HALI SEKTÖRÜ 

2018 ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI

 

2018 yılı Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı 2017 yılının aynı dönemine kıyasla % 15,5 oranında artarak 25 milyar dolara yükselirken, halı ihracatımız yine aynı dönemde % 13,9 oranında artışla yaklaşık 342,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizin toplam ihracatı içerisinde halı ihracatımızın payı 2017 yılı Ocak-Şubat döneminde % 1,4 iken 2018 yılının aynı döneminde de stabil kalarak % 1,4 olmuştur. Halı ihracatımızın sanayi ürünleri ihracatı içerisindeki payı ise 2017 Ocak-Şubat döneminde %1,7 iken 2018 yılının aynı döneminde de % 1,7 olarak yerini korumuştur.  

 

 

Ay Bazında Halı İhracatımız

 

2018 yılı Şubat ayında ülkemizin halı ihracatı 2017 Şubat ayına kıyasla % 11,8 oranında artmış ve 173 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

 

 

 

Ürün Grubu Bazında Halı İhracatımız

 

Türkiye halı ihracatı 2018 yılı şubat ayında 2017 yılı şubat ayı ile karşılaştırdığımızda aşağıda ifade edilen verilere ulaşılmaktadır.

 

-         El halısı ihracatımız 2018 yılı ocak- şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine  göre %1  oranında artarak 8,7 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Şubat ayında ise 2017 yılı Şubat ayına göre % 28 oranında artarak 5,2 milyon dolar değerinde olmuştur.

 

-         Makine halısı ihracatımız 2018 yılı ocak- şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,2 oranında artarak 292,2 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Şubat ayında ise 2017 yılı Şubat ayına göre % 9,7 oranında artarak 147,2 milyon dolar değerinde olmuştur.

 

-         Tufte halı ihracatımız 2018 yılı ocak- şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine  göre %31,8 oranında artarak 41,7 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Şubat ayında ise 2017 yılı Şubat ayına göre % 25,2  oranında artarak 21,1 milyon dolar olmuştur.

 

 

 

Ülke Grubu Bazında Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2018 yılı ocak- şubat dönemi itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülke grupları Ortadoğu ülkeleri, Amerika ülkeleri ve AB ülkeleri’dir.

 

2018 yılı ocak- şubat döneminde  %29,2’lik payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirilen ihracat, 2017 yılı ocak- şubat dönemine  kıyasla %3,5  oranında düşerek 99,9 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. İhracatımız 2018 yılı Şubat ayında ise yine %4,6 oranında düşerek yaklaşık 50,5 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

Anılan dönemde, ikinci büyük pazarımız konumundaki Amerika ülkelerine yönelik halı ihracatımız ise 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %29,4 oranında artarak 94,1 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Amerika ülkelerinin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı % 27,5 olarak hesaplanmaktadır. Anılan ülke grubuna 2018 yılı Şubat ayında ise % 33,2  oranında artış ile 47,5 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleşmiştir.

 

Yine aynı dönemde en büyük üçüncü pazarımız konumundaki AB ülkelerine halı ihracatımız %9,5  oranında artarak 74 milyon dolar olmuştur. Kaydedilen bu ihracat değeri ile AB’nin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı % 21,6 olmuştur. İhracatımız 2018 yılı Şubat ayında ise %4,1 oranında artarak 37,4 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

 

 

En Büyük İhracat Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2018 yılı ocak- şubat dönemi itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülkeler: ABD, Suudi Arabistan, Irak, Almanya ve İngiltere’dir.

 

2018 yılı ocak- şubat döneminde % 25,4’lük payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan ABD’ye gerçekleştirilen ihracat, 2017 yılının aynı dönemine kıyasla % 31,7 oranında artarak yaklaşık 87 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2018 yılı Şubat ayında ise 2017 yılı Şubat ayına göre halı ihracatı %36,6 oranında artarak 44,2 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

2018 yılı ocak- şubat döneminde, ikinci büyük pazarımız konumundaki Suudi Arabistan’a halı ihracatımız %18 oranında gerileyerek 48 milyon dolar olmuştur. 2018 yılı Şubat ayında ise % 23 oranı ile 24,7 milyon dolara düşmüştür.

