HALI SEKTÖRÜ 

2017 TEMMUZ AYI İHRACAT PERFORMANSI

 

2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 10,7 oranında artarken, halı ihracatımız yine aynı dönemde % 8,9 oranında artışla yaklaşık 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizin toplam ihracatı içerisinde halı ihracatımızın payı 2016 yılının Ocak-Temmuz döneminde % 1,3 iken 2017 yılının aynı döneminde de stabil kalarak % 1,3 olmuştur. Halı ihracatımızın sanayi ürünleri ihracatı içerisindeki payı ise 2016 Ocak-Temmuz döneminde %1,8 iken 2017 yılının aynı döneminde % 1,7’ye gerilemiştir.

 

 

Ay Bazında Halı İhracatımız

2017 yılı Temmuz ayında ülkemizin halı ihracatı 2016 Temmuz ayına kıyasla % 53,4 oranında artmış ve 158 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

 

Ürün Grubu Bazında Halı İhracatımız

Türkiye halı ihracatının 2017 yılı Ocak-Temmuz dönemi performansını 2016 yılının aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda aşağıda ifade edilen verilere ulaşılmaktadır.

-         El halısı ihracatımız 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 19,6 oranında gerileyerek 29,5 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Temmuz ayında ise 2016 yılı Temmuz ayına göre            % 9,1 oranında düşerek 3,4 milyon dolar değerinde olmuştur.

-         Makine halısı ihracatımız 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde önceki yılın aynı döneminde göre % 9,5 oranında artarak 1 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Temmuz ayında ise 2016 yılı Temmuz ayına göre % 55,8 oranında artarak 134,1 milyon dolar değerinde olmuştur. 

-         Tufte halı ihracatımız 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde önceki yılın aynı döneminde göre % 13,3 oranında artarak 140,1 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Temmuz ayında ise 2016 yılı Temmuz ayına göre           % 55,6 oranında artarak yaklaşık 20,9 milyon dolar olmuştur. 

 

Ülke Grubu Bazında Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2017 yılı Ocak-Temmuz dönemi ve Temmuz ayı itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülke grupları Ortadoğu ülkeleri, Amerika ülkeleri ve AB ülkeleri’dir. 

2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde  % 35,8’lik payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirilen ihracat, 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 9,2 oranında artarak 419,7 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. İhracatımız 2017 yılı Temmuz ayında ise % 76,9 oranında artarak ve 60,5 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Anılan dönemde, ikinci büyük pazarımız konumundaki Amerika ülkelerine yönelik halı ihracatımız ise 2016 yılının Ocak-Temmuz dönemine kıyasla % 33,6 oranında artarak 265,3 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Amerika ülkelerinin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı % 22,7 olarak hesaplanmaktadır. Anılan ülke grubuna 2017 yılı Temmuz ayında ise         % 92,3 oranında artış ile 35,7 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleşmiştir. 

Yine aynı dönemde en büyük üçüncü pazarımız konumundaki AB ülkelerine halı ihracatımız % 0,6 oranında azalarak yaklaşık 242,5 milyon dolar olmuştur. Kaydedilen bu ihracat değeri ile AB’nin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı % 20,7 olmuştur. İhracatımız 2017 yılı Temmuz ayında ise % 22,9 oranında artarak 29,6 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

 

En Büyük İhracat Pazarlarımızdaki Gelişmeler 

2017 yılı Ocak-Temmuz dönemi itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülkeler: ABD, Suudi Arabistan, Irak, Almanya ve İngiltere’dir.

2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde % 20,5’lik payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan ABD’ye gerçekleştirilen ihracat, 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 32,3 oranında artarak yaklaşık 239,6 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2017 yılı Temmuz ayında ise 2016 yılı Temmuz ayına göre halı ihracatı % 84 oranında artarak 31,7 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde, ikinci büyük pazarımız konumundaki Suudi Arabistan’a halı ihracatımız      % 3,1 oranında gerileyerek 211 milyon dolar olmuştur. 2017 yılı Temmuz ayında ise % 71,1 oranında artış göstererek 23,4 milyon dolara yükselmiştir.

