HALI SEKTÖRÜ 

2018 TEMMUZ AYI İHRACAT PERFORMANSI

 

2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %7 oranında artarak 96 milyar dolara yükselirken, halı ihracatımızda aynı dönemde %9,6 oranında artış yaşanmış ve yaklaşık 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizin toplam ihracatı içerisinde halı ihracatımızın payı 2017 yılı Ocak- Temmuz döneminde %1,3 iken 2018 yılının aynı döneminde de yerini koruyarak %1,3 olmuştur. Halı ihracatımızın sanayi ürünleri ihracatı içerisindeki payı ise 2017 Ocak- Temmuz döneminde %1,7 iken 2018 yılının aynı döneminde düşmüş ve %1,6 oranında pay almıştır.

 

 

Ay Bazında Halı İhracatımız

 

2018 yılı Temmuz ayında ülkemizin halı ihracatı 2017 Temmuz ayına kıyasla %17 oranında artış göstererek 185 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

 

Ürün Grubu Bazında Halı İhracatımız

 

Türkiye halı ihracatını 2018 yılı Temmuz ayında 2017 yılı Temmuz ayı ile karşılaştırdığımızda aşağıda ifade edilen verilere ulaşılmaktadır.

 

-         El halısı ihracatımız 2018 yılı Ocak- Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,6 oranında artarak yaklaşık 31 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Temmuz ayında ise 2017 yılı Temmuz ayına göre % 10,8 oranında artarak 3,7 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

-         Makine halısı ihracatımız 2018 yılı Ocak- Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,3 oranında artarak 1 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Temmuz ayında ise 2017 yılı Temmuz ayına göre %17,7 oranında artarak 157,5 milyon dolar değerinde olmuştur.

 

-         Tufte halı ihracatımız 2018 yılı Ocak- Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %20 oranında artarak 168 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Temmuz ayında ise 2017 yılı Temmuz ayına göre %14,6 oranında artarak 23,9 milyon dolar olmuştur.

 

 

Ülke Grubu Bazında Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2018 yılı Ocak- Temmuz dönemi itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülke grupları Ortadoğu ülkeleri, Amerika ülkeleri ve AB ülkeleri’dir.

 

2018 yılı Ocak- Temmuz döneminde %31,3’lük payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirilen ihracat, 2017 yılı Ocak- Temmuz dönemine kıyasla %2,9 oranında düşerek yaklaşık 401 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. İhracatımız 2018 yılı Temmuz ayında ise yine %8,5 oranında düşüş ile yaklaşık 64,3 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

Anılan dönemde, ikinci büyük pazarımız konumundaki Amerika ülkelerine yönelik halı ihracatımız ise 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %27 oranında artarak 336,8 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Amerika ülkelerinin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı %26,3 olarak hesaplanmaktadır. Anılan ülke grubuna 2018 yılı Temmuz ayında ise %34,1 oranında artış ile yaklaşık 47,7 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleşmiştir.

 

Yine aynı dönemde en büyük üçüncü pazarımız konumundaki AB ülkelerine halı ihracatımız %1,4 oranında artarak 245,5 milyon dolar olmuştur. Kaydedilen bu ihracat değeri ile AB’nin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı %19,1 olmuştur. İhracatımız 2018 yılı Temmuz ayında ise %6,4 oranında artarak 31,4 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

 

 

En Büyük İhracat Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2018 yılı Ocak- Temmuz dönemi itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülkeler: ABD, Suudi Arabistan, Irak, Almanya ve İngiltere’dir.

 

2018 yılı Ocak- Temmuz döneminde %24,3 ’lük payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan ABD’ye gerçekleştirilen ihracat, 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %30,2 oranında artarak yaklaşık 311,6 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2018 yılı Temmuz ayında ise 2017 yılı Temmuz ayına göre halı ihracatı %40,6 oranında artarak yaklaşık 45 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

2018 yılı Ocak- Temmuz döneminde, ikinci büyük pazarımız konumundaki Suudi Arabistan’a halı ihracatımız %20,4 oranında gerileyerek 167,7 milyon dolar olmuştur. 2018 yılı Temmuz ayında ise %9,8 oranı ile 21 milyon dolara düşmüştür.

