Raporu pdf olarak indirmek için tıklayınız. 

 

HALI SEKTÖRÜ 

2019 ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI

 

2019 yılı Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı 2018 yılının aynı dönemine kıyasla %4,7 oranında artarak 26,7 milyar dolara yükselirken, halı ihracatımız da aynı dönemde %7,8 oranında artış göstermiş ve 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizin toplam ihracatı içerisinde halı ihracatımızın payı 2018 yılı Ocak- Şubat döneminde %1,3 iken 2019 yılının aynı döneminde %1,4 olmuştur. Halı ihracatımızın sanayi ürünleri ihracatı içerisindeki payı ise 2018 Ocak- Şubat döneminde %1,7 iken 2019 yılının aynı döneminde yine %1,7 oranında pay almıştır.

 

 

 

 

  

Ay Bazında Halı İhracatımız

2019 yılı Şubat ayında ülkemizin halı ihracatı 2018 Şubat ayına kıyasla %7 oranında artış göstererek 186 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

a  

  

 

Ürün Grubu Bazında Halı İhracatımız

 

Türkiye halı ihracatını 2019 yılı Şubat ayında 2018 yılı Şubat ayı ile karşılaştırdığımızda aşağıda ifade edilen verilere ulaşılmaktadır.

 

  • El halısı ihracatımız 2019 yılı Ocak- Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,9 oranında azalarak 7,6 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı Şubat ayında ise 2018 yılı Şubat ayına göre %7,8 oranında azalarak yaklaşık 4,7 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

  • Makine halısı ihracatımız 2019 yılı Ocak- Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,4 oranında artarak 316,2 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı Şubat ayında ise 2018 yılı Şubat ayına göre %6,9 oranında artarak yaklaşık 157 milyon dolar değerinde olmuştur.

 

  • Tufte halı ihracatımız 2019 yılı Ocak- Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,7 oranında artarak yaklaşık 44,8 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı Şubat ayında ise 2018 yılı Şubat ayına göre %14,3 oranında artarak 24,1 milyon dolar olmuştur.

 

   

Ülke Grubu Bazında Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2019 yılı Ocak- Şubat dönemi itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülke grupları Ortadoğu ülkeleri, Amerika ülkeleri ve AB ülkeleridir.

2019 yılı Ocak- Şubat döneminde %29’luk payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirilen ihracat, 2018 yılı Ocak- Şubat dönemine kıyasla %7,9 oranında artarak yaklaşık 107,7 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. İhracatımız 2019 yılı Şubat ayında ise yine %8,9 oranında artış ile 54,9 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Anılan dönemde, ikinci büyük pazarımız konumundaki Amerika ülkelerine yönelik halı ihracatımız ise 2018 yılının aynı dönemine kıyasla %6 oranında artarak 99,6 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Amerika ülkelerinin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı %27 olarak hesaplanmaktadır. Anılan ülke grubuna 2019 yılı Şubat ayında ise 47,4 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleşmiştir.

Yine aynı dönemde en büyük üçüncü pazarımız konumundaki AB ülkelerine halı ihracatımız %4,4 oranında azalarak yaklaşık 51 milyon dolar olmuştur. Kaydedilen bu ihracat değeri ile AB’nin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı %13,8 olmuştur. İhracatımız 2019 yılı Şubat ayında ise %9,2 oranında azalarak 25 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

 

 

   

En Büyük İhracat Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2019 yılı Ocak- Şubat dönemi itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülkeler: ABD, Suudi Arabistan, Libya, Almanya ve İngiltere’dir.

2019 yılı Ocak- Şubat döneminde %25,3 payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan ABD’ye gerçekleştirilen ihracat, 2018 yılının aynı dönemine kıyasla %7,3 oranında artarak yaklaşık 93 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2019 yılı Şubat ayında ise 2018 yılı Şubat ayına göre halı ihracatı %0,6 oranında azalarak yaklaşık 43,8 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

2019 yılı Ocak- Şubat döneminde, ikinci büyük pazarımız konumundaki Suudi Arabistan’a halı ihracatımız %30 oranında artış göstererek 62,4 milyon dolar olmuştur. 2019 yılı Şubat ayında ise %24,3 oranında artış ile 30,6 milyon dolara yükselmiştir.

