Raporu pdf olarak indirmek için tıklayınız. 

 

HALI SEKTÖRÜ 

 

2019 TEMMUZ AYI İHRACAT PERFORMANSI

 

2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı 2018 yılının aynı dönemine kıyasla %3,1 oranında artarak 104,1 milyar dolara yükselirken, halı ihracatımız da aynı dönemde %9,1 oranında artış göstermiş ve 1,40 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizin toplam ihracatı içerisinde halı ihracatımızın payı 2018 yılı Ocak- Temmuz ve 2019 Ocak- Temmuz dönemlerinde %1,3 olarak gerçekleşmiştir. Halı ihracatımızın sanayi ürünleri ihracatı içerisindeki payı ise 2018 Ocak- Temmuz döneminde %1,6 iken 2019 yılının aynı döneminde %1,7 oranında pay almıştır.

 

 

 

 

Ay Bazında Halı İhracatımız

 

2019 yılı Temmuz ayında ülkemizin halı ihracatı 2018 Temmuz ayına kıyasla %20,6 oranında artış göstererek 223 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

   

 

 

 

Ürün Grubu Bazında Halı İhracatımız

 

Türkiye halı ihracatını 2019 yılı Temmuz ayında 2018 yılı Temmuz ayı ile karşılaştırdığımızda aşağıda ifade edilen verilere ulaşılmaktadır.

 

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}-         {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}El halısı ihracatımız 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,5 oranında azalarak 29,1 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı Temmuz ayında ise 2018 yılı Temmuz ayına göre %33,4 oranında artarak yaklaşık 5 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}-         {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}Makine halısı ihracatımız 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,9 oranında artarak 1,18 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı Temmuz ayında ise 2018 yılı Temmuz ayına göre %18,9 oranında artarak yaklaşık 187 milyon dolar değerinde olmuştur.

 

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}-         {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}Tufte halı ihracatımız 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,3 oranında artarak yaklaşık 190,2 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı Temmuz ayında ise 2018 yılı Temmuz ayına göre %29,7 oranında artarak 31 milyon dolar olmuştur.

 

 

 

 

Ülke Grubu Bazında Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2019 yılı Ocak-Temmuz dönemi itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülke grupları Ortadoğu ülkeleri, Amerika ülkeleri ve AB ülkeleridir.

 

2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde %31,’lik payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirilen ihracat, 2018 yılı Ocak-Temmuz dönemine kıyasla %6,4 oranında artarak yaklaşık 433 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. İhracatımız 2019 yılı Temmuz ayında ise %0,3 oranında düşüş ile 64,9 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

Anılan dönemde, ikinci büyük pazarımız konumundaki Amerika ülkelerine yönelik halı ihracatımız ise 2018 yılının aynı dönemine kıyasla %8,9 oranında artarak 366,8 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Amerika ülkelerinin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı %26,2 olarak hesaplanmaktadır. Anılan ülke grubuna 2019 yılı Temmuz ayında ise 63,8 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleşmiştir.

 

Yine aynı dönemde en büyük üçüncü pazarımız konumundaki AB ülkelerine halı ihracatımız %10,5 oranında artarak yaklaşık 270,9 milyon dolar olmuştur. Kaydedilen bu ihracat değeri ile AB’nin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı %19,4 olmuştur. İhracatımız 2019 yılı Temmuz ayında ise %24,8 oranında artarak 39 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

 

 

  

En Büyük İhracat Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2019 yılı Ocak-Temmuz dönemi itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülkeler: ABD, Suudi Arabistan, Almanya, İngiltere ve Libya’dır.

 

2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde %24,4 payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan ABD’ye gerçekleştirilen ihracat, 2018 yılının aynı dönemine kıyasla %9,5 oranında artarak yaklaşık 341,2 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2019 yılı Temmuz ayında ise 2018 yılı Temmuz ayına göre halı ihracatı %31,8 oranında artarak yaklaşık 58,6 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde, ikinci büyük pazarımız konumundaki Suudi Arabistan’a halı ihracatımız %42,9 oranında artış göstererek 239,5 milyon dolar olmuştur. 2019 yılı Temmuz ayında ise %40,1 oranında artış ile 29,3 milyon dolara yükselmiştir.