 

Yine 2018 yılı Ocak- Temmuz döneminde en büyük üçüncü ihracat pazarımız konumundaki Irak’a yönelik halı ihracatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %15,1 oranında artarak 80,3 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2018 yılı Temmuz ayında ise %13 oranında düşerek 15,5 milyon dolara yükselmiştir.

 

 

2018 yılı Ocak- Temmuz döneminde, 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %5,9 oranında düşüş ile Almanya’ya 55,5 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı Temmuz ayı özelinde ise %9,2 oranında artış ile yaklaşık 7 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleştirilmiştir.

 

Dördüncü sırada yer alan Almanya’yı sırasıyla İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkeler izlemektedir.

 

 

 

El Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

Türkiye’nin el halısı ihracatı 2018 yılı Ocak- Temmuz döneminde 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %4,6 oranında artarken, ihracat değeri yaklaşık 30 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

 

Ay Bazında El Halısı İhracatımız

 

2018 yılı Temmuz ayında ise ülkemizin el halısı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %10,8 oranında artış kaydederek 3,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

 

 

 

 

Ülke Bazında El Halısı İhracatımız

 

2018 yılı Ocak- Temmuz dönemi itibariyle ABD en önemli el halısı ihracat pazarımız konumunda olup, bu ülkeye yönelik ihracat 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %26,6 oranında artmıştır. ABD’ye yönelik ihracatımız 14 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. ABD’nin toplam el halısı ihracatımız içerisindeki payı ise %45,5 olarak hesaplanmaktadır.  ABD’yi sırasıyla Japonya, Almanya, İtalya ve İsveç izlemektedir.

 

İlk sırada yer alan ABD’ye 2018 yılı Temmuz ayında 2017 yılı Temmuz ayına kıyasla %37,5 oranındaki ile 1,94 milyon dolar değerinde el halısı ihracatı yapılmıştır.

 

İkinci sırada yer alan Japonya’ya ise 2018 yılı Ocak- Temmuz döneminde önceki yılın aynı dönemine göre %390,5 oranında büyük artış ile yaklaşık 2,92 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2018 Temmuz ayı bazında ise el halısı ihracatımız 2017 yılı Temmuz ayına kıyasla %229,1 oranında artış ile 605 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Japonya’ya ihracatımızdaki bu artış El halısı ihracatımızın Temmuz ayı artışındaki en büyük etkenlerden biri olarak görünmektedir.

 

2018 yılı Ocak- Temmuz döneminde Almanya’ya ihracatımız %6,6 oranında düşüş ile 1,5 milyon dolara düşmüştür. 2018 yılı Temmuz ayında ise %32,2 oranında düşüş göstererek 89 bin dolar değerinde ihracat yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El halısı ihracatında en önemli ülke grubu olan Amerika Ülkeleri’ne ihracatımız 2018 yılı Ocak- Temmuz döneminde %20,1 oranında artış kaydederek yaklaşık 15 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Temmuz ayında ise 2017 yılı Temmuz ayına kıyasla %21,9 oranında artış  ile yaklaşık 2,1 milyon dolar değerinde el halısı ihracatı gerçekleştirilmiştir.

 

Makine Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2018 yılı Ocak- Temmuz döneminde makine halısı ihracatımız 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %8,3 oranında artarak yaklaşık 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

Ay Bazında Makine Halısı İhracatımız

 

2018 yılı Temmuz ayı özelinde ise makine halısı ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına kıyasla    % 17,7 oranında artmış ve 157,5 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

 

 

 

Ülke Bazında Makine Halısı İhracatımız

 

2018 yılı Ocak- Temmuz döneminde makine halısı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke olarak yaklaşık 288,7 milyon dolarlık ihracat ve %26,6’lık pay ile ABD öne çıkmaktadır. ABD’ye yapılan ihracat 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %32,6 oranında artmıştır. ABD’ye 2018 Temmuz ayında ise %43,8 artış ile yaklaşık 41 milyon dolar değerinde makine halısı ihraç edilmiştir.

 

Makine halısı ihracatımızda ABD’nin ardından 150 milyon dolarlık ihracat değeri ve              %13,9’luk payıyla Suudi Arabistan gelmektedir. Anılan dönemde ilgili ülkeye yönelik makina halısı ihracatımız %20,7 oranında düşmüştür. 2018 yılı Temmuz ayı özelinde ise 2017 yılı Temmuz ayına kıyasla %2,8 oranında düşüş ile 18,8 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleşmiştir. Bu ülkeyi sırasıyla, Irak, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır izlemektedir.