 

Yine 2018 yılı ocak- şubat döneminde en büyük üçüncü ihracat pazarımız konumundaki İngiltere’ye yönelik halı ihracatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %47,1 oranında artarak 17,2 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2018 yılı Şubat ayında ise %19,7 oranında artarak 8,1 milyon dolara yükselmiştir.

 

 

 

2018 yılı ocak- şubat döneminde, 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %10,3 oranında düşüş ile Almanya’ya 17 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı Şubat ayı özelinde ise %11,6 oranında düşüş ile yaklaşık 8 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleştirilmiştir.

 

Dördüncü sırada yer alan Almanya’yı sırasıyla Irak, Mısır ve diğer ülkeler izlemektedir.

 

 

 

El Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

Türkiye’nin el halısı ihracatı 2018 yılı ocak- şubat döneminde 2017 yılının aynı dönemine  kıyasla %1 oranında artarken, ihracat değeri 8,6 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

 

Ay Bazında El Halısı İhracatımız

 

2018 yılı Şubat ayında ise ülkemizin el halısı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla  %28 oranında artarak ve 5,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

 

 

 

Ülke Bazında El Halısı İhracatımız

 

2018 yılı ocak- şubat dönemi itibariyle ABD en önemli el halısı ihracat pazarımız konumunda olup, bu ülkeye yönelik ihracat 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %21,4 oranında artmıştır. ABD’ye yönelik ihracatımız 3,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. ABD’nin toplam el halısı ihracatımız içerisindeki payı ise %41,9 olarak hesaplanmaktadır.  ABD’yi sırasıyla Japonya, Bosna Hersek, Almanya ve Hollanda izlemektedir.

 

İlk sırada yer alan ABD’ye 2018 yılı Şubat ayında 2017 yılı Şubat ayına kıyasla %80,6 oranında artış ile 2 milyon dolar değerinde el halısı ihracatı yapılmıştır.

 

İkinci sırada yer alan Japonya’ya ise 2018 yılı ocak- şubat döneminde önceki yılın aynı dönemine göre %844 oranında artış ile 750 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2018 Şubat ayı bazında ise el halısı ihracatımız 2017 yılı Şubat ayına kıyasla %695 oranında artış ile e 495 bin dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

2018 yılı ocak- şubat döneminde Bosna Hersek’e ihracatımız büyük oranda artış ile 3 milyon dolardan 616 milyon dolara yükselmiştir. 2018 yılı Şubat ayında ise yine aynı oranda artış ile 609 bin dolar değerinde ihracat yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

El halısı ihracatında en önemli ülke grubu olan Amerika Ülkeleri’ne ihracatımız 2018 yılı ocak- şubat döneminde  %13,7  oranında düşüş kaydederek yaklaşık 3,8 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Şubat ayında ise 2017 yılı Şubat ayına kıyasla % 55,3 oranında artış ile yaklaşık 2,1 milyon dolar değerinde el halısı ihracatı gerçekleştirilmiştir.

 

Makine Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2018 yılı ocak- şubat döneminde makine halısı ihracatımız 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %12,2 oranında artarak 292,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

Ay Bazında Makine Halısı İhracatımız

 

2018 yılı Şubat ayı özelinde ise makine halısı ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına kıyasla    % 9,7 oranında artmış ve 147 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

 

 

 

 

Ülke Bazında Makine Halısı İhracatımız

 

2018 yılı ocak- şubat döneminde makine halısı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke olarak yaklaşık 80,5 milyon dolarlık ihracat ve % 27,5’lik pay ile ABD öne çıkmaktadır. ABD’ye yapılan ihracat 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %34,7 oranında artmıştır. ABD’ye 2018 Şubat ayında ise % 37,6 artış ile yaklaşık 40,7 milyon dolar değerinde makine halısı ihraç edilmiştir.