Yine 2019 yılı Ocak- Şubat döneminde en büyük üçüncü ihracat pazarımız konumundaki Libya’ya yönelik halı ihracatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %299,5 oranında artarak yaklaşık 21,9 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2019 yılı Şubat ayında ise %356,6 oranında artarak 12,2 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

 

   

2019 yılı Ocak- Şubat döneminde, 2018 yılının aynı dönemine kıyasla %17,2 oranında artış ile Almanya’ya 19,9 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2019 yılı Şubat ayı özelinde ise %32,5 oranında artış ile yaklaşık 10,6 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleştirilmiştir.

Dördüncü sırada yer alan Almanya’yı sırasıyla İngiltere, Irak, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkeler izlemektedir.

 

 

  

El Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

Türkiye’nin el halısı ihracatı 2019 yılı Ocak- Şubat döneminde 2018 yılının aynı dönemine kıyasla %11,9 oranında azalırken, ihracat değeri yaklaşık 7,6 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

 

Ay Bazında El Halısı İhracatımız

2019 yılı Şubat ayında ise ülkemizin el halısı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %7,8 oranında azalış kaydederek 4,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

  

 

  

Ülke Bazında El Halısı İhracatımız

2019 yılı Ocak- Şubat dönemi itibariyle ABD en önemli el halısı ihracat pazarımız konumunda olmakla beraber bu ülkeye yönelik ihracat 2018 yılının aynı dönemine kıyasla %35,9 oranında azalmıştır. ABD’ye yönelik ihracatımız 2,3 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. ABD’nin toplam el halısı ihracatımız içerisindeki payı ise %30,5 olarak hesaplanmaktadır.  ABD’yi sırasıyla Japonya, Almanya, Bosna-Hersek, İtalya ve İsviçre izlemektedir.

İlk sırada yer alan ABD’ye 2019 yılı Şubat ayında 2018 yılı Şubat ayına kıyasla %21,2 oranındaki azalış ile 1,5 milyon dolar değerinde el halısı ihracatı yapılmıştır.

İkinci sırada yer alan Japonya’ya ise 2019 yılı Ocak- Şubat döneminde önceki yılın aynı dönemine göre %68,6 oranında artış ile 1,2 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2019 Şubat ayı bazında ise el halısı ihracatımız 2018 yılı Şubat ayına kıyasla %72,4 oranında artış ile 853 bin dolar olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı Ocak- Şubat döneminde Almanya’ya ihracatımız %8,3 oranında artış ile 662 bin dolara yükselmiştir. 2019 yılı Şubat ayında ise %70,6 oranında artış göstererek 518 bin dolar değerinde ihracat yapılmıştır.

 

 

El halısı ihracatında en önemli ülke grubu olan Amerika Ülkeleri’ne ihracatımız 2019 yılı Ocak- Şubat döneminde %5,1 oranında artış kaydederek yaklaşık 23,4 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı Şubat ayında ise 2018 yılı Şubat ayına kıyasla %31,1 oranında azalış ile 1,4 milyon dolar değerinde el halısı ihracatı gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

 

 

   

  

Makine Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2019 yılı Ocak- Şubat döneminde makine halısı ihracatımız 2018 yılının aynı dönemine kıyasla %8,4 oranında artarak 316,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

Ay Bazında Makine Halısı İhracatımız

2019 yılı Şubat ayı özelinde ise makine halısı ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına kıyasla    %7 oranında artmış ve 157 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

    

  

Ülke Bazında Makine Halısı İhracatımız

2019 yılı Ocak- Şubat döneminde makine halısı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke olarak yaklaşık 86 milyon dolarlık ihracat ve %27,2’lik pay ile ABD öne çıkmaktadır. ABD’ye yapılan ihracat 2018 yılının aynı dönemine kıyasla %7,2 oranında artmıştır. ABD’ye 2019 Şubat ayında ise %2 azalış ile yaklaşık 39,8 milyon dolar değerinde makine halısı ihraç edilmiştir.

Makine halısı ihracatımızda ABD’nin ardından 58,5 milyon dolarlık ihracat değeri ve  %18,5’lik payıyla Suudi Arabistan gelmektedir. Anılan dönemde ilgili ülkeye yönelik makina halısı ihracatımız %38,5 oranında artmıştır. 2019 yılı Şubat ayı özelinde ise 2018 yılı Şubat ayına kıyasla %30 oranında artış ile yaklaşık 28,5 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleşmiştir. Bu ülkeyi sırasıyla, Libya, Almanya, Mısır, Irak ve  Birleşik Arap Emirlikleri izlemektedir.