 

 

 

 

 

 

Makine halısı ihracatımızdaki en önemli ülke grubu olan Ortadoğu ülkelerine ihracatımız 2018 yılı Ocak- Temmuz döneminde %7 oranında düşerek 334,4 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir. 2018 yılı Temmuz ayında ise 2017 yılı Temmuz ayına kıyasla %9,4 oranında artış ile 54 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

 

Tufte Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2018 yılı Ocak- Temmuz döneminde yapılan tufte halı ihracatımız 2017 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında %20 oranında artış göstermiş ve 168 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

 

Ay Bazında Tufte Halı İhracatımız

 

2018 yılı Temmuz ayı tufte halı ihracatımız değerlendirildiğinde ise 2017 yılı Temmuz ayına kıyasla %14,6 oranında artmış ve yaklaşık 23,9 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.

 

 

 

 

Ülke Bazında Tufte Halı İhracatımız

 

2018 yılı Ocak- Temmuz döneminde, tufte halı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke 27,3 milyon dolarlık ihracat ve %16,3’lük pay ile İngiltere olmuştur. İngiltere’ye yapılan ihracat 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %16,1 oranında artmıştır. 2018 yılı Temmuz ayı özelinde ise %9,0 oranında düşüş ile yaklaşık 3,4 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.

 

Tufte halı ihracatımızda ikinci en büyük paya sahip ülke 19 milyon dolarlık ihracat değeri ve %11,3’lük pay ile Irak oldu. Anılan yılda Irak’a yönelik tufte halı ihracatımız %56,0 oranında artmıştır. 2018 yılı Temmuz ayı özelinde ise % 51,1 oranında büyük artış ile 4,4 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.  

 

 

 

Üçüncü sıraya düşen Suudi Arabistan’a ihracatımız ise 2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde %12,7 oranında düşerek yaklaşık 15 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Temmuz ayı özelinde ise %73,1 oranında düşüş ile yaklaşık 921 bin dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir. Suudi Arabistan’ı sırasıyla ABD, Kuveyt, Katar ve Almanya izlemektedir.

 

 

 

Tufte halı ihracatımızda en önemli ülke grubu olan AB ülkelerine ihracatımız 2018 yılı Ocak- Temmuz döneminde %10,9 oranında artış kaydederek 63,2 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Temmuz ayında ise 2017 yılı Temmuz ayına kıyasla %34,4 oranında artışla 8,3 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

Halı Üretimi

 

2016 yılının ilk çeyreğinde artış, ikinci çeyreğinde ise düşüş gösteren halı sanayi üretimi, 2016 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğini de artış eğilimi ile kapatmıştır. Böylelikle 2016 yılı için halı sanayi üretimi ortalama % 3,3 artış göstermiştir.

 

2017 yılına gelindiğinde halı sanayi üretim endeksinde artış eğilimi sürmektedir

2017 yılının ilk çeyreğinde %8,3’e varan artış eğilimi, ikinci yarısında düşüş eğilimi ile %- 1,4 , üçüncü çeyrekte yine düşüş eğiliminde ve  %9,2 oranı ile, ve son çeyrekte ise dalgalı seyir ile %6’a varan oranlar gerçekleşmiştir. Halı üretiminde 2017 yılı üretim ortalaması ise % 8,9’dur.Halı üretiminde son on iki aylık üretim ortalaması ise % 4,5’dir..

 

2018 yılı ise düşüş trendi seyretmektedir; Ocak ayında %-10,5 Şubat ayı %-20,6 Mart ayı %-12,6, Nisan ayı % -20,7, Mayıs ayı % -17,9 ve Haziran ayında ise %-19,9 oranında gerçekleşmiştir.

 

                                                                                   

     İTKİB Genel Sekreterliği

Tekstil, Deri, Halı Ar&Ge ve Mevzuat Şubesi

 

 

 

 

 

 

E-BÜLTEN KAYIT

Aylık e-bülten’imiz için kayıt olunuz

ETKİNLİK TAKVİMİ

Etkinlik takviminden faydalanınız

İHİB , İTKİB çatısı altındaki dört birlikten biridir.