Yine 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde en büyük üçüncü ihracat pazarımız konumundaki Irak’a yönelik halı ihracatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 64,1 oranında artarak 69,9 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2017 yılı Temmuz ayında ise % 135,8 oranında artarak 17,9 milyon dolara yükselmiştir.

2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde, 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 4,9 oranında düşüşle Almanya’ya 59,1 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2017 yılı Temmuz ayı özelinde ise % 44,7 oranında artışla 6,6 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleştirilmiştir. 

Dördüncü sırada yer alan Almanya’yı sırasıyla İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkeler izlemektedir.

 

El Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

Türkiye’nin el halısı ihracatı 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 19,6 oranında azalırken, ihracat değeri yaklaşık 29,5 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 

Ay Bazında El Halısı İhracatımız

2017 yılı Temmuz ayında ise ülkemizin el halısı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla    % 9,1 oranında azalmış ve 3,4 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

 

 

Ülke Bazında El Halısı İhracatımız

2017 yılı Ocak-Temmuz dönemi itibariyle ABD en önemli el halısı ihracat pazarımız konumunda olup, bu ülkeye yönelik ihracat 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 6,7 oranında azalmıştır. ABD’ye yönelik ihracatımız yaklaşık 11,1 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. ABD’nin toplam el halısı ihracatımız içerisindeki payı ise % 37,6 olarak hesaplanmaktadır.  ABD’yi sırasıyla Almanya, İtalya, BAE ve KKTC izlemektedir. 

İlk sırada yer alan ABD’ye 2017 yılı Temmuz ayında 2016 yılı Temmuz ayına kıyasla % 29,3 oranında düşüş ile 1,4 milyon dolar değerinde el halısı ihracatı yapılmıştır. 

İkinci sırada yer alan Almanya’ya ise 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde önceki döneme göre % 39,3 oranında düşüşle 1,7 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2017 Temmuz ayı bazında ise el halısı ihracatımız 2016 yılı Temmuz ayına kıyasla % 36 oranında düşüşle 132 bin dolar olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde İtalya’ya ihracatımız % 18,8 oranında artarak 1,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Temmuz ayında ise % 81,4 oranında düşüş ile 73 bin dolar değerinde ihracat yapılmıştır.

 

El halısı ihracatında en önemli ülke grubu olan Amerika Ülkeleri’ne ihracatımız 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde % 8,1 oranında düşüş kaydederek 12,7 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Temmuz ayında ise 2016 yılı Temmuz ayına kıyasla % 14,6 oranında düşüşle 1,8 milyon dolar değerinde el halısı ihracatı gerçekleştirilmiştir.

  

Makine Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde makine halısı ihracatımız 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 9,5 oranında artarak 1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ay Bazında Makine Halısı İhracatımız

2017 yılı Temmuz ayı özelinde ise makine halısı ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına kıyasla    % 55,8 oranında artmış ve yaklaşık 134 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

 

 

Ülke Bazında Makine Halısı İhracatımız

2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde makine halısı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke olarak 217,8 milyon dolarlık ihracat ve % 21,8’lik pay ile ABD öne çıkmaktadır. ABD’ye yapılan ihracat 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 35,1 oranında artmıştır. ABD’ye 2017 Temmuz ayında ise % 98 artış ile 28,6 milyon dolar değerinde el halısı ihraç edilmiştir.

Makine halısı ihracatımızda ABD’nin ardından 189,8 milyon dolarlık ihracat değeri ve              % 19’luk payıyla Suudi Arabistan gelmektedir. Anılan dönemde ilgili ülkeye yönelik makina halısı ihracatımız % 7,3 oranında düşmüştür. 2017 yılı Temmuz ayı özelinde ise 2016 yılı Temmuz ayına kıyasla % 58,7 oranında artışla 19,5 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleşmiştir. Bu ülkeyi sırasıyla, Irak, Almanya, BAE ve İngiltere izlemektedir.

