubat döneminde yapılan tufte halı ihracatımız 2016 yılı ile kıyaslandığında % 11,8 oranında artış göstermiş ve 31,7 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

 

Ay Bazında Tufte Halı İhracatımız

 

2017 yılı Şubat ayı tufte halı ihracatımız değerlendirildiğinde ise 2016 yılı Şubat ayına kıyasla % 11,5 oranında artmış ve yaklaşık olarak 17 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.

 

 

 

Ülke Bazında Tufte Halı İhracatımız

 

2017 yılı Ocak-Şubat döneminde, tufte halı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke 5,8 milyon dolarlık ihracat ve % 18,4’lük pay ile İngiltere olmuştur. İngiltere’ye yapılan ihracat 2016 yılı aynı dönemine kıyasla % 17,5 oranında artmıştır. 2017 yılı Şubat ayı özelinde ise % 39,6 oranında artışla yaklaşık 3,6 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.

 

Tufte halı ihracatımızda ikinci en büyük paya sahip olan ülke 5,3 milyon dolarlık ihracat değeri ve % 16,8’lik pay ile Suudi Arabistan’dır. Anılan dönemde Suudi Arabistan’a yönelik tufte halı ihracatımız % 82 oranında artmıştır. 2017 yılı Şubat ayı özelinde ise % 48,4 oranında artış ile yaklaşık 2,8 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.

 

 

Üçüncü sırada yer alan ABD’ye ihracatımız ise 2017 yılı Ocak-Şubat döneminde %74,7 oranında artarak yaklaşık 3,3 milyon değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Şubat ayı özelinde ise % 96,9 oranında artış ile 1,6 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir. ABD’yi sırasıyla Irak, Belçika ve Almanya izlemektedir.

 

 

 

 

Tufte halı ihracatımızda en önemli ülke grubu olan AB ülkelerine ihracatımız 2017 yılı Ocak-Şubat döneminde % 18,1 oranında artış kaydederek, yaklaşık 12,1 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Şubat ayında ise 2016 yılı Şubat ayına kıyasla % 24,6 oranında artış ile yaklaşık 7 milyon dolara değere yükselmiştir.

 

 

Halı Üretimi

 

Halı sanayi üretimi 2015 yılında % 4,8 oranında gerileme göstermiştir. 2016 yılının ilk çeyreğinde artış, ikinci çeyreğinde ise düşüş gösteren halı sanayi üretimi, 2016 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğini de artış eğilimi ile kapatmıştır. Böylelikle 2016 yılı için halı sanayi üretimi ortalama % 3,3 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılına baktığımızda ise halı sanayi üretim endeksi Ocak ayında % 2,4 olarak gerçekleşmiştir.

 

Halı üretiminde son on iki aylık üretim ortalaması ise % 2,6’dır.

 

 

İTKİB Genel Sekreterliği

Tekstil, Deri, Halı Ar&Ge ve Mevzuat Şubesi

 

 

E-BÜLTEN KAYIT

Aylık e-bülten’imiz için kayıt olunuz

ETKİNLİK TAKVİMİ

Etkinlik takviminden faydalanınız

İHİB , İTKİB çatısı altındaki dört birlikten biridir.