 

Yine 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde en büyük üçüncü ihracat pazarımız konumundaki Almanya’ya yönelik halı ihracatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %20,3 oranında artarak yaklaşık 66,7 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2019 yılı Temmuz ayında ise %37,1 oranında artarak 9,7 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

  

 

2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde, 2018 yılının aynı dönemine kıyasla %18,1 oranında artış ile İngiltere’ye 63,4 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2019 yılı Temmuz ayı özelinde ise %59 oranında artış ile yaklaşık 10,4 milyon dolar değerinde halı ihracatı gerçekleştirilmiştir.

 

Dördüncü sırada yer alan İngiltere’yi sırasıyla Libya, Irak, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkeler izlemektedir.

 

 

 

  

El Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

Türkiye’nin el halısı ihracatı 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde 2018 yılının aynı dönemine kıyasla %5,5 oranında azalırken, ihracat değeri yaklaşık 29,1 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

 

Ay Bazında El Halısı İhracatımız

 

2019 yılı Temmuz ayında ise ülkemizin el halısı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %33,4 oranında azalış göstererek 5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

 

 

 

 

  

Ülke Bazında El Halısı İhracatımız

 

 

2019 yılı Ocak-Temmuz dönemi itibariyle ABD en önemli el halısı ihracat pazarımız konumunda olmakla beraber bu ülkeye yönelik ihracat 2018 yılının aynı dönemine kıyasla %35,8 oranında azalmıştır. ABD’ye yönelik ihracatımız 9 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. ABD’nin toplam el halısı ihracatımız içerisindeki payı ise %30,9 olarak hesaplanmaktadır.  ABD’yi sırasıyla Japonya, Almanya, İtalya, İsviçre ve Çek Cumhuriyeti izlemektedir.

 

İlk sırada yer alan ABD’ye 2019 yılı Temmuz ayında 2018 yılı Temmuz ayına kıyasla %9,5 oranındaki azalma ile 1,7 milyon dolar değerinde el halısı ihracatı yapılmıştır.

 

İkinci sırada yer alan Japonya’ya ise 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde önceki yılın aynı dönemine göre %139,9 oranında artış ile 7 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2019 Temmuz ayı bazında ise el halısı ihracatımız 2018 yılı Temmuz ayına kıyasla %174,5 oranında artış ile 1,6 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde Almanya’ya ihracatımız %17,8 oranında azalış ile 1,3 milyon dolara gerilemiştir. 2019 yılı Temmuz ayında ise %22,4 oranında artış göstererek 109 bin dolar değerinde ihracat yapılmıştır.

 

 

 

 El halısı ihracatında en önemli ülke grubu olan Amerika Ülkeleri’ne ihracatımız 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde %35,9 oranında azalış kaydederek yaklaşık 9,7 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı Temmuz ayında ise 2018 yılı Temmuz ayına kıyasla %6,9 oranında azalış ile 1,9 milyon dolar değerinde el halısı ihracatı gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

Makine Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde makine halısı ihracatımız 2018 yılının aynı dönemine kıyasla %8,9 oranında artarak 1,18 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

Ay Bazında Makine Halısı İhracatımız

 

2019 yılı Temmuz ayı özelinde ise makine halısı ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına kıyasla    %19 oranında artmış ve 187 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

 

 

 

 

 

Ülke Bazında Makine Halısı İhracatımız

 

2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde makine halısı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke olarak 309,9 milyon dolarlık ihracat ve %26,3’luk pay ile ABD öne çıkmaktadır. ABD’ye yapılan ihracat 2018 yılının aynı dönemine kıyasla %7,3 oranında artmıştır. ABD’ye 2019 Temmuz ayında ise %30 artış ile yaklaşık 53,3 milyon dolar değerinde makine halısı ihraç edilmiştir.

 

Makine halısı ihracatımızda ABD’nin ardından 222,1 milyon dolarlık ihracat değeri ve %18,8’lik payıyla Suudi Arabistan gelmektedir. Anılan dönemde ilgili ülkeye yönelik makina halısı ihracatımız %47,7 oranında artmıştır. 2019 yılı Temmuz ayı özelinde ise 2018 yılı Temmuz ayına kıyasla %41 oranında artış ile yaklaşık 26,5 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleşmiştir. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya, Mısır, Libya,  Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak izlemektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Makine halısı ihracatımızdaki en önemli ülke grubu olan Ortadoğu ülkelerine ihracatımız 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde %10,9 oranında artarak yaklaşık 376,6 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir. 2019 yılı Temmuz ayında ise 2018 yılı Temmuz ayına kıyasla %1 oranında artış ile yaklaşık 55,3 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