 

 

 

 

Makine halısı ihracatımızdaki en önemli ülke grubu olan Ortadoğu ülkelerine ihracatımız 2017 yılının Ocak-Temmuz döneminde % 6,1 oranında artış göstererek yaklaşık 365,8 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir. 2017 yılı Temmuz ayında ise 2016 yılı Temmuz ayına kıyasla % 70,9 oranında artışla yaklaşık 50,6 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

 

Tufte Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde yapılan tufte halı ihracatımız 2016 yılı ile kıyaslandığında % 13,3 oranında artış göstermiş ve 140,1 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

Ay Bazında Tufte Halı İhracatımız

2017 yılı Temmuz ayı tufte halı ihracatımız değerlendirildiğinde ise 2016 yılı Temmuz ayına kıyasla % 55,6 oranında artmış ve yaklaşık 21 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.  

 

Ülke Bazında Tufte Halı İhracatımız

2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde, tufte halı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke 27,2 milyon dolarlık ihracat ve % 19,5’lik pay ile İngiltere olmuştur. İngiltere’ye yapılan ihracat 2016 yılı aynı dönemine kıyasla % 10,4 oranında artmıştır. 2017 yılı Temmuz ayı özelinde ise % 65,1 oranında artışla yaklaşık 3,6 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.

Tufte halı ihracatımızda ikinci en büyük paya sahip ülke, 21 milyon dolarlık ihracat değeri ve % 15’lik pay ile Suudi Arabistan’dır. Anılan dönemde Suudi Arabistan’a yönelik tufte halı ihracatımız % 63,3 oranında artmıştır. 2017 yılı Temmuz ayı özelinde ise % 183,1 oranında artış ile yaklaşık 3,8 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.  

Üçüncü sırada yer alan Irak’a ihracatımız ise 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde % 75,6 oranında artarak yaklaşık 15,6 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Temmuz ayı özelinde ise % 99,5 oranında artış ile 3,4 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir. Irak’ı sırasıyla ABD, Belçika ve İtalya izlemektedir.

 

 

 

Tufte halı ihracatımızda en önemli ülke grubu olan AB ülkelerine ihracatımız 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde % 0,5 oranında artış kaydederek, yaklaşık 57 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Temmuz ayında ise 2016 yılı Temmuz ayına kıyasla % 4,7 oranında artış ile yaklaşık 6,2 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Halı Üretimi

Halı sanayi üretimi 2015 yılında % 4,8 oranında gerileme göstermiştir. 

2016 yılının ilk çeyreğinde artış, ikinci çeyreğinde ise düşüş gösteren halı sanayi üretimi, 2016 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğini de artış eğilimi ile kapatmıştır. Böylelikle 2016 yılı için halı sanayi üretimi ortalama % 3,3 artış göstermiştir. 

2017 yılına gelindiğinde halı sanayi üretim endeksinde artış eğilimi sürmektedir, Ocak ayında % 2,4 ; Şubat ayında % 6,2 ; Mart ayında % 8,9 ; Nisan ayında % 13,8 ve son olarak Mayıs ayında % 10 olarak gerçekleşmiştir.

Halı üretiminde son on iki aylık üretim ortalaması ise % 5,3’tür.

 

 

                                                                                                           İTKİB Genel Sekreterliği

Tekstil, Deri, Halı Ar&Ge ve Mevzuat Şubesi

 

 

 

 

 

E-BÜLTEN KAYIT

Aylık e-bülten’imiz için kayıt olunuz

ETKİNLİK TAKVİMİ

Etkinlik takviminden faydalanınız

İHİB , İTKİB çatısı altındaki dört birlikten biridir.