 

Makine halısı ihracatımızda ABD’nin ardından 42,2 milyon dolarlık ihracat değeri ve              % 14,5’lik payıyla Suudi Arabistan gelmektedir. Anılan dönemde ilgili ülkeye yönelik makina halısı ihracatımız %20,3 oranında düşmüştür. 2018 yılı Şubat ayı özelinde ise 2017 yılı Şubat ayına kıyasla %25 oranında düşüş ile  22 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleşmiştir. Bu ülkeyi sırasıyla, Almanya,Irak, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri izlemektedir.

 

 

 

 

 

Makine halısı ihracatımızdaki en önemli ülke grubu olan Ortadoğu ülkelerine ihracatımız 2018 yılı ocak- şubat döneminde %8,6 oranında düşerek 84 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir. 2018 yılı Şubat ayında ise 2017 yılı Şubat ayına kıyasla %9,7 oranında düşüş ile 42,6  milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

 

Tufte Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2018 yılı ocak- şubat döneminde yapılan tufte halı ihracatımız 2017 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında %31,8 oranında artış göstermiş ve 41 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

 

Ay Bazında Tufte Halı İhracatımız

 

2018 yılı Şubat ayı tufte halı ihracatımız değerlendirildiğinde ise 2017 yılı Şubat ayına kıyasla % 24 oranında artmış ve yaklaşık 22,5 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Ülke Bazında Tufte Halı İhracatımız

 

2018 yılı ocak- şubat döneminde, tufte halı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke 9,3 milyon dolarlık ihracat ve %22’lik pay ile İngiltere olmuştur. İngiltere’ye yapılan ihracat 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %60 oranında artmıştır. 2018 yılı Şubat ayı özelinde ise % 26 oranında artışla yaklaşık 4,5 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.

 

Tufte halı ihracatımızda ikinci en büyük paya sahip ülke 5,6 milyon dolarlık ihracat değeri ve % 13,6 ’lik pay ile Suudi Arabistan’dır. Anılan yılda Suudi Arabistan’a yönelik tufte halı ihracatımız %6,1 oranında artmıştır. 2018 yılı Şubat ayı özelinde ise % 2,4 oranında düşüş ile 2,7 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.  

 

 

Üçüncü sırada yer alan Irak’a ihracatımız ise 2018 yılı ocak- şubat döneminde %71,4  oranında artarak yaklaşık 4,2 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Şubat ayı özelinde ise % 50,4 oranında artış ile yaklaşık 1,9 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir. Irak’ı sırasıyla ABD, Katar ve Belçika izlemektedir.

 

 

 

 

Tufte halı ihracatımızda en önemli ülke grubu olan AB ülkelerine ihracatımız 2018 yılı ocak- şubat döneminde % 17 oranında artış kaydederek 18 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Şubat ayında ise 2017 yılı Şubat ayına kıyasla %6,3 oranında artışla yaklaşık 9 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

Halı Üretimi

 

Halı sanayi üretimi 2016 yılının ilk çeyreğinde artış, ikinci çeyreğinde ise düşüş gösteren halı sanayi üretimi, 2016 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğini de artış eğilimi ile kapatmıştır. Böylelikle 2016 yılı için halı sanayi üretimi ortalama % 3,3 artış göstermiştir.

 

2017 yılına gelindiğinde halı sanayi üretim endeksinde artış eğilimi sürmektedir, Ocak ayında % 2,4 ; Şubat ayında % 6,2 ; Mart ayında % 8,9 ; Nisan ayında % 13,8, Mayıs ayında % 10 artış, Haziran ayında %1,4 gerileme, Temmuz ayında % 56,8, Ağustos ayında % 12,4 ve Eylül ayında %9,2 artış, Ekim ayında %8,4,  Kasım ayında %16,4 artış ve Aralık ayında ise %6,0 oranında artış olarak gerçekleşmiştir.

 

Halı üretiminde son on iki aylık üretim ortalaması ise % 12,4’tür.

 

 

                                                                                                      

     İTKİB Genel Sekreterliği

Tekstil, Deri, Halı Ar&Ge ve Mevzuat Şubesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-BÜLTEN KAYIT

Aylık e-bülten’imiz için kayıt olunuz

ETKİNLİK TAKVİMİ

Etkinlik takviminden faydalanınız

İHİB , İTKİB çatısı altındaki dört birlikten biridir.