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

Makine halısı ihracatımızdaki en önemli ülke grubu olan Ortadoğu ülkelerine ihracatımız 2019 yılı Ocak- Şubat döneminde %12 oranında düşerek yaklaşık 36,7 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir. 2019 yılı Şubat ayında ise 2018 yılı Şubat ayına kıyasla %5 oranında azalış ile yaklaşık 19,6 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

 

Tufte Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2019 yılı Ocak- Şubat döneminde yapılan tufte halı ihracatımız 2018 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında %7,7 oranında artış göstermiş ve 44,8 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

Ay Bazında Tufte Halı İhracatımız

2019 yılı Şubat ayı tufte halı ihracatımız değerlendirildiğinde ise 2018 yılı Şubat ayına kıyasla %14 oranında artarak yaklaşık 24,1 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.

 

  

  

    

Ülke Bazında Tufte Halı İhracatımız

2019 yılı Ocak- Şubat döneminde, tufte halı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke yaklaşık 9,5 milyon dolarlık ihracat ve %21,3’lük pay ile İngiltere olmuştur. İngiltere’ye yapılan ihracat 2018 yılının aynı dönemine kıyasla %2,5 oranında artmıştır. 2019 yılı Şubat ayı özelinde ise %14 oranında artış ile yaklaşık 5,1 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.

Tufte halı ihracatımızda ikinci en büyük paya sahip ülke 4,6 milyon dolarlık ihracat değeri ve %10,4’lük pay ile ABD oldu. Anılan dönemde ABD’ye yönelik tufte halı ihracatımız %64,1 oranında artmıştır. 2019 yılı Şubat ayı özelinde ise %79 oranında artış ile 2,4 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.  

  

 

    

 

  

Üçüncü sıradaki Irak’a ihracatımız ise 2019 yılı Ocak-Şubat döneminde %7 oranında düşerek yaklaşık 3,9 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı Şubat ayı özelinde ise %17 oranında artış ile 2,1 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir. Irak’ı sırasıyla Suudi Arabistan, Libya, Belçika, Almanya ve İtalya izlemektedir.

 

      

 

Tufte halı ihracatımızda en önemli ülke grubu olan AB ülkelerine ihracatımız 2019 yılı Ocak- Şubat döneminde %10,9 oranında artış kaydederek yaklaşık 18,9 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı Şubat ayında ise 2018 yılı Şubat ayına kıyasla %11 oranında artışla yaklaşık 9,6 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Halı Üretimi

2016 yılının ilk çeyreğinde artış, ikinci çeyreğinde ise düşüş gösteren halı sanayi üretimi, 2016 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğini de artış eğilimi ile kapatmıştır. Böylelikle 2016 yılı için halı sanayi üretimi ortalama % 3,3 artış göstermiştir.

2017 yılına gelindiğinde halı sanayi üretim endeksinde artış eğilimi sürmektedir. 2017 yılının ilk çeyreğinde %8,3’e varan artış eğilimi, ikinci yarısında düşüş eğilimi ile %- 1,4, üçüncü çeyrekte yine düşüş eğiliminde ve %9,2 oranı ile ve son çeyrekte ise dalgalı seyir ile %6’a varan oranlar gerçekleşmiştir. Halı üretiminde 2018 yılı üretim ortalaması ise %8,9’dur. Halı üretiminde son on iki aylık üretim ortalaması ise %4,5’dir.

2018 yılında ise düşüş trendi seyretmektedir; Ocak ayında %-10,5 Şubat ayı %-20,6 Mart ayı %-12,6, Nisan ayı % -20,7, Mayıs ayı % -17,9, Haziran ayında %-19,9, Temmuz ayında %-12, Ağustos ayında %-31,9, Eylül ayında %-10,1, Ekim ayında %-25,86, Kasım ayında %-27,88 ve Aralık ayında %-25,63 oranında gerçekleşmiştir.

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     İTKİB Genel Sekreterliği

Tekstil, Deri, Halı Ar&Ge ve Mevzuat Şubesi

 

    

 

  

  

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

E-BÜLTEN KAYIT

Aylık e-bülten’imiz için kayıt olunuz

ETKİNLİK TAKVİMİ

Etkinlik takviminden faydalanınız

İHİB , İTKİB çatısı altındaki dört birlikten biridir.