 

 

Tufte Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

 

2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde yapılan tufte halı ihracatımız 2018 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında %13,3 oranında artış göstermiş ve 190,2 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

 

Ay Bazında Tufte Halı İhracatımız

 

2019 yılı Temmuz ayı tufte halı ihracatımız değerlendirildiğinde ise 2018 yılı Temmuz ayına kıyasla %30 oranında artarak yaklaşık 31 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülke Bazında Tufte Halı İhracatımız

 

 

2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde, tufte halı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke yaklaşık 39,07 milyon dolarlık ihracat ve %20,5’lik pay ile İngiltere olmuştur. İngiltere’ye yapılan ihracat 2018 yılının aynı dönemine kıyasla %25,3 oranında artmıştır. 2019 yılı Temmuz ayı özelinde ise %66 oranında artış ile yaklaşık 6,3 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.

 

Tufte halı ihracatımızda ikinci en büyük paya sahip ülke 22,3 milyon dolarlık ihracat değeri ve %11,8’lik pay ile ABD oldu. Anılan dönemde ABD’ye yönelik tufte halı ihracatımız %152,9 oranında artmıştır. 2019 yılı Temmuz ayı özelinde ise %145 oranında artış ile 3,6 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

Üçüncü sıradaki Irak’a ihracatımız ise 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde %19,4 oranında düşerek yaklaşık 18,4 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı Temmuz ayı özelinde ise bir önceki senenin Temmuz ayına göre %12 azalarak 3,3 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleşmiştir. Irak’ı sırasıyla Suudi Arabistan, Libya, Belçika, Almanya ve Kuveyt izlemektedir.

 

Tufte halı ihracatımızda en önemli ülke grubu olan AB ülkelerine ihracatımız 2019 yılı Ocak- Temmuz döneminde %11,5 oranında artış kaydederek yaklaşık 70,4 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı Temmuz ayında ise 2018 yılı Temmuz ayına kıyasla %20 oranında artarak yaklaşık 10 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

 

 

 

 

Halı Üretimi

 

2016 yılının ilk çeyreğinde artış, ikinci çeyreğinde ise düşüş gösteren halı sanayi üretimi, 2016 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğini de artış eğilimi ile kapatmıştır. Böylelikle 2016 yılı için halı sanayi üretimi ortalama % 3,3 artış göstermiştir.

 

2017 yılına gelindiğinde halı sanayi üretim endeksinde artış eğilimi sürmektedir. 2017 yılının ilk çeyreğinde %8,3’e varan artış eğilimi, ikinci yarısında düşüş eğilimi ile %- 1,4, üçüncü çeyrekte yine düşüş eğiliminde ve %9,2 oranı ile ve son çeyrekte ise dalgalı seyir ile %6’a varan oranlar gerçekleşmiştir. Halı üretiminde 2018 yılı üretim ortalaması ise %8,9’dur. Halı üretiminde son on iki aylık üretim ortalaması ise %4,5’dir.

 

2018 yılında ise düşüş trendi seyretmektedir; Ocak ayında %-10,5 Şubat ayı %-20,6 Mart ayı %-12,6, Temmuz ayı % -20,7, Temmuz ayı % -17,9, Temmuz ayında %-19,9, Temmuz ayında %-12, Ağustos ayında %-31,9, Eylül ayında %-10,1, Ekim ayında %-25,86, Kasım ayında %-27,88 ve Aralık ayında %-25,63 oranında gerçekleşmiştir.

 

2019 yılı da düşüş trendi ile başladı ve Ocak ayında %-5,8 azalma yaşandı. Şubat ayında %1,3’lük bir artış gözlemlenmektedir, ancak Mart ayında %3,3’lük bir düşüş yaşanmıştır.

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

     İTKİB Genel Sekreterliği

Halı Sektör Şubesi

 

 

 a

a

a

a

 

 


 

E-BÜLTEN KAYIT

Aylık e-bülten’imiz için kayıt olunuz

ETKİNLİK TAKVİMİ

Etkinlik takviminden faydalanınız

İHİB , İTKİB çatısı altındaki dört birlikten biridir.