http://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK-210003

 

TURQUALITY® Nedir?

 

 

TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

TURQUALITY® Programının odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer alıyor.

 

 

Nasıl Başvurulur?

 

http://www.turquality.com.tr/basvuru adresinden başvurularınızı yapabilirsiniz.

Mevzuat Değişikliği Bilgilendirme Semineri Sunumu (13.09.2017) 

2006/4 Sayılı Tebliğ Metni (17.02.2018)

2006/4 Sayılı Tebliğ’in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi Metni (21.03.2018)  

Turquality Devlet Desteği İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

E-BÜLTEN KAYIT

Aylık e-bülten’imiz için kayıt olunuz

ETKİNLİK TAKVİMİ

Etkinlik takviminden faydalanınız

İHİB , İTKİB çatısı altındaki dört birlikten biridir.